Statens foreldreutvalg - ikke foreldrenes utvalg

  • 23.08.2010 kl.17:58 i Blogg

Kristin Halvorsen har skapt debatt etter at hun nok en gang har lovet å lovfeste, eller på annen måte sikre, en ressursnorm for skolen.

Høyre er uenig, fordi det overkjører kommunene og binder ressurser til mindre viktige områder i skolen. Seniorsaken er uenig, fordi en slik øremerking kan gå utover eldreomsorgen. KS er uenig, fordi det fratar kommunene muligheten til å prioritere ut fra lokale (velgeres) behov og ønsker. Og skoleforskere er uenig, fordi mindre klasser ikke bedrer kvaliteten i skolen.

At Utdanningsforbundet støtter utspillet forbauser selvsagt ingen. Men også Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) har meldt seg med støtte til Kristin Halvorsens forslag.

NRKs reporter stilte et helt betimelig spørsmål da FUGs leder ble intervjuet om saken: Står utvalget, som er oppnevnt av Regjeringen, virkelig fritt til å mene hva det vil?

Utvalgets leder, Loveleen Brenna, forsikret at utvalget står fritt til å mene hva det vil. Det tror jeg hun har rett i. Brenna er neppe redd for Halvorsen.

Men Brenna har ikke rett når hun sier at utvalget bare sier det "vi foreldre ønsker". Foreldreutvalget for grunnskolen er ikke representatativt for foreldrene i Norge, og det har derfor ingen rett til å uttale seg på vegne av andre enn seg selv.

Foreldreutvalget for grunnskolen er statens utvalg - ikke foreldrenes.

Spørsmålet om å lovfeste en ressursnorm for skolen reiser mange interessante spørsmål.

De kommer jeg nok tilbake til.

hits