Rett til en venn

  • 27.08.2010 kl.13:13 i Blogg
LO vil lovfeste retten til heltid for alle som ufrivillig arbeider deltid. Siden ufrivillig deltid er det samme som ufrivillig arbeidsledighet, bør vel egentlig forslaget også gjelde alle dem som er helt ledige. I så fall er LOs forslag, enkelt og greit, at vi skal lovfeste en rett til arbeid.

Det har gått inflasjon i ønsket om å lovfeste rett til ulike velferdsgoder. Noen ganger kan det være riktig, men ofte fremstår slike forslag bare som tom symbolpolitikk. Politiske partier bruker trikset for å forsøke å markere handlekraft - interesseorganisasjonene bruker det for å forsøke å "tilrane" seg fordeler på bekostning av andre.

Det skal bli spennende å se om vi noen gang når et metningspunkt, enten fordi økonomien setter en grense, eller fordi vi ikke vil ha et samfunn der staten later som den kan og bør løse alle problemer.

Når får vi det første forslaget om å lovfeste retten til en venn?

Det kan jo behovsprøves.
hits