Kvinnepanelet og fødselspermisjonen

  • 29.09.2010 kl.16:44 i Blogg

Kvinnepanelet vil utvide fødselspermisjonen til 52 uker med full lønn. Begrunnelsen er litt innfløkt, men den er vel omtrent som følger:

Kvinner taper på arbeidsmarkedet, fordi de har og tar lenger permisjon enn menn. For at kvinner ikke skal tape like mye karrieremessig, er det viktig at kvinner og menn tar omtrent like mye permisjon. Men siden det neppe ville være populært å ta permisjon fra kvinnen for å gi til mannen, må man utvide hele fødselspermisjonen for at mannen skal få mer permisjon. I en bisetning nevnes det også at det er bra for barnet å ha mer kontakt med pappa.

Det kommer altså stadig nye begrunnelser for å utvide fødselspermisjonen.

Opprinnelig var permisjonen ganske kort og helsemessig begrunnet. Den skulle gjøre det mulig for kvinnene å komme til hektene igjen etter en fødsel.

Deretter ble permisjonen lenger og omsorgsmessig begrunnet. Det var bra for barnet å være sammen med mor (og etter hvert far) etter fødselen.

Nå er permisjonen i ferd med å bli riktig lang og likestillingsmessig begrunnet. Det er bra for mor og far å (bli tvunget til å) ha like lang permisjon, slik at ingen av dem taper mer enn den andre i arbeidslivet.

Men hvorfor stoppe nå? Det kan jo være gode grunner til å ta enda mer permisjon.

Mange syns det er stressende og slitsomt med med f.eks. tre barn og to mennesker i full jobb. Så hvorfor ikke utvide fødselspermisjonen enda mer og la det være familiemessig begrunnet?

 

hits