Politisk kynisme

  • 15.03.2011 kl.20:03 i Blogg

Idet jeg skriver dette, er Adecco-saken nok en gang tema i Dagsnytt 18. Anne Grosvold stiller kritiske og nesten sinte spørsmål til Adecco, som nå har bestemt seg for å avvikle sykehjemsvirksomheten i Norge.

Ifølge Dagsavisen i dag har venstresiden fått sin store valgkampsak i Adecco-saken. Avisen svinger seg til de store, nesten kommunistiske høyder i sin fordømmelse av privat, kommersiell virksomhet. Konkurranse er visstnok dømt til å føre til uetisk virksomhet - et uholdbart resonnement, som i så fall også gjelder norske aviser.

Adecco-saken var også tema i Politisk kvarter i dag morges.

Kort oppsummert: Adecco-saken fyller fortsatt spaltene og etermediene - nesten fire uker etter at Dagsrevyen avslørte saken.

Det er kanskje rimelig, men jeg er litt i tvil. Og jeg ble veldig i tvil etter at Helsetilsynet i går la frem sin tilsynsrapport for 2010 om barnevernet, sosial- og helsetjenestene i Norge. For her blir det avdekket veldig mange alvorlige lovbrudd.

Til sammen er det ført tilsyn med 243 virksomheter i Norge, hvorav kun tre er private, mens resten er kommunale.

Til sammen ble det funnet avvik eller lovbrudd ved 2/3 av institusjonene.

I 14 av 21 kommuner får f.eks. ikke eldre nok og næringsrik mat. Det er store mangler i arbeidet med å forebygge og behandle underernæring. Det er reell fare for at de eldre ikke får dekket sine grunnleggende behov for mat og drikke. Det er manglende kompetanse i alle ledd, og det er hverken gode nok tilbud til demente eller gode nok rutiner for medisinering. Mange blir låst inne uten en juridisk vurdering. Alt dette ifølge Aftenposten, som har dekket saken i dag.

Men har dette sjokkert andre journalister og politikere på samme måte som Adecco-saken gjorde? Har mediene i dag svømt over av sjokkerte meldinger, uttalelser og fordømmelser av alle de kommunale sykehjemmene som behandler de eldre så dårlig? Hvor mange politikere har vært indignert og opprørt på de eldres vegne? Og hvor mange har skråsikre forklaringer på hvorfor det skjer, slik Dagsavisen har i Adecco-saken?

Jeg har ikke lagt merke til så mange. Tvert om - NRK bruker den plassen de har igjen, når Japan har tatt sitt, til å dekke Adecco-saken enda en gang.

Så hvorfor er det et så stort misforhold mellom de to sakene?

Den ene grunnen er selvsagt at det er mye lettere, særlig i det norske politiske klimaet, å fordømme privat virksomhet enn det er å ha en kritisk holdning til offentlig virksomhet.

Den andre grunnen er verre - for den etterlater dessverre et mye mer kynisk inntrykk av både fagbevegelse, politikere og journalister: Adecco-saken handler om de ansattes ve og vel. Tilsynssaken handler om de eldres ve og vel.

I det jeg nå skal avslutte denne bloggen, tar Siv Jensen mitt poeng. På Dagsrevyen etterlyser hun de rødgrønnes engasjement for de eldre og mot kommunene -  og ikke bare for de ansatte og mot private. Det hele opptok 20 sekunder av et langt innslag - der 90 prosent av tiden dreide seg om - ja, Adecco. (Oppdatering: Dagsrevyens reporter har gjort meg oppmerksom på at hele innslaget var på to minutter, og at omtrent halvparten av tiden ble ble brukt på Helsetilsynet. Det har han nok rett i, men jeg tror ikke det endrer mitt hovedpoeng i denne bloggen.)

Den begredelige sannhet er vel at både fagbevegelsen, mange journalister og politikere tror de har funnet den valgkampsaken de trenger, og da får det heller være med de eldre.

Politisk kynisme, kaller jeg det.

hits