Etikk og teknologi i Høyre

  • 26.01.2013 kl.15:48 i Blogg
I forslaget til program for Høyre for 2013 - 17 står det følgende i kapitlet om gen- og bioteknologi:

"-Forhindre at menneskelig liv sorteres ut fra egenskaper.
- Fjerne eugenisk indikasjon som selvstendig abortkriterium.
- Si nei til en tidlig, ekstra ultralyd.
- Si nei til surrogati og eggdonasjon.
- Unngå at mennesker blir redusert til et middel for andre.
- Si nei til forskning på befruktede egg.
- Styrke stamcelleforskningen på stamceller fra fødte mennesker."

Nå har Oslo Høyre behandlet forslaget, og slik mener Oslo Høyre at kapitlet bør lyde:

"-Nei til surrogati.
- Ja til eggdonasjon.
- Si ja til forskning på befruktede egg.
- Styrke stamcelleforskningen."

Det ser ut som to forskjellige partier.

Jeg liker det første best.
hits