Fremskrittspartiet til eksamen

  • 27.05.2010 kl.11:31 i Blogg
I dag har mange tusen elever i videregående opplæring eksamen i demokrati og menneskerettigheter. En av eksamensoppgavene dreier seg om Frp, og det fikk elevene vite i går - som ledd i forberedelsene til eksamen i dag. Opplysningen førte til en strøm av henvendelser til Frp - som til slutt la ut informasjon på sin hjemmeside om "tips som kan være interessante å lese" før man går opp til eksamen.

Mange sliter fortsatt med å knekke Frp-koden og forstå hva slags parti Frp er. Mange kaller dem "inkonsekvente", fordi partiet bryter med høyre/venstre-aksen og inntar standpunkter som både ligger til høyre og venstre for de andre partiene. Men det kan jo ikke være forbudt å tenke annerledes og nytt og bryte med industrisamfunnets logikk, der (nesten) alle standpunkter blir plassert langs en høyre/venstre-akse som ikke lenger er like relevant.

Da jeg forleden var på et debattmøte på Høgskolen i Oslo for å diskutere Maria Reinertsens bok "Ligningen for lykke", ble dette et tema - om enn ikke helt slik forsamlingen hadde tenkt. I boken sin stiller nemlig Reinertsen "naive" spørsmål om en del vedtatte sannheter og spør bl.a. hvor de finanspolitiske "lovene" kommer fra. Er f.eks. handlingsregelen og reglene for bruk av petroleumsformuen en del av skaperverket, rene og skjære tilfeldigheter, et resultat av byråkratenes makt eller en form for skjult politikk? Hun prøver altså å tenke "utenfor firkanten".

Boken har nok vakt størst begeistring på venstresiden, og slik var det også på Høgskolen i Oslo. Men da jeg bemerket at det partiet i Norge som nå er mest opptatt av å tenke "utenfor firkanten" og stille slike kritiske spørsmål, er Frp, så ble muligens begistringen litt mindre. For slik er det jo med Frp: Partiet er så mislikt i mange kretser at det ikke engang får anerkjennelse når det får "rett".

Slik var det også forleden, da det ble kjent at en omfattende evaluering av bistandspolitikken sterkt kritiserer den bistanden som går gjennom FN-systemet. FN-organene blir beskyldt for ineffektivitet, byråkratisering, manglende prioritering og det som verre er - og Norad selv fremhevet at FN for lenge har vært en hellig ku. Kritikken var så kraftig at utviklingsminister Erik Solheim raskt var på banen og sa at Regjeringen ville ta konsekvensen av kritikken og redusere bistanden der den ikke virker eller virker for dårlig.

I slike situasjoner må det være litt underlig å være i Frp. Frp har nemlig lenge, nokså alene, sagt det samme. Frp har kritisert FN for ineffektivitet og manglende resultater, og partiet har ønsket å redusere støtten. Men det har stort sett bare ført til kritikk. For å ta et tilfeldig oppslag, i Stavanger Aftenblad, fra et møte i valgkampen mellom Jonas Gahr Støre og Ketil Solvik-Olsen:
 
"I synet på FN er det virkelig forskjell mellom oss og Fremskrittspartiet. Det vil være en dramatisk endring av norsk utenrikspolitikk å redusere støtten til FN slik Frp vil gjøre, hevdet Gahr Støre til kraftig applaus fra et overfylt auditorium på UiS."

Litt senere i samme artikkel:  "Når vi ser at FN-systemet ikke fungerer godt nok, må vi si åpent fra om det", sier Frp's Solvik-Olsen - antagelig ikke til noen applaus overhodet.

Man skulle kanskje tro at både pressen og de andre partiene ville være litt rause nå når det fremkommer at det altså har vært en kjerne av sannhet, og vel så det, i Fremskrittspartiets kritikk. Men nei. Ingen innrømmer dem egentlig det.

Når det er sagt, så er det også litt underlig å være den som skal forsøke å analysere og forstå Frp. Standpunktet i bistandspolitikken er på sett og vis logisk for et liberalistisk parti, som er skeptisk til byråkratisering og omfattende statlig gavebistand. Men så skjer det plutselig noe annet, som er umulig å tolke inn i en liberalistisk kontekst.

For hvordan skal man egentlig tolke at Frp - av alle - kritiserer Regjeringen for ikke å gripe inn i lønnsoppgjørene, før de er ferdige, for å tilby partene en ekstraordinær likelønnspott? Det kan umulig være liberalisme? Men er det sosialisme? Eller er det bare populisme?

Jeg fikk i hvert fall store problemer med å forklare en elev jeg traff, hva slags parti Fremskrittspartiet er - da det rett før eksamen ble klart at Siv Jensen ville gripe inn i lønnsoppgjørene å skape det samrøret mellom organisasjonene og staten som et høyreparti vanligvis vil være svært skeptisk til.

Kanskje Frp bør utlyse en konkurranse blant alle de elevene som i dag skriver om Frp?

Hvem har skrevet den beste oppgaven om Frp?

Fins det en elev som har knekket Frp-koden?
Stikkord:
hits