Den norske modell - en kritikkløs sone

  • 30.11.2010 kl.09:38 i Blogg

Debatten om den danske modellen, som av forskere ofte regnes som mer "ur-nordisk" enn den norske modellen, ligner mye på den norske debatten. I Danmark snakker man riktig nok ikke så mye om at det er en sosialdemokratisk modell, ettersom sosialdemokratiet har hatt langt mindre innflytelse i dansk politikk enn i norsk politikk. I dansk debatt snakker man derfor like mye om en "sosialliberal" modell.

I Danmark er det heller ingen som påstår at det (bare) er sosialdemokratiet som "eier" eller har funnet opp modellen. I den grad det finnes noen partier som kan sies å ha eierskap til modellens opprinnelse, er det de danske partiene Højre (nå Konservative) og Venstre. Men mest av alt oppsto den, ifølge en professor som nylig holdt sin tiltredelsesforelesning om den danske modellen, som resultat av "et tilfælde".

I dag betraktes modellen som noe "sakralt", ifølge den samme professor: Den har blitt en "verdi i seg selv" og det han kaller en "kritikkløs sone". Man behøver ikke lenger argumentere rasjonelt mot et gitt forslag - man kan bare henvise til at det vil "bryte med den danske modellen".

Slik er det blitt også i Norge. Venstresiden definerer modellen slik den vil, og ofte ganske forskjellig - og deretter er ethvert forslag som venstresiden ikke liker, et "brudd med den norske modellen". Det er selvsagt bare tøys, og har historien og formodningen mot seg - men slik er debattklimaet blitt, også fordi mange i mediene sluker denne typen argumenter rått.

Direkte komisk blir det når man hører SV og representanter for partiet Rødt forsvare den norske modellen. Er det to partier som historisk har gjort alt de kunne for å innføre helt andre modeller, så er det disse to partiene og Rødts forløpere. At de nå fremstiller seg selv som modellens varmeste forsvarere er derfor dypt ironisk: Kampsaken er altså nå å bevare den samfunnsmodellen partiene Høyre, Venstre og Arbeiderpartiet, dvs "høyrekreftene",  har bygget opp.

Den nordiske modellen burde ikke tilhøre en kritikkløs sone. Modellens suksess har historisk vært sterkt avhengig av at den er i endring.

Slik må det også være i fremtiden.

hits