NRK og FrP

  • 04.05.2011 kl.22:51 i Blogg

I dag var det et ganske overraskende innslag på Dagsrevyen.

Det viser seg at FrP går inn for ganske omfattende endringer i Arbeidsmiljøloven, og dette fikk naturlig nok bred dekning. Dagsrevyen brukte de fem første minuttene på saken - hvorav litt tid gikk med til et intervju med stortingsrepresentant Robert Eriksson fra FrP, mens mesteparten av tiden gikk med til et innslag med kritiske bilmekanikere, fordømmende kommentarer fra LO-leder Roar Flåthen og et lengre intervju med Martin Kolberg (Ap), som selvsagt også var svært kritisk.

Grunnen til at jeg ble overrasket, var ikke substansen i forslaget. Det har jeg ikke hatt tid til å vurdere i detalj. Men selv uten å vurdere det, vet jo de fleste at slike forslag er kontroversielle. Jeg var derfor mest overrasket over at jeg ikke før hadde fått med meg at Frp hadde vedtatt denne politikken.

På slutten av innslaget ble det reklamert med at Kolberg skulle videre til Aktuelt. Der var også Robert Eriksson, og for første gang ble det klart at dette ikke er vedtatt FrP-politikk. Eriksson sier at det er et forslag han har fremmet sammen med sitt fylkesparti Nord-Trøndelag i en resolusjon til landsmøtet. Men igjen får Kolberg svinge seg til de store retoriske høyder i sin fordømmelse av både forslaget, FrP og alt annet som kan kalles "høyrepartier"  og høyrepolitikk i Europa.

Dette fikk meg til å twitre litt. Jeg syns, ærlig talt, det er ganske utrolig at NRK vier så mye og så sentral plass til et resolusjonsforslag som ikke er vedtatt uten at NRK opplyser om det, og at Kolberg - enten forslaget var vedtatt eller ikke  - får uforholdsmessig mye plass til å slakte forslaget.

Det var flere på twitter som var enig med meg, men ikke NRK. De twitret tilbake at "forslaget kommer ikke fra fylkeslag, men fra arb.komiteleder Eriksson på vegne av Stortingsgruppen" og "Er eit forslag frå Stortingsgruppa til FrP. Ikkje frå eit fylkeslag. Sjekk på www.frp.no" .

Jeg bestemte meg igrunnen først for å sjekke Dagsrevy-innslaget en gang til. For enten det er Nord-Trøndelag FrP og/eller stortingsgruppen som har fremmet et resolusjonsforslag, så er og blir det et resolusjonsforslag som skal behandles på FrPs landsmøte. Det er altså p.t. ikke FrPs politikk.

Men hvordan blir det presentert i Dagsrevyen?

"Fremskrittspartiet vil ha...".    "FrP krever omfattende endringer..."    "Partiet vil at...".    "FrP mener...".   "FrP sine forslag...". osv. Ikke en eneste gang i innslaget - som altså varte i fem minutter - greier NRK å få frem at dette er et resolusjonsforslag til landsmøtet, og at det altså ikke er vedtatt politikk. De ganger Dagsrevyen omtaler det som "forslaget", må en vanlig seer få det inntrykk at det dreier seg om et forslag fra FrP overfor Stortinget/andre partier/velgerne - mens det altså i virkeligheten er et forslag fra noen i FrP til FrPs landsmøte. En eneste gang i innslaget sier reporteren "FrP sine stortingsrepresentanter vil..", men dette endrer overhodet ikke inntrykket av at forslaget er vedtatt av FrP.

I Aktuelt fortsetter det. Der heter det at "Det er FrPs visjon for arbeidslivet", "Hvis FrP får viljen sin..." osv - mens det først er når Eriksson kommer til ordet på direkten at misforståelsen blir oppklart.

www.frp.no har Robert Eriksson nå gitt en uttalelse. Eriksson og de som twitrer i NRK har forskjellig fremstilling av hvem som er forslagsstillere. Uansett har Dagsrevyen laget et innslag som etterlot et helt galt inntrykk hos seerne om dette forslagets status, samtidig som de ga en motstander av FrP rikelig tid til å argumentere mot forslaget uten at seerne kunne forstå at det ikke var FrPs vedtatte politikk og uten at seerne fikk en god beskrivelse av hva forslaget gikk ut på. Og Aktuelt fortsatte på samme måte - til Eriksson forsøkte å oppklare det hele.

Kyrre Nakkim har også twitret. Han spør "Hvorfor skyte på budbringeren? Diskuter saken, ikke det faktum at vi bringer et forslag fra Frp-gruppa frem for off debatt."

Til Kyrre Nakkim vil jeg si: Jeg diskuterer naturligvis hva jeg vil. Arbeidsmiljøloven er viktig, og den kommer jeg nok til å engasjere meg mer i. Men NRK - en lisensfinansiert allmennkringkaster - og NRKs politiske journalistikk er også meget viktig å diskutere, og det tror jeg det er viktig at også NRK anerkjenner. NRK er dessuten ikke bare en budbringer - NRK er også en aktør. Og for å gjenta: NRK bragte ikke frem "et forslag fra Frp-gruppa" til landsmøtet. At det var et resolusjonsforslag fra Frp-gruppa (og/eller Nord-Trøndelag FrP) til landsmøtet kom overhodet ikke frem i Dagsrevyens lange innslag.

Det kan være gode grunner for å dekke forslag som fremmes til partienes landsmøter. Men da bør det fremkomme at det er forslag, og man bør vurdere å la forslagsstillerne komme til orde på en minst like god og grundig måte som kritikerne fra andre partier kommer til orde.

hits