Alenepappa-perm

  • 13.10.2010 kl.16:54 i Blogg

For en stund siden skrev jeg om Kvinnepanelets forslag til utvidet fødselspermisjon. Jeg viste bl.a. hvordan fødselspermisjonen stadig har fått nye begrunnelser, etter hvert som den er blitt utvidet. Først var den helsemessig begrunnet, så ble den omsorgsmessig begrunnet, og nå er den likestillingsmessig begrunnet. Litt ironisk foreslo jeg at permisjonen kunne utvides enda mer, og at den kunne bli familiemessig begrunnet.

Av Aftenposten i dag forstår jeg at jeg var forut for min tid. Familiene har allerede gjort deler av fødselspermisjonen til en familiepermisjon. Det viser seg nemlig at over halvparten av mødrene er helt eller delvis hjemme mens far tar ut sin såkalte fedrekvote. Familien er rett og slett sammen og trives antagelig med det.

Arbeiderpartiets Gunn Karin Gjul er i det rause hjørnet og innrømmer at det "på mange måter" kan være "hyggelig", men hun syns også det er problematisk. At mor og far og barn er sammen er nemlig ikke i tråd med statens intensjoner (sic!). Audun Lysbakken understreker imidlertid at det er lovlig (!) for familiene å være sammen, og at fedrene kan ta mye av ansvaret, selv om mor er hjemme. Men som han sier, er det et viktig mål  at "far skal ta ansvaret for barna alene", så derfor bør permisjonen bli lengre. Det neste blir altså ikke at en utvidelse av permisjonen blir familiemessig begrunnet - det blir begrunnet med at pappa må være alene med barnet, siden familien allerede er for mye sammen!

Likestillingsombudet, som har en litt mer militant holdning, sier rett ut at siden vi "bruker store summer for å presse likestillingen i riktig retning", er det "viktig at pappapermisjonen utnyttes etter hensikten".

Vi lever altså i et land der det er blitt et viktig "mål" og en viktig "hensikt" å holde familiene fra hverandre.

Det kan umulig være barnas mål.

hits