Klassekampen

  • 19.05.2010 kl.17:04 i Blogg

Skal man forsøke å forstå debattene som foregår på venstresiden, bør man lese Klassekampen.

Det er ikke en avis for sosialdemokrater og moderate SV'ere - til det er den for langt ute.

Klassekampen er en avis for SVs museumsvoktere,  gamle ml'ere, kommunister, konspiratører og tilhengere av Rødt og Manifest - i tillegg til oss andre, altså, som syns det er interessant å se hva som skjer. Avisen er dessuten ikke helt forutsigbar. Av og til inntar den standpunkter som faller mer i smak på høyresiden enn blant dens egne. Det gjør avisen spennende.

I Klassekampen skrives det mye om Civita. I det siste er det også blitt skrevet en hel del om Oslo Freedom Forum og Thor Halvorssen. I helgen ble han til og med intervjuet.

Det er tydeligvis et skremmende intervju, sett med Klassekampens egne øyne. Hør bare hva Halvorssen svarer, etter å ha forklart at organisasjonen hans er politisk nøytral, på hvor han personlig står politisk:
 
"Personlig er jeg ingen høyreideolog, slik enkelte har beskrevet meg som. Jeg er liberalist. Punktum. Jeg tror på alle menneskers grunnleggende rett til å gjøre suksess eller mislykkes. Jeg tror ikke på et gjennomregulert og grått liv der alle er like. Hvem ønsker å leve slik?"

På lederplass får dette Klassekampen til å skrive at "Halvorssen (ikke legger) skjul på at han er en ytterliggående liberalist. I Norge vil han måtte plasseres til høyre for alt vi kjenner av høyrepartier."

Når man leser dette er det to mulige tolkninger:

Halvorssen kan, sett med norske øyne, stå lenger til høyre enn alle partier i Norge, slik Klassekampen skriver. Det betyr at han står til høyre for Høyre og til høyre for Fremskrittspartiet der Frp står til høyre for Høyre. I så fall kan han kanskje sammenlignes med Barack Obama eller kanskje med en dansk Venstre-mann, en svensk Moderat eller en tysk fridemokrat. I verste fall ligner han på en republikaner.

En alternativ tolkning er at ordene "liberal" og "liberalist" får en annen mening i Norge enn i de aller fleste andre land.

Jeg vet ikke hvilke engelske ord Halvorssen (som ikke snakker norsk) brukte i intervjuet med Klassekampen, men til meg har han sagt at han er en "klassisk liberaler". Han har sagt at han ikke forholder seg til amerikansk politikk, fordi han ikke er amerikansk statsborger, og at han - hvis han var norsk - ville føle seg som litt Ap, litt Frp, litt Høyre og litt Venstre.

Partiet Venstre omtaler seg selv slik Halvorssen gjør - som klassisk liberalt. Venstre er medlem av den samme internasjonale organisasjonen som f.eks. LibDem er, og hva sa Nick Clegg da den nye engelske regjeringen ble dannet? Jo, at den skulle bygge sitt arbeid på liberalismen.

Liberal International, som er den globale organisasjonen for de liberale/liberalistiske partiene, herunder bl.a. Venstre og LibDem, er dannet for å arbeide for "liberal protection from totalitarianism, facism and communism. It has since become the pre-eminent network for promoting liberalism, individual freedom, human rights, the rule of law, tolerance, equality of opportunity, social justice, free trade and a market economy."

Jeg syns dette minner veldig om det Thor Halvorssen sier at han står for. Men dette er altså "ytterliggående",  sett med Klassekampens øyne.

Betyr det at sosialismen ligger i sentrum, og at kommunismen bare ligger litt til venstre?

hits