Meningsmålingsjournalistikk

  • 23.08.2010 kl.14:39 i Blogg
Det kommer veldig mange meningsmålinger i Norge. Mange av dem er totalt uinteressante, fordi de bare bringer øyeblikksbilder eller er et resultat av ledende spørsmål. Det virker som om slike meningsmålinger nå brukes som et alternativ til mer undersøkende journalistikk.

Ett eksempel på en slik meningsmåling er Aftenpostens måling i kjølvannet av Hardanger-saken, som viser at "én av to mener Regjeringen overkjører lokale stemmer i viktige saker", og at den "ikke lytter til grasrota".  Ifølge målingen mener hele 46 prosent av velgerne at "Stoltenberg og co. generelt er dårlige til å lytte til lokale oppfatninger når de treffer vedtak". Såvidt jeg husker, var dette en måling som også NRK gjorde flittig bruk av i sine nyhetssendinger.

"Disse tallene tar jeg på alvor", sier Liv Signe Navarsete. "Dette er tall jeg lytter til", sier Jens Stoltenberg. "Tallene er beklagelige", sier en fylkesleder, og "Regjeringen må komme seg oftere ut i terrenget" og ikke bare "sitte i Oslo", konkluderer en annen. AUF-lederen mener at "tallene må tas veldig på alvor".

Men sannheten er vel at disse tallene er temmelig uinteressante og derfor ikke behøver å tas så veldig alvorlig. Det er umulig å si hva de forteller eller om de forteller noe som helst - annet enn at mange velgere blir påvirket av en massiv negativ mediedekning og nokså ledende spørsmål i en meningsmåling. Aftenposten har spurt hvordan folk generelt opplever Regjeringens evne til å lytte akkurat mens kritikken hagler om at den ikke lytter i Hardanger-saken. Da kan det ikke forbause så veldig at svaret fra mange er negativt. Som man roper i skogen får man svar.

Slike meningsmålinger er blitt en enkel form for journalistikk. Fremfor å drive undersøkende journalistikk og f.eks. forsøke å finne ut om lytte- og høringsprosessene har vært mindre omfattende i Hardanger-saken enn den er i andre saker, lar man et byrå gjennomføre en meningsmåling for å spørre hva folk syns. Dermed kan det også skapes en ny omdreining i en "skandalesak" som kanskje går på tomgang - uten at det egentlig skjer noe nytt. Det er kunstige nyheter, så å si.

Det finnes selvsagt mange interessante meningsmålinger, særlig hvis man kan måle en utvikling i meninger eller holdninger over tid.

Men slike øyeblikksbilder som dette er uten enhver interesse.
hits