Steinerskolen

  • 19.03.2010 kl.20:31 i Blogg
Personlig har jeg ingenting imot Steinerskolen. Jeg har ikke gått der selv, og jeg har heller ikke sendt barna mine til Steinerskolen. Men jeg har stor respekt for at andre velger annerledes enn meg, og at Steinerskolen, av forskjellige grunner, kan være riktig for andre.

Det jeg ikke har så stor respekt for, er politikere som har en selektiv toleranse for dem som er eller velger annerledes. Etter mitt syn er det nettopp det som kjennetegner den rødgrønne friskolepolitikken. Den er uprinsipiell og preget av en form for selektiv toleranse: De rødgrønne støtter bare friskoler de liker - og friskoler de støtte, f.eks. fordi de ellers kan komme i konflikt med menneskerettighetene. De rødgrønne kan i det hele tatt ikke gi noen prinsipiell begrunnelse for det utvalget av friskoler som nå får støtte.

En type friskoler som de rødgrønne ikke liker, men som de er tvunget til å gi støtte, er de religiøse skolene. Hittil dreier det seg stort sett om kristne friskoler, men en muslimsk skole er kanskje under oppseiling. De rødgrønne partiene kan, som sagt, ikke unngå å gi disse skolene støtte, men de gjør det svært ugjerne, og de følger meget godt med på om det foregår noe uheldig eller kritikkverdig på disse skolene. Da Trond Giske var utdanningsminister gjorde han det til en voldsom sak: Skoler som ikke underviste nok i Darwin, eller som forfektet et foreldet syn på likestilling, skulle fratas støtten. I min tid som utdanningsminister var det likedan: Opposisjonen var på konstant jakt etter feil og mangler ved de kristne friskolene, som kunne begrunne fjerning av statsstøtten.

Jeg legger merke til at ingenting av dette gjelder når det verserer dårlige nyheter om Steinerskolen. I det siste har det haglet med påstander om potensielt betenkelige sider ved Steinerskolen og Steinerbevegelsen: Elevene får hele sin personlighet bedømt på grunnlag av kroppstyper. Det foregår mobbing som ikke tas på alvor. Steinerskolen er i virkeligheten en menighet. Elevene får ikke lære IKT før de er blitt ganske gamle. Skolen har en okkult virkelighetsforståelse, og foreldrene deltar i smitteringer. De vil gjerne at barna blir smittet av sykdom, slik at de blir herdet og vokser som mennesker.

Jeg vet ikke om dette er sant eller ikke - eller om det er farlig. Det eneste jeg legger merke til, er at ingen politikere bryr seg. Jeg tenker i mitt stille sinn på den stakkars kristne eller muslimske skolen som hadde fått kastet de samme beskyldningene mot seg. Ville politikerne vært like uinteressert? Eller hadde det kanskje kommet frem en rødgrønn politiker eller to som var sterkt bekymret, og som kanskje ville frata skolene støtten?

Jeg tror det. Ja, jeg føler meg helt sikker på det.

Steinerskolen er den heldigste friskolen i Norge. Den er beskyttet mot kritikk fra borgerlige politikere, fordi borgerlige politikere generelt er positivt innstilt til friskoler. Men den er også beskyttet mot kritikk fra rødgrønne politikere, fordi de har gått der selv eller har sine barn der, eller fordi velgerne deres har gått der selv og har sine barn der.

Begge deler kan være ille - men det siste er verst.
hits