Elsker Gud og frykter staten

  • 15.04.2010 kl.13:45 i Blogg

USA fremstilles ofte som noe av det verste norske politikere kan tenke seg. I USA føres det som kjent en markedsliberalistisk, kynisk politikk - i motsetning til den solidariske og hjertevarme politikken vi fører her hjemme. At Norge og "den norske modellen" er bedre enn USA og den amerikanske modellen er så innlysende at det ikke engang krever en forklaring.

Det mystiske er at amerikanerne ikke er enig. Skal man tro enkelte norske kommentatorer, må det være fordi de er lurt eller ikke skjønner sitt eget beste.

Det vi sjelden hører noe om, er at amerikanerne faktisk mener noe annet enn vi gjør. De har simpelthen andre politiske holdninger enn de fleste europeere har. De tror mer på Gud og mindre på staten enn den jevne europeer gjør. De ønsker ikke å ha det slik vi har det i Norden. De ønsker seg rett og slett et annet samfunn - preget av mer frihet og en mer begrenset statsmakt.

Da Ronald Reagan holdt sin innsettelsestale i 1981 erklærte han at "staten er ikke løsningen på våre problemer - staten er problemet".  Siden den gang har et meningsmålingsfirma med jevne mellomrom spurt amerikanerne om de er enige eller uenige i Reagans utsagn. I den siste målingen sa 59 prosent at de var enig, mens bare 28 prosent var uenig. Spør man om amerikanerne foretrekker en markedsstyrt eller statsstyrt samfunnsøkonomi, svarer 72 prosent det første.

I en artikkel i Berlingske Tidende skriver professor Peter Kurrild-Klitgaard, som også er tilknyttet den liberale tankesmien Cepos, om dette. Han viser bl.a. til at amerikanernes skepsis til staten har vokst under finanskrisen. Andelen som foretrekker "en mindre offentlig sektor med færre oppgaver" har vokst fra 42 prosent i 2008 til 51 prosent i 2009. Andelen som mener at staten bør gjøre mer for å dekke borgernes behov, er redusert, mens andelen som mener at staten skal overlate mer til næringslivet, har vokst mens Obama har vært president. Andelen som generelt mener at det offentlige skal "gjøre mindre" har vokst kraftig på bekostning av den andelen som mener at det offentlige skal "gjøre mer".

USA har en annen historie og andre tradisjoner enn vi har i Norden.

Hos oss står staten sterkt.

I USA står samfunnet enda sterkere.

hits