Utrolig av forsvarsministeren

  • 04.01.2011 kl.09:42 i Blogg

I Dagsrevyen i går stilte Atle Bjurstrøm et godt, betimelig og enkelt spørsmål til forsvarsminister Grete Faremo:

"Har du, som forsvarsminister, aldri reflektert over at ikke du har visst om omfanget av skadene i Afghanistan?"

Grete Faremo svarte ikke på spørsmålet, så Bjurstrøm stilte spørsmålet en gang til:

Har du, som forsvarsminister, aldri reflektert over at du, som den øverste ansvarlige, ikke har hatt en samlet og fullstendig oversikt over skadene i Afghanistan?

Grete Faremo svarte ikke på spørsmålet denne gangen heller, så Bjurstrøm spurte enda en gang:

Har forsvarsministeren virkelig ikke reflektert over at hun ikke har kjent til omfanget av skader som følge av norske soldaters deltagelse i Afghanistan?

Endelig kom det et slags svar, som viste at forsvarsministeren ikke har etterspurt noen konkret oversikt over antall skader før i går. Vi må vel nesten anta at det betyr at hun heller ikke har reflektert nevneverdig over spørsmålet før, siden enhver slik refleksjon nesten med nødvendighet måtte ha ført til at hun også foretok seg noe.

Jeg syntes det virket utrolig da jeg hørte dette. Når jeg i dag i VG kan lese at Faremo i flere uker og dager har vært forberedt på at spørsmålet ville komme, blir jeg nesten målløs.

Man skulle tro at det var et av de første spørsmålene en forsvarsminister ville stille til sitt embetsverk. Akkurat som enhver utdanningsminister bør vite hvor mange elever som begynner på skolen, hvor mange som faller fra og hvor mange som lærer å lese, bør en forsvarsminister vite hvor mange soldater som drar til Afghanistan, hvor mange som kommer hjem og hvor mange som blir skadet. Det virker elementært, og man skulle jo tro at Faremo må ha fått spørsmålet mange ganger selv? Så hvorfor spurte hun ikke?

Og hvorfor venter hun til VGs historie "sprekker" før hun etterspør en konkret oversikt? Bare hensynet til skadebegrensning, dvs hensynet til Forsvarets renommé og soldatene, burde fått henne til å bestrebe seg på å ha flere svar klare den dagen reportasjen kom på trykk.

Det finnes mange selskaper som operererer i vanskelige land, der det kan forekomme arbeidsulykker, korrupsjon eller brudd på menneskerettighetene. Jeg ville bli forbauset om slike selskaper og deres styrer har like dårlige rutiner som Forsvarsdepartementet åpenbart har. Sannsynligvis får de raskt en rapport når det skjer noe, og sannsynligvis kan de ganske enkelt fremskaffe en oversikt over det totale omfanget av f.eks. skader.

Det er blitt spekulert i at Forsvaret skjuler informasjon om soldater som blir alvorlig skadet for ikke å svekke rekrutteringen til tjeneste i Afghanistan. Det har jeg ingen tro på.

Derimot har nok Atle Bjurstrøm et poeng når han antyder at det forteller noe om forsvarsministerens refleksjonsnivå og om en alvorlig rutinesvikt i Forsvaret.

Begge deler har med ledelse å gjøre.

hits