Moderate muslimer i flertall

  • 19.02.2010 kl.16:12 i Blogg
I går fikk vi vite at Politiets sikkerhetstjeneste, PST, er i ferd med å bedømme trusselsituasjonen i Norge som litt mer alvorlig enn før. Bakgrunnen er noen få og små miljøer som er inspirert av ekstrem islamistisk ideologi eller jihadisme. Mohyeldeen Mohammad, som nå er blitt landskjent for sine vanvittige holdninger til bl.a. demokratiet og homofile, er blant dem PST holder et øye med.

Spørsmålet mange nå stiller seg, er hva denne situasjonen vil føre til. Vil debattklimaet hardne til? Er det fare for at Norge blir islamisert? Vil muslimene i Norge bli enda mer stigmatisert - eller føle seg mer stigmatisert?

Eller kan det hende at denne situasjonen kan lede til noe godt, fordi de uakseptable holdningene kommer frem og kan debatteres i det åpne rom - og fordi stadig flere moderate muslimer nå trer frem og tar avstand fra det ekstremistene står for?

Jeg har mest tro på det siste - og det er ikke helt uten grunn.

I internasjonal presse kan vi nå lese hvordan de moderate muslimene er på fremmarsj - både i Europa og i de muslimske land. I land som Jordan, Indonesia, Libanoen, Bangladesh og Pakistan foregår det nå en rask og dramatisk holdningsendring i favør av de moderate kreftene. Oppslutningen om ulike former for voldelige aksjoner er blitt mye mindre. Kampen mot jihadisme - altså den voldelige ideologien - gir resultater.

Også i Europa skjer det endringer. Spådommene som mange fremmet for få år tilbake, om en massiv radikalisering av europeiske muslimer, har ikke slått til. Muslimene i Europa er like mye motstandere av å bruke vold som befolkningen for øvrig.  I Storbritannia er trusselbildet blitt mindre alvorlig og er nå på det laveste siden 9/11.

Et veldig tydelig bilde i Europa er dessuten at muslimene etter hvert får de samme holdningene og verdiene som er gjengs i landet de lever i. Mange franske muslimer syns f.eks. at utroskap er moralsk akseptabelt, tyske muslimer er veldig negative til dødsstraff, mens britiske muslimer har et restriktivt syn på pornografi. Alt sammen i tråd med det befolkningen for øvrig mener i de respektive land. 
hits