Tydeligere fokus på deltid!

  • 25.05.2011 kl.10:24 i Blogg

I det siste nummeret av Samtiden skriver tidligere Civita-praktikant Torstein Ulserød om hvordan politikere ofte må finne på politikk for å vise handlekraft og vise at de gjør noe. Ofte er problemet de skal løse imaginært, andre ganger vet de ikke hvordan de skal løse problemet eller hvordan de skal løse det uten samtidig å skape et nytt og større problem. Men kravet fra mediene, interessegrupper og opposisjonen er at man gjør noe, og dermed finner man altså på noe. Som f.eks. å ha fokus på problemet, eller - hvis problemet er virkelig stort - å ha skarpt fokus på problemet og være tydelig når man snakker om det. Men et "tydelig fokus" løser ikke alltid problemet, og det er kanskje heller ikke meningen.

Helseministeren, for eksempel, har hatt et veldig tydelig fokus på bruken av deltid i sykehusene. Hun har krevd at sykehusene skal redusere bruken av deltid med 20 prosent i løpet av året. Ifølge NRK har det foreløpig, dvs. halvveis ut i året, ikke skjedd noe som helst. Bruken av deltid er like omfattende som før.

Spørsmålet helseministeren kanskje bør stille seg, er om det hjelper å utstede dekreter, eller om hun kanskje heller bør forsøke å gjøre noe med det underliggende, reelle problemet.

Det underliggende problemet er sannsynligvis arbeidsmiljøloven og/eller praktiseringen av den, herunder fagforeningenes rolle, hvilket etter hvert er ganske godt dokumentert i den offentlige debatt. Sykehusene (og mange andre) får simpelthen ikke regnestykket til å gå opp, dersom de både skal ivareta pasientenes behov og følge alle de lover, regler og avtaler som finnes om arbeidstid.

Men å gjøre noe med dette reelle, underliggende problemet vil nok helseministeren ikke.

I stedet må hun finne på lissom-politikk og utstede "ordrer" som om sykehusene kan styres etter en sovjetinspirert planideologi.

Av og til virker slike "tiltak" på helt kort sikt, men en grunnleggende løsning på problemet er det ikke. I dette tilfellet har det, hvis NRK har rett, ikke virket i det hele tatt. 

hits