Lotto eller pyramidespill?

  • 18.10.2010 kl.15:54 i Blogg

Etter min mening trengs det reformer i den nordiske velferdsmodellen for at den skal være bærekraftig på sikt. Også i fremtiden må modellen ha legitimitet, og den må kunne finansieres.

Statistisk sentralbyrå er inne på noe av det samme. I en analyse konkluderes det med at det er "grunnlag for å hevde at Norge har et uløst langsiktig problem med å finansiere velferdsordningene".

Ingen partier demonstrerer stort mot i denne debatten. Det er for eksempel ingen (les: ingen) partier på Stortinget som vil gjøre noe med sykelønnsordningen. Likevel er nok venstresiden minst villig til å diskutere endringer i velferdssystemet. Mange av dem nøyer seg med å advare mot "høyrekreftene" som etter sigende vil rasere hele velferdssystemet og den norske modellen.

En av dem som ikke vil diskutere endringer av betydning, er LO-leder Roar Flåthen. Han er intervjuet i siste nummer av magasinet Aspekter, som er fagbladet til Arbeidsgiverforeningen Spekter. Hans løsning på de utfordringer eldrebølgen fører med seg, er at vi må "utnytte de naturgitte fordelene vi har til samfunnets beste",  "utnytte vårt hjemmemarked og våre naturressurser", og "eksportere den innovasjon og teknologi som vi har utviklet for å forvalte våre naturressurser".

Dette er det vel ikke så mange som er direkte uenig i. Spørsmålet er om det er nok og om det er konkret nok. Det synes åpenbart også intervjueren, som tillater seg å følge opp med ett spørsmål til:

"Med flere eldre får vi behov for stadig flere velferdstjenester. Vil det være en idé revidere noen av de velferdsgodene vi har i dag for å se om disse virker etter hensikten?"

Hvorpå Flåthen svarer:

"Vi som er født i Norge i dag har vunnet i Lotto." Punktum finale.

Lotto er vel og bra. Spørsmålet er bare om velferdsstaten er i ferd med å utvikle seg til et helt annet spill, nemlig et klassisk pyramidespill?

I så fall går det nok ikke så hardt utover "vi som er født i Norge i dag".

Men det kan nok ramme fremtidige generasjoner ganske hardt.

hits