Utenforlandet Norge?

  • 05.08.2010 kl.13:01 i Blogg

I forbindelse med Lene Espersen-skandalen i Danmark, der altså den danske utenriksministeren blir beskyldt for å delta i for få internasjonale møter, var det et medieoppslag som vakte min interesse.

Berlingske Tidende har nemlig undersøkt hvor mange reisedager (i utlandet) de skandinaviske utenriksministrene har hatt de siste månedene. Formålet har antagelig vært å undersøke om Espersen har påfallende mange færre reisedager enn de andre utenriksministrene har.

Men det har hun ikke.

Siden 5.mars har Lene Espersen hatt 31 reisedager, mens Bildt og Støre har hatt henholdsvis 51 og 13 reisedager.

Den utenriksministeren som skiller seg ut her, er altså ikke Espersen - men Bildt og Støre.

At Bildt reiser mer enn de to andre, bør ikke forbause noen som kjenner han. Bildt reiser ustoppelig og deltar nok i mange flere møter - og på flere konferanser - enn de fleste utenriksministre.  Jeg tror neppe alle er strengt nødvendige, men det er typisk for Bildt at han trives i dialog med mange mennesker som han finner interessante.

At Støre reiser så lite i forhold til de andre, er mer interessant. Jeg føler meg 100 prosent sikker på at dette ikke skyldes at han "sluntrer unna". Støre virker absolutt som en meget pliktoppfyllende utenriksminister, som bl.a. deltok på det famøse møtet i Canada i påsken, der Espersen meldte ferieavbud, hvilket siden har utviklet seg til et stort problem for henne.

Men hva er da årsaken til at Støre reiser så mye mindre enn de andre?

Det kan kanskje være noe galt med statistikken til Berlingske, men er det bare det?

Kan det være at den norske utenriksministeren faktisk ikke blir invitert til eller har adgang til mange av de møtene, f.eks. i eller i tilknytning til EU, som de to andre deltar i?

Hvis det er tilfellet, kan det kanskje være grunn til å undersøke saken nærmere?

Hva er det eventuelt Norge går glipp av? På hvilke møter er vi ikke representert?

hits