Skattelistene

  • 20.10.2010 kl.18:15 i Blogg

I dag er SVs lykkedag. I dag er skattelistene lagt frem, og det er en åpenhet SV er veldig begeistret for. Ingen er varmere forsvarere av åpenheten om skattelistene enn nettopp SV.

Høyre, derimot, er blant de skarpeste kritikerne. Høyre har derfor i dag lagt frem et forslag i Stortinget, som skal bidra til litt mindre åpenhet om skatten.

På et annet området er det helt omvendt: Når det gjelder åpenhet om skolene, er SV veldig restriktivt. Høyre, derimot, vil gjerne at det er mest mulig åpenhet om skolenes ressurser og resultater.

Man kunne mistenke begge partier for bare å løpe egeninteressens ærend: SV vil beskytte lærerne. Høyre vil beskytte de rike.

Men så enkelt er det ikke. Det er nemlig en vesensforskjell på de to sakene:

Åpenheten om skattelistene berører individer og dermed personvernet.

Åpenheten om skolene berører ikke individer og dermed heller ikke personvernet.

Likevel later mange i pressen som om de er prinsipielle når de alltid har vært mest opptatt av åpenhet om skatten og minst opptatt av åpenhet om  skolen.

hits