hits

For mye respektløs retorikk i debatten om tvillingabort

Første gang jeg hørte om «tvillingabort», fikk jeg nærmest sjokk. Jeg ante ikke at det var mulig å få abortere bare ett av to friske fostre, jeg visste ikke at det var lov, og jeg hadde ikke tenkt...

Mange i Utdanningsetaten opplever at de "rakkes ned på av den politiske ledelsen og media"

Torsdag skal det være en åpen høring i Oslo bystyre om politisk styring og faglig samarbeid i Osloskolen. Bakgrunnen er byråd Inga Marte Thorkildsens gjentatte uttalelser om at Utdanningsetaten ik...

Abortsaken og KrF

Tidlig i går kveld twitret jeg denne meldingen: "Interessant at så mange kommentatorer som er mot å endre abortlovens paragraf 2c, mener at det er ekstremt viktig at KrF får gjennomslag for å endre...

Den begredelige historien om formuesskatten

Forhandlingene om å danne en utvidet sentrum/høyre-regjering er i gang. Lykkes det, vil vi få en borgerlig flertallsregjering for første gang på 35 år. Mens mange medier er mest opptatt av abortlo...

Blir klimasaken viktigere? Og i så fall på hvilken måte?

Det kan skje forbausende store endringer i hva velgerne mener er de viktigste sakene fra ett valg til et annet. I 2013 mente velgerne at disse sakene var viktigst: 1) Helse, 2) Skole, 3) Samferdse...

Fakta om farlige forskjeller

I år skal regjeringen legge frem en stortingsmelding om økonomisk ulikhet og sosial bærekraft. Stortingsmeldinger får ikke alltid så stor betydning for den faktiske politikken som føres. Men de ka...

Også MDGs gode liv må finansieres

I en kronikk i Aftenposten 15. desember skrev jeg at det finnes grunner til å stille spørsmål ved om mer arbeid alltid er et gode for den enkelte. Mange syns for eksempel at det er fint å arbeide m...

Stortingsrepresentantenes hverdag: Gjør de noe viktig?

I går skrev jeg en blogg der jeg uttrykte meg kritisk til hvordan enkelte stortingsrepresentanter forholder seg til arbeidet i Stortingets komiteer. Bloggen har fått enkelte til å tro at...

Stortinget må ta Stortinget alvorlig

I dag har TV2 et oppslag som viser hvor ofte noen av våre fremste stortingsrepresentanter har deltatt på møtene i de stortingskomiteene de er medlemmer av.  Den som kommer dårligst ut, er Jon...

Mål- og resultatstyring i norsk skole - og i Osloskolen

Siden 1995 har Norge deltatt i en rekke internasjonale undersøkelser som har til hensikt å kaste lys over utviklingen i norsk skole og gi et bidrag til det kunnskapsgrunnlaget som trengs når det sk...

Ledelse basert på mistillit i Oslo

Det må være en skjebnens ironi at den kommunen som de senere år har profilert seg mest på å ville gå fra detaljert mål- og resultatstyring til såkalt tillitsbasert ledelse, nemlig Oslo ko...

Uverdig av byrådet

Raymond Johansen og Inga Marte Thorkildsen greide til slutt å presse Astrid Søgnen ut av stillingen. Fremgangsmåten har vært amatørmessig og uverdig. Det er ikke uvanlig at toppledere, både i off...

Paragraf 2c: Prinsipielt og moralsk viktig

I Norge er det i praksis ingen diskusjon om å røre ved kvinners rett til selvbestemt abort frem til utgangen av 12.svangerskapsuke. Noen ønsker riktig nok å sette grensen ved 16., 18. eller 2...

En hilsen til Kringkastingsrådet

I morgen skal Kringkastingsrådet behandle en delvis organisert klagesak mot at jeg deltok i NRKs valgsending da svenskene gikk til valg tidligere i høst.  Jeg er blant de tilsynelat...

Har Osloskolen en politisk ledelse nå?

Rett før jul i fjor, altså for bare ca. 10 måneder siden, tiltrådte Inga Marte Thorkildsen som byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo. En av hennes fanesaker var å gjennomføre en tillitsreform i Os...

Kristelig Folkepartis veivalg

2.november skal Kristelig Folkeparti foreta et historisk veivalg. På et ekstraordinært landsmøte skal delegatene ta stilling til om partiet skal sondere og eventuelt starte forhandlinger med Høyre,...

Mye rart i kommentarene til varslersaken

Det sies og skrives mye rart i den såkalte Thorkildsen-saken, blant annet i et av Dagsnytt 18-innslagene i går, der Magne Lerø fra Ukeavisen Ledelse og Kaia Storvik fra Agenda deltok. De som hørte ...

SV og arbeidslivet i Rådhuset

På NRKs Politisk kvarter i dag ble Oslos ordfører, Marianne Borgen fra SV, spurt om hun trodde det kunne tenkes at hennes kollega i byrådet, Inga Marte Thorkildsen, hadde gjort noen feil. Det ante ...

Er venstresiden egentlig opptatt av at vi skal ha et godt arbeidsliv? Thorkildsen-saken tyder ikke på det.

En fanesak for store deler av venstresiden er at vi skal ha et godt, trygt og velfungerende arbeidsliv. Også høyresiden er enig i det, men tradisjonelt er det nok venstresiden som "eier" denne sak...

Kan det tenkes at Jon Helgheim fra Frp har et lite poeng?

Det skal ikke mye til for å fyre opp likestillingsdebatten i Norge. Frontene kan bli veldig harde, og det er ofte lite rom for nyanser. Nå sist var det statsminister Erna Solbergs uttalelser om ko...

Rødt-debatten avdekker interessante holdninger til politikk

For en tid tilbake skrev jeg en blogg, der jeg oppfordret journalister og politiske kommentatorer til å ta Rødt mer alvorlig - nå når partiet har fått større oppslutning og mye innflytelse, både i ...

Byråd Thorkildsens rolleforståelse og Osloskolens fremtid

Det er forbausende å se hva den såkalte Malkenes-saken har utviklet seg til. Den startet med at lektor ved Ulsrud videregående skole, Simon Malkenes, ville diskutere inntakssystemet i Osloskolen, ...

Inntakssystemet til videregående skole

I NRK Debatten sist torsdag ble flere temaer diskutert samtidig. Ett av temaene var læreres ytringsfrihet i lys av Malkenes-saken, som jeg skrev om på fredag. Et annet tema, som ikke har vær...

Malkenes-saken i NRK Debatten

Min forrige blogg om læreres ytringsfrihet, som ble skrevet på bakgrunn av NRK Debatten, har ført til en del diskusjon, blant annet på Twitter. En av de ivrigste deltakerne i diskusjonen er Simon M...

Læreres ytringsfrihet

NRK Debatten i går var en selsom opplevelse. Den var både svært ubalansert og lite kunnskapsbasert, og den kunne fortjene både en omfattende faktasjekk og flere kommentarer. Her er en kommenta...

Dagfinn Nordbø forstår ikke hva jeg sier

Takk til Dagfinn Nordbø, som i VG i dag forsøker å lære meg hva Twitter er. Det var interessant, men av liten verdi for de forholdene jeg har tatt opp.  Så la meg utype dem her: Mitt in...

Politikernes "kjærlighetsgaranti": Arbeiderpartiet har rett

I dag behandler Stortinget et forslag fra Arbeiderpartiet om å vedta en "kjærlighetsgaranti" for gamle mennesker som må bo på institusjon: De ønsker å sikre at "ektepar eller samboere som ønsk...

Twitter er i ferd med å bli et ufordragelig sted

Jeg skrev min første Twittermelding i 2009. Siden har jeg stort sett hatt glede av Twitter. Twitter gir en unik mulighet til å følge med på interessante mennesker, medier og organisasjoner; det de...

Diskusjonen med Rødt - et déjà vu

Forleden skrev jeg en blogg, der jeg appellerte til bl.a. mediene om å ta Rødt mer på alvor.  Jeg har ikke fått svar fra noen i mediene, og det er kanskje ikke så overraskende. Men jeg fikk e...

På tide å ta Rødt alvorlig

Jeg har noen ganger skrevet om hvor tankevekkende det er at partiet Rødt nesten ikke får noen kritiske spørsmål om sitt samfunnssyn, om hvordan partiets program skal gjennomføres, og om hvordan Rød...

Mot regjeringskrise? Og hva så?

I skrivende stund - i morgentimene tirsdag - kan mye tyde på at vi styrer mot en regjeringskrise.  Bare to ting kan hindre det: Enten må Sylvi Listhaug be om å få trekke seg - eller så må KrF...

Ingen ønsker regjeringskrise. Men hvem kan sørge for at vi unngår det?

Såvidt jeg har forstått, er det knapt noen som ønsker regjeringskrise. Senterpartiet ønsker det ikke. Arbeiderpartiet ønsker det ikke. Kristelig Folkeparti ønsker det ikke. Høyre ønsker det ikk...

Sprengkraften i Ernas beslutning

I dag skisserer både Aftenposten og VG syv mulige utfall av mistillitsforslaget mot Sylvi Listhaug. Aftenpostens oppslag ligger fortsatt på nett, men VGs finner jeg ikke, og det skyldes muligens at...

Listhaug-saken i NRK Debatten

I kveld skal NRK Debatten diskutere Listhaug-saken.  Det er selvsagt mye å si om denne saken, og mye er sagt og skrevet allerede. Listhaug har som vanlig mange støttespillere som liker o...

Fenomenet Listhaug

I en tankesmie som Civita blir vi ikke akkurat nedrent av medier som lurer på hva vi skriver, utreder og mener. Men noen dager er det flere henvendelser enn det ellers er. I dag, for eksempel, har ...

Forsøpling av den politiske debatten

I dag bringer Dagsavisen et intervju med NHO-sjefen Kristin Skogen Lund. I dette intervjuet gjør journalisten et nummer av at venstresiden ofte mistenker folk på høyresiden for ikke å si det de eg...

Ære være Presselogen!

På dansk TV2 går et av mine yndlingsprogrammer.  Programmet heter Presselogen og er et ukentlig mediemagasin, der sjefredaktørene eller andre meget sentrale personer i danske medier...

"Geografisk vrede" - og behovet for god politikk for hele landet

I den danske avisen Berlingske kunne man i forgårs og i går lese to interessante artikler. Den ene artikkelen, som sto i forgårs, inneholdt et intervju med en velkjent borgerlig kom...

Offentlig og privat sektor: Et skjebnefellesskap med dårlig kommunikasjon

Forleden snakket sjefen i NHO, Kristin Skogen Lund, om sine ønsker for pensjonsforhandlingene i offentlig sektor. Reaksjonen hun fikk fra sjefen i fagforeningen Unio, Ragnhild Lied, var forur...

Faktisk delvis feil av Faktisk.no

I Aftenposten søndag skrev jeg, i en kronikk om søndagshandel, at «28 prosent fremhever lørdags- og søndagsarbeid som noe de personlig ønsker, og i de yngste aldersgruppene er andelen enda høyere (...

Den Stoltenberg'ske og den Solberg'ske parlamentarismen

Senterpartiets parlamentariske leder, Marit Arnstad, har i dag, både i NRKs Politisk kvarter og i debatten om den nye regjeringserklæringen, gjort et poeng av at vi nå har fått en ny form for parla...

Ugrei spekulasjon i Vårt Land

Jeg har i cirka 27 år vært samboer med en mann som nå er stortingsrepresentant. I store deler av tiden har vi begge hatt posisjoner og/eller vært aktive samfunnsdebattanter og deltakere i det polit...

Nå er det ikke morsomt å være interessert i politikk

Jeg må innrømme at jeg blir nedstemt av å følge norsk politikk for tiden. I ukevis har vi fått høre mer om seksuell trakassering og upassende oppførsel i det politiske miljø enn vi har fått høre o...

Joda, vi får en liberal regjering

I en NTB-melding som blant annet er gjengitt i Klassekampen i dag, gjør journalistene et poeng av at Trine Skei Grande liksom har gitt opp å ønske seg en "mer sosialliberal" regjering ved at V...

#MeToo-kampanjen som øyeåpner

Mange sier at #MeToo-kampanjen har vært en øyeåpner. Det har den vært, også for meg.  Jeg tror den har vært en øyeåpner for mange kvinner og forhåpentligvis for mange unge kvinner. Kamp...

Vedtaket om lærernorm viser en manglende respekt for både skattebetalerne og forskerne

I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2018 har KrF fått gjennomslag for å innføre en lærernorm i norsk skole, det vil si et tak på hvor mange elever det kan være per lærer. Den vedt...

Robert Moods demokratisyn

Tidligere generalløytnant og nå president i Norges Røde Kors, Robert Mood, har nok en gang kommet med uttalelser som skaper debatt. Første gang jeg reagerte på noe han sa, var da han kom med klare...

SV på full fart tilbake til 1990-tallets skolepolitikk

I Dagsavisen i går kunne vi lese at SV vil fremme forslag i Stortinget om en tillitsreform i skolen.  I dag morges fikk vi høre at SV jubler, fordi det blir flertall i Stortinget fo...

Vanvittig av Navarsete

På Politisk kvarter i dag fremkom det at stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete fra Senterpartiet ikke har tillit til SSB. SSB er Norges statistiske sentralbyrå - en svært viktig institusjon. D...

Kanskje ikke så rart at LO synker?

Et av de mest populære temaene på konferanser rundt om i landet nå er "fremtidens arbeidsliv". Mange er bekymret, og mange lurer på hvordan det skal gå med den norske arbeidslivsmodellen. Det er tr...

Kutt-journalistikken i NRK

I går var det et innslag i Dagsnytt 18, som kunne gjøre oss alle klokere. Innslaget tok for seg et forslag fra Regjeringen om å redusere opptjeningsperioden for dagpenger, altså opptjeningstiden fo...

Solberg-regjeringens andre periode blir en annerledes periode. Men på hvilken måte?

Idet dette skrives er Trontaledebatten igang.  Mange kommentatorer er opptatt av at Solberg-regjeringen nå blir en mer reell mindretallsregjering og av de mange representantforslage...

KrFs rolle i norsk politikk

De siste par dagene har jeg vært på flere møter for å diskutere valgresultatet. Uenigheten om hva som gikk godt eller galt for de respektive partiene er ikke så stor. Men når det gjelder Kristelig...

Stem på det partiet du liker best, hvis du vet hvilket parti du liker best!

Det er veldig mye å si om den valgkampen som nå snart er slutt, og det skrives allerede interessante kommentarer, som for eksempel denne av Frank Rossavik i Aftenposten i dag. Selv skal jeg avvent...

Osloskolen - fortsatt på topp

I slutten av august og begynnelsen av september kunne vi lese flere dramatiske artikler om Osloskolen i Klassekampen og Dagsavisen.  Oppslagene var nesten påfallende like og bygget opp omtren...

Støres brygge

Menneskene er selvsagt ikke uviktige i politikken. Vi ønsker oss gjerne politikere som er kompetente og troverdige. Og vi påvirkes selvsagt av hvem vi liker godt og mindre godt.  Det er helle...

Flisespikkeri fra Faktisk.no

Forleden kommenterte jeg hvordan Faktisk.no faktasjekket et utsagn om formueskatten som Jonas Gahr Støre kom med i en debatt med Erna Solberg. Faktisk.no bedømte utsagnet som "helt sant", enda...

Kommentatorene

En gang hørte jeg et program på dansk radio om hvorvidt pressens oppgave bare er, etter beste evne, å søke sannheten og opplyse oss - eller om den også skal formidle egne meninger, altså komme...

Jonas og Gro på sofaturné sammenligner 2017 og 1986. Det er interessant!

På Kveldsnytt torsdag var det et innslag om "Jonas og Gro på sofaturné". Gro Harlem Brundtland har engasjert seg litt mer enn vanlig i Arbeiderpartiets valgkamp i år, fordi hun syns det er eks...

Faktisk.no om formuesskatten: Faktisk helt irrelevant

Forleden arrangerte Civita valgkampens første duell mellom statsminister Erna Solberg og statsministerkandidat Jonas Gahr Støre. Det ble en interessant debatt som jeg anbefaler alle å se. Etter du...

Ord som skygger for innhold

Jeg må innrømme at jeg ble litt nedstemt av å høre Politisk kvarter i går, der Sylvi Listhaug og Knut Arild Hareide barket sammen i en såkalt verdidebatt. Det var tegn til munnhuggeri, og ordene so...

Ja, norske verdier og vaner er under press

De som sier at norske vaner og verdier er under press, har selvsagt rett. Jeg har merket det hele livet. Mine norske matvaner, for eksempel, er helt annerledes i dag enn de var da jeg var ung...

Er det flaut eller dumt å måle ulikhet mer presist? SV og Klassekampen mener det.

Forleden foreslo kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen at vi bør forsøke å måle den økonomiske ulikheten mer presist.  Det er mange måter å måle ulikhet på, men bakgrunnen for forslaget er d...

Innvandring og integrering: Elefanten i rommet?

Hva blir hovedsakene i valgkampen 2017? I henhold til "læreboken" vil det eller de partiene lykkes best, som greier å sette dagsorden med en sak som er av stor betydning for velgerne, og som vedko...

Vil ulikheten falle etter valget? Hvem har i så fall æren for det?

På Politisk kvarter i dag var det nok en diskusjon om ulikhet - denne gangen mellom Arbeiderpartiets Trond Giske og Høyres Trond Helleland. Trond Giske har moderert seg litt i forhold til tidliger...

Næringslivet i mediene

I går reiste redaktør Irene Halvorsen i Nationen et interessant spørsmål på vårt frokostmøte: Hvorfor er det så få næringslivsfolk og næringslivsledere som deltar i den offentlige debatten? Bakgru...

Norsk næringsliv i NRKs blindsone

Torsdag 15.juni arrangerer Civita et frokostmøte om næringslivets rolle, betydning og omdømme i samfunnet. Bakgrunnen for at vi arrangerer møtet er flere undersøkelser som viser at næringsliv...

Venstresidens ulikhetsdebatt

De siste ukene har Arbeiderpartiet og Agenda sagt og skrevet mye, og mye rart, om økonomisk ulikhet.  De ønsker tydeligvis veldig å ha temaet på dagsorden i valgkampen, men snubler både i fak...

Oppsiktsvekkende av Marte Gerhardsen om utdanning og ulikhet

I VG i dag skriver Marte Gerhardsen i tankesmien Agenda om økonomisk ulikhet. Her går hun til angrep på statsminister Erna Solberg, fordi Solberg "forsøker å få debatten til å handle om fravæ...

Har Arbeiderpartiet en egen Gini-koeffisient?

Arbeiderpartiet og SV har gjort ulikhet til sin hovedsak i valgkampen. Om det er smart, sett med disse partienes øyne, skal ikke jeg ha noen mening om. Økonomisk ulikhet er uansett et viktig og int...

Fakta om forskjellene i skattepolitikken

I går skrev jeg en blogg om de reelle forskjellene i skattepolitikken mellom regjeringen (og samarbeidspartiene) på den ene siden og Arbeiderpartiet på den annen, og om hvor lite vi får vite om det...

Litt om fakta og skatt - og om NRKs rolle i valgkampen

De siste dagene har jeg lurt på en ting: Hvorfor sier representanter for regjeringspartiene at de i denne perioden har gitt skattelettelser på ca. 21 milliarder kroner, mens Arbeiderpartiet, blant...

Ulikhetsdebatten

Trond Giske (Ap) mener at «de økende forskjellene i Norge blir valgkampens viktigste sak».  Også SV og Rødt vil gjøre økonomisk ulikhet til hovedsak.  Diskusjonen om hvordan vi kan bevar...

Trond Giske i Politisk kvarter: Hvorfor "lavmål" om økonomisk ulikhet?

Under Politisk kvarter i dag twitret jeg at Trond Giske nådde et "absolutt lavmål".  Etterpå har blant andre lederen for Arbeiderpartiets gruppesekretariat, Hans Kristian Amundsen, spurt meg:...

Solveig Ruud vs. Fake News: 1 - 0

Når påsken er over, er det snart et nytt landsmøte. Kommende helg er det Arbeiderpartiet som skal i ilden. Som sedvanlig vil mediene være fulle av forhåndsomtaler, intervjuer, meningsmålinger og ...

Høyre i det komiske sentrum

I Høyres partiprogram for 2013-17 heter det at Høyre vil "tillate søndagsåpne butikker". Det er et programpunkt som ikke vil bli gjennomført, og det er dessuten noe som Høyre ikke lenger mener. P...

Innvandringspolitikken etter Senterpartiets landsmøte

Noen ganger lurer jeg på om ordet "innvandringskritikk" har fått en ny og annen betydning i det norske politiske språket. Det virker som om mange tror det betyr "muslim-" eller "islamkritikk", og a...

Barna våre fortjener gode skoler!

I dag våknet vi til en god nyhet. Regjeringen vil at staten skal bruke eksperter til å gi ekstra hjelp til skoler som "over flere år" har "veldig dårlige resultater", dvs. at de ikke greier å...

Høyres ideologiske sjel

I dagens aviser er det flere kommentatorer som leter etter Høyres ideologiske sjel. Flytter partiet seg mot venstre? Blir det mer sentrumsorientert? Og er det de liberale eller de konservative som ...

Oslo Symposium og de kristne

Det er ikke overraskende at Oslo Symposium virker veldig provoserende på mange. Sterkt religiøse mennesker og miljøer virker generelt provoserende i et så sekulært samfunn som det norske....

Analysen av Senterpartiet

I NRKs Ytring sist søndag diskuterte NRKs og Dagbladets politiske kommentatorer, Lars Nehru Sand og Marie Simonsen, Senterpartiets utvikling.  Jeg syns ikke analysen de hadde, var så god...

NRKs merkelige undersøkelse i Venstre

Hovednyheten i NRKs nyhetssending i dag morges, og tema for Politisk kvarter, var at Venstre kan tenke seg å samarbeide med Arbeiderpartiet etter valget i 2017. Bakgrunnen for nyheten var en under...

Frp vs. Sp

2016 har vært et politisk jordskjelv. Etter mange år med fremgang for det åpne, liberale demokratiet, må vi nå konstatere at vi står ved en korsvei, og at det er mer usikkert hva fremtiden vil bri...

Terje Søviknes

I går ble Terje Søviknes fra Fremskrittspartiet utnevnt til ny olje- og energiminister etter Tord Lien. I går morges, mens ryktene om denne utnevnelsen fortsatt gikk, twitret jeg følgende om Terje...

Telenor, NRK og spill for galleriet

For et par år siden kom det ut en bok av Egil Myklebust, Harald Norvik og Einar Lie (der jeg hadde gleden av å være med i et redaksjonsråd) som het Staten som kapitalist.  Boken gir en histor...

Listhaug, Joner og NOAS - et lite etterord

Listhaug/Joner/NOAS-saken, som jeg skrev om i min forrige blogg, ble en stor sak i norske medier. Hvis man skal se på saken som en konkurranse om sympati og oppslutning - mellom Listhaug og h...

Listhaug, Joner og NOAS

Før jeg la meg sent i går kveld, skrev jeg denne bloggen - med tanke på publisering i dag tidlig:  Facebook og Twitter er kraftfulle medier, og Sylvi Listhaug er en av dem som utnytter sosial...

Venstresiden er parkert. Høyresiden er dypt splittet.

Det politiske landskapet i Europa og USA er i endring. Gang på gang blir vi overrasket over hvor dårlig partiene på venstresiden gjør det. Partiene på ytre venstre fløy er nesten utrade...

Streik i offentlig sektor

Lørdag skrev jeg en kronikk i Aftenposten, der jeg tok til orde for å vurdere å innføre et forholdsmessighetsprinsipp ved streiker i offentlig sektor og i deler av privat sektor som ligner off...

SVs forskjellsbudskap - og en liten faktasjekk

SV har åpenbart bestemt seg for å gjøre "forskjells-Norge" til sitt hovedtema foran valget i 2017. Det er et tema som passer godt for SV, og det kan være strategisk klokt, fordi SV på de...

Om niqab-forbud og privatisering av politikken

For cirka et år siden inviterte tankesmien Agenda sentrale personer fra Venstre, KrF, SV, Ap og Sp til å sitte i et utvalg sammen med Marte Gerhardsen for å utmeisle en felles integreringspolitikk....

Den store, forvirrende forsvarsdebatten

For cirka 14 dager siden skrev jeg et innlegg om hvor uheldig det er med lekkasjer fra Regjeringens behandling av langtidsplanen for Forsvaret. Ingen i pressen har gitt uttrykk for at de...

Svært uheldige lekkasjer

Det er selvfølgelig en fjær i hatten for Klassekampen og  Dagens Næringsliv at de, over lang tid, har fått tilgang til interne notater fra Regjeringens behandling av langtidspla...

Nasjonalisme på fremmarsj

Nasjonalismen er på fremmarsj i Europa.  Terror, (muslimsk) innvandring, globalisering og EU har satt fart i partier og bevegelser som ønsker at folk skal ha større selvbestemmelse i og over ...

Nyhetsløs nyhetsmorgen i NRK

Ifølge en undersøkelse som nylig ble gjennomført av TNS Gallup, har 73 prosent av oss tillit til NRK. Det er et høyt tall, men ikke høyere enn det bør være. NRK får årlig mer enn fem milliarder kro...

Panama Papers: På tide å roe seg litt ned

Aftenposten har fått mye og velfortjent ros for å ha vært med på å dekke tidenes største dokumentlekkasje, kalt Panama Papers. I mange land har saken fått dramatiske konsekvenser, mens det i Norge...

Fra Panama Papers til norsk andedam

En stor gruppe dyktige journalister har - på tvers av land - gjort et meget verdifullt arbeid for avdekke hvordan såkalte skatteparadiser blir og kan bli brukt til skatteunndragelser, korrupsjon og...

Raymonds bil

I dag ble det klart at byrådet i Oslo ikke kan kalle seg "byregjering", men må hete byråd, og at Raymond Johansen må være byrådsleder og ikke "byregjeringsleder". Dette betyr etter alle solem...

Robert Mood og ytringsfriheten

Robert Mood, som er generalløytnant og sjef for Forsvarets millitærdelegasjon ved NATO-hovedkvarteret i Brussel, har fått Fritt Ords pris 2016. Fritt Ord har gitt denne begrunnelsen for tilde...

Hva skjer i moskeene?

I morgen sender dansk TV2 siste del av dokumentaren "Moskeerne bag sløret".  Dette er en dokumentar i fire deler, som undersøker om åtte (av i alt 150) moskeer i Danmark medvirker t...

Om spinn og mot-spinn, tåketale, vingling og sverting

"Høyres svertekampanje virker", skrev Arne Strand i Dagsavisen i går. Ifølge Strand har Høyre og Fremskrittspartiet lagt en strategi, der de gang på gang skal stemple Arbeiderpartiet som "vingle-pa...

Trist og nærsynt innvandringsdebatt

I siste nummer av The Economist står det en interessant artikkel om "How to manage the migrant crisis". Det fikk kommentator i Dagbladet, Marie Simonsen, til å twitre at "Liberale Economist er me...

Terningkast og karakterer - på statsråder og elever

Forleden skrev jeg en artikkel i Aftenposten om den terningkastkonkurransen flere av avisene presenterer for å bedømme og rangere statsrådene og deres innsats - som regel før sommerferien og/eller ...

Fremskrittspartiets vekst - ikke bare gjerdesittere

I dag var jeg på Politisk kvarter for å diskutere Frps vekst på meningsmålingene i lys av flyktningkrisen og hvilken påvirkning denne veksten kan tenkes å ha på samarbeidet innad i Regjeringen og i...

Politiske psykoser og politisk panikk

Av og til inntreffer det noe som ligner politiske psykoser ellerpolitisk panikk. Noen eller noe setter en kraftfull dagsorden, hvoretter "alle" begynner å konkurrere om å mene (mer av) det samme. ...

Problemformuleringsprivilegiet

I dag falt øynene mine på en ny artikkel i Agenda Magasin, denne gangen skrevet av Wegard Harsvik, som er veldig opptatt av politisk retorikk. I det andre avsnittet skriver han: "Den politiske deb...

Venstrevridningen i pressen

De siste par dagene har vi kunnet lese to interessante saker som har med presse og politikk å gjøre. Den ene saken er en mediekommentar skrevet av Sven Egil Omdal, der poenget er at den påståtte v...

"Norge er en skoletaper! Nå er det solid dokumentert".

"Norge er en skoletaper! Nå er det solid dokumentert". Dette utsagnet slo imot megda jeg for første gang skulle ta en kikk på det nye Agenda Magasin. Det var første setning i en artikkel skrevet a...

Får vi en ny Osloskole nå?

Osloskolen har lenge hatt ry på seg for å være en "testskole" med vanvittig mange tester og prøver - til stor irritasjon for foreldre, elever og lærere. Jeg er ikke så sikker på at det er sant. B...

Jensen vs Støre: Interessant og selsom duell om de store pengene

I gårmorges møttes Siv Jensen og Jonas Gahr Støre til debatt i Politisk kvarter. Det ble både en avklarende og en litt selsom debatt. Først til det som virket avklarende: Begge parter, dvs. både...

NRK besto ikke prøven

NRK mottar årlig ca. fem milliarder kroner fra lisensbetalerne og har også andre privilegier gittav Stortinget. Avtalen er at NRK til gjengjeld skal gi oss en reklamefri allmennkringkaster, og at ...

Anundsen, Støre og mediene

Det er lett å stille seg kritisk til den filmen som Justis- og beredskapsdepartementet lanserte i forrige uke. Det er ikke kritikkverdig at departementetinformerer om den politikken som føres, ell...

Underholdningskampen

For noen uker siden skrev jeg et innlegg i Vårt Land om hvordan politikere bedriver strategisk kommunikasjon: De sier ikke bare det de mener - de sier også det de tror at det lønner seg å si. Det ...

KrFs retorikk

Da Per Sandberg for en stund siden beskyldte KrF for å ha "et enormt ansvar" for at unge mennesker sluttet seg til terrororganisasjoner og blir fremmedkrigere, og at dette er noe KrF "har ønsket", ...

KrFs landsmøte og åpningstidene

Jeg vet ikke hvor balansert medienes dekning av KrFs landsmøte har vært. Men som jeg har skrevet om før, forundres jeg ofte over dette partiets evne til å dyrke sine tap - ogsåmulige fremtidige tap...

Osloskolen - omstridt eller populær?

Er Osloskolen omstridt, eller er den populær? Jeg tror veldig mange tror at Osloskolen er veldig omstridt. Mediene har vært så opptatt av "testhysteri" og påstått "juksing" med nasjonale prøver, a...

Arbeiderpartiets nye kurs

Alle vet at det ikke bare er høyre/venstre-aksen som teller i norsk politikk. Det finnes også andre konfliktlinjer som, i større eller mindre grad, gjør seg gjeldende og bidrar til å forklare part...

Innvandring og økonomiske forskjeller

Mens jeg hørte Jonas Gahr Støre tale i dag, sendte jeg ut en tweet som ble misforstått eller dårlig mottatt av mange: "Støre vil ha mindre økonomiske forskjeller i Norge. Men 10.000 nye flyktninger...

VG tuller med tall

Tidligere i dag twitret VG-journalisten Shazia Sarwar link til artikkelen sin i VG i dag - om Osloskolen. Den inneholder en sterk kritikk av meg og den artikkelen jeg skrev i Aftenposten forleden,...

Nasjonale prøver

I går skrev fylkesordføreren i Sør-Trøndelag, Tore O. Sandvik (Ap), på twitter at Oslo Høyre "jukser" med skoletall for å fremstille Osloskolen i et bedre lys enn det er grunnlag for. Meg bekjent o...

Overdrevne Nobel-spekulasjoner

I det siste har pressen beskyldt enkelte politikere for å miste hodet, fordi de har tatt fullstendig av i den politiske debatten. I diskusjonen om lederskiftet i Nobelkomiteen er det motsatt: Poli...

Forsuring av ordskiftet

Per Sandbergs verbale klasebomber er ikke så unike som mange vil ha det til. Det er ikke lenge siden en SV-statsråd påsto at flere barn ville dømed høyresidens bistandspolitikk. Utsagnet ligner de...

Den nordiske modellen til Høyesterett

Komisk, merkelig, latterlig - og en fornærmelse. Det er ordene som brukes av nordiske politikere og forskere om SAMAKs forsøk på å få patent på begrepet "den nordiske modellen". SAMAK er arbeider...

Syretesten - ikke bestått likevel?

Jeg har ved noen anledninger skrevetog uttalt meg om det jeg har kalt selve syretesten for det norske embetsverket, nemlig evnen til å ta imot FrP som regjeringsparti og behandle dette partiet nøya...

LO behandles som et barn

Trepartsmodellen, dvs. samarbeidet mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og myndigheter, har vært viktig for Norge. Hovedavtalen mellom arbeidstakere og arbeidsgivere, som ble inngått i 1935, inneba...

Imponerende Italia

800flyktninger reddet etter å ha blitt forlatt på sjøen ved Italia. 900 syriske flyktninger berget fra lasteskip ved Italia. Leger hjelper flyktninger på skip utenfor Italia 450 flyktninger om b...

Klassekampens jubel-journalistikk

Klassekampen er en god avis, som stadig flere på høyresiden leser og har glede av. Som en organisasjon som ofte blir omtalt av og intervjuet av avisen, kan vi i Civita også si oss fornøyd: Selv om ...

Erna Solbergs oppgave

Ved årsskiftet er det mange som bedømmer Regjeringens innsats så langt, og som vil gi råd om veien videre. Her er mitt råd: Jeg tror det mest fornuftige statsministeren nå kan gjøre, er å anstren...

Aftenposten - en borgerlig avis?

"I løpet av årets første måned har Aftenposten (morgenutgaven) presentert sine lesere for over 60 lederartikler. Jeg har lest dem litt mer systematiskenn jeg pleier å gjøre, og da har jeg gjort to ...

Gledelig jul - etter nok et godt år for Civita!

2014 har vært nok et godt år for Civita. Noen lurte, litt spøkefullt, på om Civita hadde utspilt sin rolle da vi høsten 2013 fikk en borgerlig regjering. Men slik var det nok ikke. Både aktivitete...

Stråmenn og mistenkeliggjøring

Forleden ble jeg utsatt for noe jeg har opplevd mange ganger før. I Klassekampenpåstår sjeføkonom i LO, Stein Reegård, at jeg nærmest lyver når jeg i et tidligere intervju i Klassekampen (finnes i...

I Dødens dal

Lørdag skrev statsminister Erna Solberg et innlegg i VG, der hun forklarte hvorfor Regjeringen har foreslått å redusere formuesskatten. Hun pekte på fire hovedgrunner til at hun mener det er viktig...

Om å tale med to tunger om formuesskatten

I Dagsnytt 18 i dag gikk Snorre Valen fra SV til frontalangrep på Siv Jensen. Bakgrunnen for angrepet kan vi lese om i VG i dag. Valen mener at Siv Jensen og Erna Solberg bedriver dobbeltkommunika...

Debatten om formuesskatten

Dekningen av Regjeringens forslag om å redusere formuesskatten har vært akkurat så ensidig som man kunne forvente. All dekning, med noen ytterst få unntak, dreier seg om fordeling, om voksende fors...

OL er ikke viktigst for Norge nå

I går skrev jeg en blogg med 11 råd til Regjeringen før statsbudsjettet legges frem i neste uke. Mitt sjette råd dreide seg om perspektivmeldingen, som Stoltenberg II-regjeringen la frem i 2013, o...

11 råd til Regjeringen før statsbudsjettet legges frem

Onsdag i neste uke presenterer Høyre/FrP-regjeringen sitt første statsbudsjett - dvs. det første statsbudsjettet Solberg-regjeringen selv har laget "fra scratch". Personlig er jeg ikke enig i at d...

Pisa i Morgenbladet

Jeg beklager å måtte si det, men når jeg leser Lena Lindgrens artikkel om Pisa i ukens utgave av Morgenbladet, får jeg en bestemt følelse av at hun ikke vet hva OECDs Pisa-undersøkelse egentlig er....

Hadia Tajik

Jeg har vært statsråd i to regjeringer. Jeg har aldri hatt behov for livvakter, enda det kunne gå en "kule varmt", særlig da jeg var utdannings- og forskningsminister. Jeg ble riktig nok passet p...

Lærernes arbeidsgiver

Via Adresseavisenog NTBog flere andre medier sprer det seg nå et forslag fra fylkesordfører for Arbeiderpartiet i Sør-Trøndelag, Tore Sandvik, om å "gi tilbake arbeidsgiveransvaret for lærerne til ...

Nei til bevæpning av politiet

I den politiske plattformen for Høyre/FrP-regjeringen heter det at den vil "åpne for generell bevæpning i de politidistrikter der politiet selv mener det er den beste løsningen." Dette er nå fulgt ...

Forskning vs. politikk

I Dagens Næringsliv pågår det for tiden en heftig debatt om formuesskatten. Er den til skade for verdiskaping og velferd, eller er den et nyttig redskap for å opprettholde lav ulikhet i Norge? Bør ...

Pekefingerstaten

Tenk deg et nesten perfekt samfunn. Det er velstående og moderne og har, ved hjelp av avansert forskning, funnet frem til den perfekte balanse mellom familieliv og arbeidsliv, mellom kvinner og men...

Angsten for det private (og en visitt til Morgenbladet)

I forbindelse med debatten om kronprinsparets valg av skoler for sine barn, kunne vi bl.a. lese dette - akk, så forutsigbare - budskapet i Morgenbladets leder: "Kronprinsparet er heller ikke alene...

Nei til Dagsavisen-samfunnet

Jonas Gahr Støre vil fornye Arbeiderpartiets politikk og skape et mer åpent, nysgjerrig og lyttende parti. Det er veldig bra. Men han får ikke mye hjelp fra partiets nærmeste omland. LO er blitt ...

Kronprinsparets valg

Kolberg og hans parti har, i likhet med alle de andre partiene på Stortinget, medansvar for at vi har den opplæringsloven vi har i Norge. Av den fremkommer det at vi ikke har skoleplikt i Norge - ...

Angst for kunnskap om ulikhet

I Morgenbladet denne uken blir Civita avlagt en visitt i avisens leder. Nærsynt om ulikhetheter lederartikkelen, som påstår at Civita går for langt i å etterprøve og granske "storslåtte teorier" om...

Traaviks absurde teater

I en ytterst besynderlig debatt i NRK Kulturnytti morges fikk Morten Traavik en viss støtte for sine planer om å politianmelde Civita for ærekrenkelser. Politianmeldelsen er nå levert, og jeg har ...

Et råd til Agenda

I dag ble jeg invitert til Dagsnytt 18 for å diskutere artikkelen til Marte Gerhardsen i Dagens Næringsliv, der hun kommenterer en kronikk jeg skrev for en tid tilbake. Jeg hadde ikke anledning, o...

Dalai Lama og den norske (senti)mentaliteten

Det må ha vært et smertefullt øyeblikk for Regjeringen og stortingspresident Olemic Thommessen da Ole Paus, på selveste 17.mai, høstet applausfor å refse norske myndigheters behandling av Dalai Lam...

Utsira - og rot med roller

Det kan godt være at elektrifisering av hele Utsira-høyden er en god idé. Et samlet storting har dette som intensjon. I Politisk kvarter på NRK i dag, der jeg deltok, var det imidlertid ikke det s...

Utsira: Misforstått gjennomføringskraft

De borgerlige partiene, og særlig Høyre, gikk til valg på økt gjennomføringskraft. Dermed fortjener også Regjeringen å bli målt på det. Skal Regjeringen bli målt på gjennomføringskraft, må man imi...

Stortingsrepresentantenes etterlønn

Nok en gang stiller mediene seg til rådighet for å blåse liv i politikerforakten. Nok en gang dreier det seg om ordninger som "politikerne" har, men som "vanlige folk" ikke har - i dette tilfellet...

For mye karantene

I Norge har vi et systemder man kanutnevnes til statsråd uten å være medlem av parlamentet. Det samme gjelder selvsagtstatssekretærer og politiske rådgivere. De fleste statsråder er stortingsrepre...

KrF og det liberale demokratiet: Er KrF enig med Vårt Land?

Noe av det beste med det liberale demokratiet er at det ikke bare forsvarer flertallets interesser, men også mindretallet. Borgerne bestemmer over staten, men statens makt over borgerne skal begren...

Brennpunkt: Et kinderegg eller en missing link?

Forleden tok NRK Brennpunkt opp et viktig og interessant tema: Hvordan skal vi greie å finansiere velferdsstaten i fremtiden? I utgangspunktet er nok alle enige om dette: Det er arbeidet som fina...

Dagbladet og privatskolene

25.februar skrev Stein Aabø i Dagbladet at jeg, som medlem av Bondevik II-regjeringen, etablerte «friskoler» og, etter dette, både titt og ofte er blitt beskyldt for å ville privatisere skolen ette...

Begravelse hos fastpresten

I dag fikk vi høre om en nytrend, som skaper diskusjon. Stadig flere etterlatte ønsker selv å bestemme innholdet i begravelsen når noen av de nærmeste har gått bort. Fortsatt vil de pårørende til ...

Reservasjonsdebatt på avveie

22. januar ifjor deltok jeg på etseminar på Stortinget, der man drøftet om man burde formalisere en rett for fastlegene til å reservere seg mot å henvise til abort. Blant dem som deltok, var davær...

KS og lærernes arbeidstidsavtale

Klassekampen skriver i dag at jeg "kaster meg inn" i striden mellom lærerne og KS, og at jeg "støtter KS i lærerstriden". Dette har ikke Klassekampen dekning for å skrive. Jeg har ikke gitt uttrykk...

Nord-Koreas samfunnsmodell

Nord-Korea, som har 20 -25 millionerinnbyggere, er verdens mest lukkede land, et av verdens fattigste land og verdens verste regime. Utallige rapporter har fortalt om redselsfulle menneskerettighe...

Tynnhudet kulturliv?

Kritikerne har rett i at Thorhild Widvey ikke burde ha ringt styrelederen i MiST for, slik hun forklarer det, å forhøre seg om fakta i saken om den famøseteksten i vårprogrammet til Trondheim kunst...

Sandberg har rett

I dag var det to, litt sinte, debatter på Dagsnytt 18. Typisk nok dreide begge seg om utspill fra FrP.Det gjaldtbl.a. Carl I Hagens ønske om en egen innvandringsetat for å sikre bedre integrering ...

Solbergs metode

Ivrige lesere av denne bloggen vil vite at jeg mang en gang har stilt meg svært kritisk til den tiltagende bruken av det såkalte underutvalget i regjeringen. Jeg kommenterte det bl.a. her, og jeg s...

Revolusjon i Belgia

Som første land i verden besluttet Belgia i går å tillate eutanasi - eller det som også blir kalt aktiv dødshjelp - for barn under 12 år. Det er blitt omtalt som en revolusjon. Eutanasi ble lovli...

Blå erfaringer i Norden

I dag har tankesmien Res Publica arrangert en konferanse med tittelen Blå erfaringer i Norden. Formålet med konferansen var utilslørt, for som det heter i invitasjonen: Ved valget i 2013 fikk Nor...

Fugellis analyse

Professor Per Fugelli egger til debatt. Det skal han ha - og debatt bør han få. Kjernen i Fugellis artikkel i Aftenposten i går -"Norge er blitt et feigt land"- erat «Høyre og NHO er besatt av p...

Pappaperm og politikk

På en nøye regissert skitur - med mediene til stede - forteller Knut Arild Hareide og Audun Lysbakken om gledene ved å ha pappapermisjon. Samtidig går de til angrep på meg. Jeg har, ifølge Hareide...

Eutanasi og abort

Bloggen jeg skrev i går, har blitt likt av mange, mislikt av andre - og lest av desto flere. Noen mener at sammenligningen mellom abort og eutanasi er god - andre mener det er helt galt å sammenli...

Politisk kvarter 29.januar 2038: Debatt om reservasjonsretten (utdrag)

Programleder: Hvis alle bare kunne gjøre som de ville, så ville kanskje noen Høyre-representanter stilt deg noen kritiske spørsmål i spørretimen i dag, statsminister Torbjørn Røe Isaksen? Statsmin...

Rådgiverveldet - og om å tolke Tybring-Gjedde i beste mening

Christian Tybring-Gjedde har annonsert sin avgang som leder i Oslo Fremskrittsparti. I den forbindelse kommer han med et utfallmot dem i partiet som han mener er en form for gratispassasjerer, og s...

Look to Nederland?

Våren 2012 ble et representativt utvalg 15-åringer i 65 land testet i matte, naturfag og lesing. De deltok i PISA-undersøkelsen, som tar sikte på å måle elevenes evne til aktivt å bruke kunnskaper...

Forskjellsdebatten fortsetter: Lysbakken vs. Clemet

For en stund siden inviterte Audun Lysbakken meg til en bloggdebatt om forskjeller. Bakgrunnen var et blogginnlegg jeg hadde skrevet om at det er behov for en politikk for både større og mindre fo...

Ad hoc-etikken i Dagens Nyheter

I forgårs ba Journalisten om å få korrespondansen jeg har hatt med Dagens Nyheter vedrørende innlegget fra Raknes, Strømmen og meg, som vi - i løpet av fire uker - ikke fikk på trykk i Dagens Nyhet...

Om svensk debattkultur, sensur og Dagens Nyheter

14.oktober publiserte den svenske avisen Dagens Nyheter (DN) en artikkel av forfatter og DN-medarbeider Henrik Arnstad. Her ble Norge presentert som et land med sterke rasistiske trekk. Hele det po...

Pappaperm, likestilling og valgfrihet

I en debatt forleden om Regjeringens forslag til redusert pappaperm sammenlignet med Stoltenberg II-regjeringens opplegg, syns jeg Audun Lysbakken hadde et godt poeng. Bakgrunnen for debatten er a...

Nærsyntjournalistikk om bistand

I Dagsavisen fredag sto det å lese et fascinerende stykke journalistikk. Dagsavisens journalist Heidi Taksdal Skjeseth rapporterte fra utenriksminister Børge Brendes første besøk til USA, der han ...

Myter om statsbudsjettet

De siste ukene har vi hørt det gjentatte ganger: Det er begrenset hva en regjering kan få til på bare tre uker eller - reelt sett - på bare noen dager, som Siv Jensen har sagt. Resonnementet går ...

Tåler vi større forskjeller?

I et blogginnlegg utfordrer Audun Lysbakkenmeg til debatt. Bakgrunnen er mitt blogginnlegg om behovet for en politikk for både større og mindre forskjeller. Lysbakken spør: Hvorfor skal det ikke væ...

Det nye høyredreide språket, liksom

LO har laget en høyreordlistesom, liksom, skal forklare oss hva de nye politiske "høyreordene" egentlig betyr.Gjort med kompetanse og vidd kan slike analyser av språket være veldig interessante, sl...

Ja til åpenhet om skolen

I Sundvollen-plattformen heter det at Regjeringen vil "kartlegge læringsresultatene gjennom hele skoleløpet og sikre full åpenhet om resultater på skolenivå". I Politisk kvartermandagsådde kunnska...

SVs overvåkningskommisjon

SV har foreslått å opprette en ny overvåkningskommisjon. Målet er å "undersøke, kartlegge og vurdere den samlede overvåkningen norske innbyggere utsettes for" - og danne seg "et bilde av summen av ...

Listhaug-saken - og behovet for likebehandling og konsekvens

I går skrev jeg - litt ubetenksomt - en twittermelding der jeg anmodet First House om å"hjelpe Listhaugut av problemet" ved å spørre kundene sine om det, i dette enkeltstående tilfellet, ville være...

Privatskoleråd til @konservativ

I dag bekrefter kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen overforAftenpostenatHøyre og Frp vil innføre en ny privatskolelov, der det ikke lenger skal stilles krav til at skolene skal utgjøre et religi...

Verdidebattene og NRK Debatten

I kveldskal NRK Debatten diskutereom fastleger bør haadgang til å reservere seg mot å henvise kvinner til abort. Det er ikke første gang dette er tema i Debatten. Sist temaet ble diskutert, var f...

Arven etter Stoltenberg: En svekket Europapolitikk

I dag taler Norges første Europaminister i Stortinget. Det er jeg veldig glad for. Jeg har tidligere tatt til orde for at Norge burde få en egen Europaminister, og nå har vi altså fått det. Jeg så...

Politikk for både mindre og større forskjeller

I ukene, månedene og årene som kommer, vil vi få høre det om og om igjen: Venstresiden vil anklage Høyre/FrP-regjeringen for å ønske seg et samfunn med større forskjeller - mens det vi trenger, er ...

Om løftebrudd og friskoler i Politisk kvarter

I dag var deler av Politisk kvarter ryddet til han som antagelig blir Arbeiderpartiets nye utdanningspolitiske talsmann, Trond Giske. Han kunne nemlig "avsløre" at Sundvollen-plattformen legger opp...

Sosial dumping og sosial jumping: Om fordeler og ulemper ved arbeidsinnvandring.

I forgårs holdt jeg foredrag på Samfunnsøkonomenes høstkonferanse. Temaet for konferansen var"Økt innvandring - hvordan endres norsk økonomi?" - og mitt tema var "Sosial dumping og sosial jumping: ...

Brennpunkts skoleeksempel

20.augustviste NRK en Brennpunkt-dokumentar -Et skoleeksempel - som bl.a. omhandlet privatskolesystemene i Norge, Sverige og Finland. Det underliggende budskap var tydelig: Sverige har et privatsk...

Om Solberg, Stoltenberg og jakten på "good governance"

I dag har det vært arrangert en meget viktig og interessant konferanse i Oslo - Jakten på "good governance" - om viktige utviklingstrekk i forvaltningen, om styringen i staten og om hvordan man kan...

Friskolepolitikk og journalistikk

Som jeg skrev i min forrige blogg, går nesten alle elever i Europa i den offentlige skolen. I Norge går 98 prosent av elevene i barneskolen i den offentlige skolen, mens snittet i Europa er 90 pro...

Skolesystemene i Sverige, Finland og Norge

Sett i fugleperspektiv er det egentlig liten forskjell på skolesystemene i Europa. 90 prosent av elevene i barneskolen går på en offentlig skole, mens bare tre prosent går på private skoler . Sj...

Gjennomføringskraft

Debatten som har fulgt i kjølvannet av min forrige blogg, har sporet av.Her et etbidrag tiloppklaring: Ifølge Gjørvkommisjonen var det som skilte det som gikk godt fra det som gikk dårlig 22.juli ...

På tide å slå tilbake, Høyre?

Har vi det så bra i Norge under den rødgrønne regjeringen at opposisjonen egentlig burde unnlatt å stille til valg? Det virker nesten som om det er dette som er det underliggende spørsmålet i dele...

Har De sluttet å slå Deres kone, herr Støre?

Er det en menneskerett å ikke jobbe oftere enn hver tredje helg? Dette lille spørsmålet fikk helseminister Jonas Gahr Støre av en VG-journalist i går. Hva skulle han svare? Noen spørsmål som pol...

Det store barneregnskapet

De nordiske land har lyktes godt med å gjøre det mulig å kombinere jobb og barn. Takket være svært sjenerøse støtte- og tilsynsordninger og et familievennlig arbeidsliv er det mulig for de aller f...

Finansdepartementets modellmonopol

For en stund siden møtte jeg direktøren i den danske tankesmien Cepos. Cepos utmerker seg bl.a. ved å presentere mange analyser av og være svært tydelig til stede i debatten om dansk økonomi. På m...

Jakten på likestilling - eller likhet?

"Vi som politikere må jo tilrettelegge for at folk tar valg som fører samfunnet i en bestemt retning", sa barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen på Dagsnytt 18 i dag....

Dropp sirkuset, NRK!

I går fikk vi en forsmak på hva vi kan vente oss av NRK i valgkampen. Det skulle være den første partilederdebatten i årets valgkamp - etter at alle partier nå har lagt landsmøtene bak seg og vedt...

Den norske modellen

Begrepet "den nordiske modellen" er et veletablert begrep i samfunnsdebatten og i forskningen. I forskning og diskusjon om "den nordiske modellen" er man opptatt av å beskrive modellen (hvilke fel...

Romfolk og tigging - ansvar og etikk

For nesten ett år siden skrev jeg et innlegg om romfolk og tigging. Jeg avsluttet innlegget slik: Romfolket og tiggerne utfordrer våreliberale holdninger. Det sier noe om kvaliteten på samfunnet v...

Arbeiderpartiets meningsløse triksing med tall

For en tid tilbake skrev jeg en artikkel i Dagsavisen, som reiste spørsmål om hvorvidt den rødgrønne regjeringen har bruktdet historisk gode handlingsrommet de siste åtte årene så fornuftig som den...

AUF-brosjyre om (gratisprinsippet i) skolen

I NRKs Politisk kvarter i dag fikk vi høre om en brosjyre om skolepolitikk som AUF skal bruke i valgkampen. Brosjyren foregir bl.a. å fortelle oss hva som vil skje med skolepolitikken, dersom Høyr...

Abortdebatten i Høyre

Med overveldende flertall vedtok Høyres landsmøte at partiet ikkevil endre paragraf 2c i abortloven. Etter å ha hørt debatten gjør jeg meg noen refleksjoner: For det første det åpenbare: Det blir...

Selvbestemt abort til uke 18?

I går skrev jeg om den pågående abortdebatten i Høyre. Jeg vet ikke hvordan oppslutningen om de ulike standpunktene i Høyre nå er, men Kveldsnytt melder i alle fall om knivskarp konkurranse mellom...

Abortlov for en ny tid

Et av stridsspørsmålene på Høyres landsmøte i helgen vil være abortloven. Siden 2001 har Høyre ment at abortlovens paragraf 2c bør fjernes, og dette er et standpunkt programkomiteen ønsker å vider...

Statsrådssyken i verdens beste land

Det finnes ingen statistikk eller undersøkelser som kårer "verdens beste land å bo i", slik man kan få inntrykk av når man leser og hører mediene eller hører politikere tale. Det det siktes til, e...

Borgerlig kaos? Not!

For politiske nerder er det alltid interessant å være vitne til partienes taktikk og strategi for å overvinne sine politiske motstandere. Det mest interessante nå er å se hvordan de rødgrønne part...

Moen vs. Moe

Det er ikke uvanlig at det går rykter om kjente mennesker - også om politikere. Noen er grepet ut av luften.Noen har noe riktig ved seg, mens atter andre kan være sanne. Slik er det bare, og det må...

Offentlig vs. privat i Norden

I den politiske debatten i Norge fremstilles det ofte som typisk norsk eller nordisk at offentlig velferd ikke bare finansieres av det offentlige, men også eies og drives av det offentlige. I en v...

Lockout i dansk folkeskole?

Hvert år utgir OECD en indikatorrapport for utdanningssektoren, som skal gjøre det mulig å sammenligne OECD-landene når det gjelder ressurser til utdanning, deltakelse i utdanning, resultater osv. ...

Ære være SV

Høyre har i det siste vært utsatt for en nesten grotesk kampanje, fordi partietsprogramkomite mener at partiet bør beholde et standpunkt partiet har hatt i siden 1997 - om å fjerne den såkalte euge...

Løgn, forbannet løgn og selektiv bruk av statistikk i Blåkopi

Hva er en løgn? En løgn er, ifølge definisjonen, en usannhet som fremføres mot bedre vitende. Teknisk sett må man altså bevisst fremsette en usannhet for at det skal kunne betraktes som en løgn. ...

Gå eller bli? Om det å ha lederansvar.

Skal en leder som utsettes for kritikk ta ansvar ved å gå av, eller bli i sin stilling for å rette opp det som er galt? Dette var tema på dagens frokostmøte, som ble arrangert i anledning av at Mi...

Regjeringen vs. kommunene

I går hørte jeg - jeg vet ikke for hvilken gang - et innslag på Dagsnytt 18, der et regjeringsmedlem gikk til angrep på en navngitt kommune med et annet politisk flertall, som er valgt av denne kom...

Arbeiderpartiets skolepolitikk

Forleden så jeg en debatt om skolepolitikk på Aktuelt - med Kristin Halvorsen (SV), Trond Giske (Ap), Torger Ødegård (H) og Guri Melby (V). Da twitret jeg - litt respektløst, kanskje - at jeg syns...

Norges syn på Afrika: Sterke ord om mediene

Forleden var jeg på en konferanse som dreide seg om å gjøre "business" i Afrika. Trond Giske og Heikki Holmås var blant innlederne, og begge var entusiastiske fortalere for mer handel med og inves...

Lønn og belønning i Oslo-skolen

I går ble jeg oppmerksom på en sak i VG etter at TV2s Kadafi Zaman publiserte følgende tweet: "Anbefales! Bra sak av Shazia Sarwar i VG. Oslo-rektorer belønnes for elevresultater." Jeg leste deret...

Skatt vs. velferd

Så har Høyre omsider lagt frem sitt lenge bebudede forslag til nedtrapping av formuesskatten. Jeg er ingen ekspert på skattesystemer, så i denne omgang skal jeg ikke kommentere valget av modell. J...

Skolerevolusjon i Danmark

For en tid tilbake skrev jeg en blogg om en "dypt bevart hemmelighet"- og om det som kanskje kunne bli en "skolerevolusjon" i Danmark. Med uttrykket "dypt bevart hemmelighet" siktet jeg til at de ...

Om de små overtramp i pressen

Sent i går skrev jeg en kommentar om behovet for at Kringkastingsrådetbehandler reportasjen om romkvinnen i Dagsrevyen for en tid tilbake. Det er en sak der det er begått alvorlige brudd på god pre...

Kringkastingsråd eller supperåd?

Hvis man googler "kringkastingsråd + supperåd" får man over 27.000 treff. Det er ikke så rart. I hine hårde dage - nesten før dagens unge stortingsrepresentanter var født - var det "allmennkunnska...

Borgerlig samarbeid

I Aftenposten for en ukes tid siden skrev Torbjørn Røe Isaksen (H) m.fl. at et samarbeid mellom de fire ikke-sosialistiske partiene ikke kan være et «tvangsekteskap», men må bygge på «kjærlighet». ...

Fremskrittspartiet i det gode selskap

I går sto det en meget interessant lederartikkeli Vårt Land. Det var rett og slett en liten hyldesttil og "hvitvasking" av Fremskrittspartiet. Hyldesten er basert Øyvind Strømmens uttalelser om F...

Etikk og teknologi i Høyre

I forslaget til program for Høyre for 2013 - 17 står det følgende i kapitlet om gen- og bioteknologi: "-Forhindre at menneskelig liv sorteres ut fra egenskaper.- Fjerne eugenisk indikasjon som selv...

Assistert reproduksjon

Det er lenge siden vi hadde de første debattene om assistert reproduksjon. Det første barnet som ble fødtsom følge av "prøverørsbefruktning" (IVF), kom til verden i 1978. Den enkleste varianten av...

Blir surrogati tillatt i Norge?

I debatten om surrogati er det viktig å huske dette: Det er ikke forbudt å være et barn som er født ved hjelp av surrogati. Det er heller ikke forbudt å være foreldre til et barn som er født ved ...

Nasjonale prøver

Det er forstemmende å se hvordan de nasjonale prøvene blir brukt og misbrukt for politiske formål. La meg kort minne om bakgrunnen for at vi nå har nasjonale prøver i Norge: Helt fra begynnelsen ...

Myter om ulikhet og borgerlig politikk

I går var en glad og kampklar Heikki Holmås på Politisk kvarter. Holmås er nominert på førsteplass på Oslo SVs liste og er overbevist om at de rødgrønne kan vinne valget en gang til. Holmås' kamps...

Skolerevolusjon i Danmark? Om en dypt bevart hemmelighet.

Det er alltid mye debatt om skolen i Norge. Det er dessuten mange som har direkte kontakt med skolen- enten fordi de er lærere, elever, foreldre eller besteforeldre. Mange vet derfor mye, både om...

En avsluttende kommentar til Dagsavisen og Hege Ulstein - bl.a. om parlamentarisme

I en blogg forleden reagerte jeg på et oppslag i Dagsavisen dagen før, der avisen på forsiden skrev om Kontroll- og konstitusjonskomiteens høringer om 22.julikommisjonens rapport, som om det var en...

Drømmen om status quo

Statsministeren har den siste tiden talt og skrevet mye om hvordan "den norske modellen" lykkes bedre enn USA når det gjelder sosial mobilitet, og at det derfor er lettere å realisere «den amerikan...

22.juli-høringen: Spill eller alvor?

Alle vet at politikk ikke bare er ideer, prinsipper og saker. Politikk er også taktikk og "spill". Partier posisjonerer seg, bruker retoriske knep og kommer med utspill for å tiltrekke seg oppmerk...

Mister vi tilliten til staten?

Vi lever i et av verdens mest velfungerende samfunn. Tilliten til staten er høy. Den norske sentralforvaltningen er, i motsetning til forvaltningen i mange andre land, kjent for å være både ukorrup...

Innvandring: NHO og SU vs. Civita, Venstre og Virke

Det er interessant å se hvordan posisjonene i innvandringspolitikken er i bevegelse. Lenge var det Fremskrittspartiet "mot" resten. FrP ville ha en strengere innvandrings- og integreringspolitikk ...

KrF i offerrollen eller i en offensiv rolle?

I Aftenposten i dag er det en stort oppslått artikkel om KrF. Det viser seg at både Kjell Magne Bondevik, Valgerd Svarstad Haugland ogEinar Steensnæshar advart Knut Arild Hareide mot at KrF går i r...

Lettvint leder i Dagbladet

Forleden skrev jeg en blogg om kvinner og matematikk. I dag har jeg fått svar av Dagbladet i en leder med tittelen "Mor Nille tar matte" - som jeg imidlertid ikke finner på nett. Dagbladet har ma...

Om å love å gjøre ingenting

"Hvordan kan velferdsstaten gjøres bærekraftig i en ny økonomisk virkelighet", spurtehelseminister Jonas Gahr Størei DN forleden - hvoretter han la til at såvidt han hadde sett og hørt, hadde "inge...

Kunnskapsløftet - virker det?

I går ble den forskningsbaserte evalueringen av Kunnskapsløftet presentert. Det har fått enkelte kommentatorer til å gå av litt av skaftet.PåDagsavisens forsidefår skolereformen "stryk", og i Ukeav...

Kvinner og matematikk

Jeg har alltid vært motstander av lovfestet kjønnskvotering til ASA-styrene. Mine argumenter er primært prinsipelle, og de kommer jeg ikke nærmere inn på her. Jeghar imidlertid også enkelte andre...

Aktiv dødshjelp

På Civita og Skaperkrafts siste frokostmøte, der vi stilte spørsmål om hvorvidt fastleger fortsatt bør kunne ha muligheten til å reservere seg mot å henvise til abort, ble også aktiv dødshjelp et t...

Om å si det man mener om Europa

I dag er det lett å snakke seg varm om Europas og EUs problemer: Det er økonomisk krise, eurokrise og samarbeidsproblemer i EU. Stadig flere sier nei til norsk medlemsskap i EU, og Nei til EU smir ...

Permisjon fra politikk

Det har oppstått en debatt i mediene om hvorvidt det er riktig av Audun Lysbakken å ta pappapermisjon mens han er leder i SV og partiet har store problemer. Blant dem som ser ut til å mene at det e...

Abort - og det liberale

Forleden kommenterte jeg de forslagene Venstres programkomite har lagt frem når det gjelder en del vanskelige etiske spørsmål knyttet til moderne gen- og bioteknologi - som f.eks. surrogati, eggdon...

Stortingspresidentens prinsipper - er det prinsipper?

Jeg har i en tidligere bloggskrevet om stortingspresident Dag Terje Andersens synspunkter på vararepresentanter til Stortinget som har sitt virke i kommunikasjonsbransjen, sist eksemplifisert med F...

Vil teknologien eller verdiene styre Støre?

I gårfikk vivite hvordan Venstresin programkomitehar forsøkt å finne frem til konsekvent liberale standpunkter i de nye gen- og bioteknologiske spørsmålene som nå reises, bl.a. om surrogati ogeggdo...

Det har skjedd før II

24.07.1992 skrev Bente Engesland denne artikkelen i Aftenposten: MAKTELITEN Politikerne er makttaperne Politikerne har mistet makt, men tapte skanser kan gjenvinnes. - Politikerne har en kl...

Det har skjedd før

Kjetil Solvik-Olsen og Ola Borten Moe har takket nei til gjenvalg. Det har ledet til en debatt om rekrutteringen til politikk og om arbeidsvilkårene for stortingsrepresentantene, bl.a. i Klassekamp...

Giske vs Utdanningsforbundet om lærertettheten i norsk skole

Trond Giske er ofte en imponerende og effektiv debattant. Han kan sno seg ut av de mest håpløse situasjoner og snu en krevende politisk duell til sin fordel. Giskes meningsmotstandere syns nok ofte...

Stortingspresidenten vs. Sylvi Listhaug

Det er ubegripelig at ikke noen reagerer på stortingspresident Dag Terje Andersens uttalelser om den snart møtende varareprepresentanten til Stortinget, Sylvi Listhaug fra FrP. Ifølge Andersen rep...

Tankesmien Civita og Anniken Huitfeldt

I dag deltok jeg i en litt pussig debatt med kulturminister Anniken Huitfeldt på Dagsnytt 18. NRK tok initiativ til debatten etter at Huitfeldt hadde sendt ut en del twittermeldinger om Civita. D...

Ikke mer styring, men bedre styring av staten

22.julikommisjonens rapport har utløst en fornyet debatt om styring av og i staten. Mange, som arbeider i offentlig sektor, mener at kravene til rapportering og kontroll har gått helt av skaftet. ...

There's something rotten in Denmark

Man kan ikke annet enn synes synd på Helle Thorning-Schmidt. Hun er midtpunkt i den ene dårlige nyheten etter den andre. Hun kan trøste seg med at hun antagelig kan bli sittende en stund til, for...

Friskolene - nok en gang

I et blogginnlegg forleden skrev jeg at SVs standpunkt i friskolepolitikken ikke kan begrunnes prinsipielt eller på noen fornuftig pragmatisk måte. Jeg skrev dette i forbindelse med en forestående...

Merkelappklistring

I en pussig leder i Dagbladet i dag går avisen til angrep på Aftenposten, som visstnok er en "merkelappklistrer". En "merkelappklistrer" er, slik jeg forstår Dagbladet, en somargumenterer mot strå...

Alvoret i politikken

Som jeg har skrevet om på bloggen min før, kan det virke som om våre politiske ledere har større problemer med å håndtere den krisen som inntraff da 22.julikommisjonen la frem sin rapport enn de ha...

Hvem eier friheten?

I morgen skal jeg delta i en debatt om frihet. Det skjer i Stavanger. Bård Vegar Solhjell og jeg - med hver vår "sekundant" - skal diskutere hvem som eier friheten. Er det den politiskevenstreside...

Godt lederskap i forvaltningen

Som lesere av denne bloggen vet, har jeg en spesiell interesse for forvaltningspolitikk, for ledelse i offentlig sektor og for politisk ledelse. Denne interessen stammer bl.a. fra min tid som arbei...

Lederansvar

Statsminister Jens Stoltenberg har i løpet av det siste året måttet håndtere to store kriser. Den første inntraff 22.juli 2011. Den andre inntraff i går. I den første krisen var statsminister...

Regruppering på venstresiden?

1.juli skrev jeg om det jeg antok var partiet Rødts strategi for å forsøke å stjele velgere fra SV og delvis Arbeiderpartiet. Så langt ser det ut til at jeg hadde helt rett. Rødts leder, Bjørnar M...

Er velferdsstaten truet? Av hvem?

I et intervju i Aftenposten i dag sier Jonas Gahr Støre at han mener at velferdsstaten er truet. Han mener at den erunder pressfra to hold, nemlig den økonomiske krisen i Europa og en mulig "blå-bl...

Tigging: Sosial dumping i stor skala

Det er noe rart med debatten i Norge. Hvis det kommer en ufaglært EØS-borger til Norge, tar en ledig jobbi byggebransjen, skaffer seg et bosted, tjener 120 kroner timen, betaler skatt og dermed få...

Trygghetsmullaer i Venstres søsterparti

Legaliseringsdebatten i Dagens Næringsliv, som Unge Venstres leder Sveinung Rotevatnfortjenstefullt var medå starte,og som Civitas Morten Kinander skriver veldig godt om i DN i dag, har sin utløper...

Dumme politikere

Hvert år på denne tiden kommer det noen oppslag i mediene som er ment å etterlate inntrykk av at stortingsrepresentantene ikke bare er griske, men også late og dumme. De reiser på unyttige og luks...

Ung innflytelse mot frafall

Vestre Aker bydel i Oslo, en bydel med en befolkning på størrelse med Ålesund og Bodø, har utlyst det den kaller "verdens viktigste sommerjobb". 12 unge mennesker har fått en nokså utradisjonell so...

Den røde fare

Partiet Rødt har fått ny leder. Bjørnar Moxnes, som fremstår som en dannet, sympatisk og dyktig partileder, skal forsøke å gjøre det hans forgjenger, Turid Thomassen, ikke greide: Han skal forsøke...

Aftenposten 31.oktober 1973

Forleden ble min kollega Marius Doksheim og jeg beskyldt for å være "koseliberale". Vi er altfor liberale, optimistiske og naive når vi skriver om innvandring og integrering, sies det. Våre kritik...

Om å stjele politiske klær

Det er, grunnleggende sett, fint at politiske partier forsøker å stjele hverandres klær. Det betyr bare at de som blir forsøkt frastjålet sine klær, har lyktes med sin politikk: Den har blitt popul...

Nytt svar til Hustad - om innvandring og integrering

Jon Hustad startet søndag en debatt med meg med å anklage meg for å lyve. Det er uvanlig i norsk samfunnsdebatt, og derfor følte jeg behov for å svare. I mitt svar forsøkte jeg å unngå sarkasme...

Innvandring og integrering - en kommentar til Jon Hustad

25.april skrev jeg, sammen med Marius Doksheim, et innlegg i Bergens Tidende om arbeidsinnvandring i anledning av at jeg skulle delta i en debatt om dette i regi av Bergens Næringsråd og Studenters...

Nykommere og etterkommere

Av og til står begrepene vi bruker i innvandringsdebatten, i veien for en nøktern vurdering av hvordan integreringen går. Begrepet "minoritetsspråklige elever", for eksempel, får mange til å tenke...

Fremskrittspartiet og bistandsbransjen

RORG heter en organisasjon, eller snarere et samarbeid mellom organisasjoner, som gjennom avtaler med Norad mottar offentlig støtte til å drive folkeopplysning i Norge om sentrale og aktuelle nord/...

SSB og innvandringsdebatten

På NRK radio i morges ble vi presentert for to SSB-nyheter, som på sett og vis hang sammen: Den ene nyheten var at gjennomsnittsnordmannen nå er et netto tapsprosjekt for det offentlige. Vi mottar...

Om rosetog, privatskoler og fellesskap

Kristin Halvorsen har fått berettiget kritikk for sitt forsøk på å slå politisk mynt på de såkalte rosetogene. I NRKs Politisk kvarter advarte hun mot flere privatskoler, fordi de, ifølge Halvorse...

Handlingsregelen - en del av skaperverket?

I dag var det en interessant debatt på NRKs Politisk kvarter. Ketil Solvik-Olsen (FrP) og Torgeir Micaelsen (Ap) diskuterte handlingsregelen og FrPs alternativ til denne regelen. Debatten er aktua...

Felles borgerlig politikk

Noen mener at det mest interessante som skjedde på Høyres landsmøte, var en debatt som fant sted i en lunsjpause - arrangert av Unge Høyre. Unge Høyre hadde greid å samle alle de fire borgerlige p...

Det nye arbeidspartiet

Torbjørn Røe Isaksen har tydeligvis vært i Sverige og lært av Moderaternas suksess som "det nye arbetarpartiet" - for nå skal Høyre bli "det nye arbeidspartiet". Ifølge Røe Isaksen skal Høyre nå "e...

Privatisering av skolen?

Gradvis begynner det å bli klart hva slags saker som blir tema foran valget i 2013 og hvilken retorikk som vil bli brukt. Særlig 1. mai gir en god anledning til å få et inntrykk av hvordan Arbeider...

Handlingsregelen - mantra eller mening?

I dag morges var Jens Stoltenberg og Erna Solberg i NRKs Politisk kvarter. Ett av temaene som ble diskutert, var handlingsregelen. Påstanden fra Stoltenberg er at Regjeringen følger handlingsrege...

Fremskrittspartiets landsmøte

De fire borgerlige partilederne har for tiden de samme tre målene for valget i 2013: * De ønsker å skifte ut den nåværende regjering. * De ønsker en regjering der deres eget parti er med. * De ø...

Nye selvoppgjør i skolepolitikken

Arbeiderpartiet tar nå et nytt oppgjør med seg selv i skolepolitikken. Trond Giske, som leder en gruppe som skal "snekre" ny kunnskapspolitikk for Arbeiderpartiet før stortingsvalget i 2013, sier ...

First House: Hysteri eller hykleri?

Det er forståelig at mennesker som vet lite om politikk og samfunnsliv, synes at kommunikasjonsfaget eller fenomenet lobbyisme kan virke litt mystisk. Jeg syns det er mer mystisk attidligere og nå...

Borgerlig samarbeid - snart behov for kjøreregler?

I november ifjor skrev jeg et blogginnlegg om bevegelsene på borgerlig side. Når jeg leser denne bloggen nå, er det igrunnen bare å slå fast at det er gått omtrent slik jeg spådde. De borgerlige p...

Kan man måle kvalitet i utdanning og forskning?

I dag lanserte Civita - i samarbeid med Tekna, Nordea, NHO, Abelia, NCE Systems Engineering, Telenor og Aftenposten - studiekvalitet.no. På frokostmøteti morges ble det i den forbindelse en engasje...

Topartsmodellen (og en helt utenkelig avis- reportasje)

Forleden ble det "rabalder" i Klassekampen, da avisen "avslørte" at Civita arbeider med et prosjekt som skal undersøke "fagbevegelsen som samfunnspolitisk aktør» og bl.a. se på hvordan de andre fag...

Lysbakkens sosialistiske folkeparti

Det skal bli spennende å følge Audun Lysbakken som leder i SV og se hvilken vei han vil føre partiet. Det er tydelig at partiet skal bli mer sosialistisk. Audun Lysbakken vil at SV skal bli et"sos...

FrP, SV og likestilling: Hvem er best?

De fleste av oss har hørt det mange ganger: FrP er et mannsparti og elendig til å tiltrekke seg kvinner, hvilket er både pinlig og typisk, siden FrP er et kvinnefiendtlig parti. FrP selv vil gjerne...

Riksrevisjonen og økonomireglementet

Det kan sies mye om Riksrevisjonen. Noe av det man kan si, er at heller ikke Riksrevisjonen er ufeilbarlig. Riksrevisjonen vokser kraftig og har nå over 500 ansatte, men de færreste vet nøyaktig h...

Juks med helsekøer: Hva gjør en flertallsregjering?

I Aftenposten i dag får vi vite mer om den mulige pasientskandalen ved Oslo universitetssykehus. Kort fortalt er det mistanke om at pasienter som er klar over sine rettigheter, og som klager, prior...

Morgenbladets manglende dømmekraft: Om forskjellen på Haga og Lysbakken

I Morgenbladet som kom i dag, besværer lederskribenten seg over pressens og opposisjonens håndtering av Lysbakken-saken. Ifølge Morgenbladet har vi en politisk offentlighet somer i ferd med å"mist...

Departementer uten statsråd

Forleden foreslo jeg å styrke opplæringen av ferske statsråder og statssekretærer. Utrolig nok møtte forslaget motstand, enda det jeg har foreslått, er noen få timer på "skolebenken" sammen med erf...

Behov for statsrådsskole likevel

I dag presenterte NRK Nyhetsmorgen mitt forslag om en statsrådsskole, som jeg blogget om forleden. Reaksjonene fra FrP, Ap og SV viser at jeg antagelighar rett: Det er virkelig behov for bedre oppl...

Behov for statsrådsskole?

På Twitter stilte jeg i går spørsmål om hva slags opplæring Jens Stoltenberg gir sine statsråder og statssekretærer. Det førte til mange reaksjoner og spørsmål, bl.a. om hvordan systemet egentlig ...

SU-støtten: Konstruert fra starten - eller bare dårlig dømmekraft?

Det skjer selvsagt feil i departementene, og det er ikke urimelig at ulike regjeringer vurderer organisasjoner og formål litt forskjellig. Kristelig Folkeparti, f.eks., vil sikkert vurdere enkelte ...

Misbruk og bruk av fellesskapets midler

En million kroner på et offentlig budsjett er veldig lite. Men én million kroner på et offentlig budsjett er samtidig skatten fra en vanlig arbeidstaker i ca.10 år. Hvis det sløses bort én millio...

Enerett på meninger?

Den politiske debatten om den nordiske modellen har nådd nye ogpinlige høyder. Hør bare: Samarbeidskomiteen for LO-fagbevegelsen og de sosialdemokratiske partiene i Norden,SAMAK, der for øvrig vår...

Abort og god samvittighet

Det er nesten litt skremmende å se med hvilken intensitet og forakt enkelte kaster seg over fastleger som gjerne vil fortsette å praktisere en form for reservasjonsrett når det gjelder abort. Under...

En Høyre-mann i Søndagsavisa

I dag var stortingsrepresentant for Høyre,Nikolai Astrup, gjest i NRKs magasin Søndagsavisa. Det er en hendelse som antagelig kvalifiserer til å være en nyhet.Innslag med borgerlige politikereer ne...

For mange universiteter?

I Klassekampen i dag påstås det at jeg er "kritisk til egen reform". Den reformen det siktes til, er Kvalitetsreformen, og det punktet jeg er kritisk til,dreier seg dels om kriteriene for å bli uni...

Er venstresiden egentlig opptatt av trepartsmodellen?

Det foregår en viss konkurranse om å definere innholdet i den nordiske modellen. På venstresiden er man ofte spesielt opptatt av å fremheve det såkalte trepartssamarbeidet, dvs. samarbeidet mellom...

Aftenposten og Kunnskapsløftet

Aftenposten hadde i gåren leder med et godt budskap: Det er bred støtte til Kunnskapsløftet, og det er bra.Jeg er enig med Aftenposten: Det er bred støtte til Kunnskapsløftet, selv åtte år etter at...

Nynorsk som sidemål

Dethar igjen oppstått debatt om sidemålets plass i norsk skole. Men hva er det man diskuterer? Alle er enige om at nynorsk og bokmål er to likestilte målformer i Norge. Alle er også enige om atele...

Arbeidslivet - behov for reformer

Aftenposten kan i dag fortelle at både FrP, Høyre og KrF skal "slipe vekk" de skarpe kantene i arbeidslivspolitikken. Bare Venstre står fast på de standpunktene partiet har hatt før, noe Aftenposte...

Norge bør få en Europaminister

I dag fremlegges Europautredningen. Den vil vise det de fleste av oss visste fra før: * Omfanget av norsk EU-tilpasning er meget stort. Siden 1992 har Norge overtatt over 6000 nye EU-rettsakter gj...

Sjikane, trusler og sex-trakassering

I morges våknet vi tilnyheten om atkvinner blir sjikanert, truet og sex-trakassert når de engasjerer seg i offentlig debatt. På nrk.no ligger det akkurat nå ute en sak med bilde av Stortinget under...

Politisk kvarter uten borgerlig kaos

Hvis man var i det konspiratoriske hjørnet, ville man kanskje tro at NRK hadde lagt en plan for inngangen til det nye året. Først holder statsministeren sin nyttårstale. Det var entale man nærmest...

Sammenhengskraft og samholdskraft

I kveld ble jeg oppringt av VG, som lurte på hva jeg mente om begrepet "samholdskraft". Begrepet er nylig lansert av Arbeiderpartiet, som har fått Jonas Gahr Støre til å lede et utvalg som skal ar...

Norsk venstreside: Opprørt og indignert? Eller bare oppgitt og irritert?

Av til er det komisk, andre ganger bare trist,å høre venstresiden etterlyse et prosjekt den kan engasjere seg i. Det trengs visstnok en ny kurs, en fullstendig forandringogen "tredje vei". Men inge...

22.juli: Galskap eller politikk?

Da det viste seg at det var en hvit, kristen nordmann fra Oslo vest som sto bak terroraksjonen 22.juli, følte mange en slags lettelse. Jeg, og flere med meg,var lettet over at det ikke var en litt...

Apartheid i norsk skole - og Aftenpostens snublerier

Aftenpostens Per Anders Madsen skriver i dag et merkelig uprinsipielt innlegg i kjølvannet av "apartheid-saken" på Bjerke videregående skole. Han mener det er "dobbeltmoral" av byrådet og "det pol...

FrP, Ap og 22.juli

Det er ytterst forståelig at mange i Arbeiderpartietfølte seg svært krenket over uttalelsene fra Per Sandberg i går om at partiet har spilt en offerrolle etter 22.juli. Arbeiderpartiet er offer. S...

Trafikk og politikk

Kan politikken lære noe av trafikken? Kanskje. Det er en stund siden jeg hørte om et forsøksprosjekt i en by i Nederland. Der hadde man fjernet alle trafikklys og skilt, innført flere rundkjøring...

Bevegelse på borgerlig side

Etter valget har det vært stor bevegelse - og stor vilje til bevegelse - på borgerlig side i politikken. Det er tydelig at alle de fire partilederne på borgerlig sideikke ønsker å gjenta forestill...

En regjering - ett prosjekt

Jeg har vært på reise, men har likevel fått med meg at SV falt under sperregrensen på en meningsmåling forleden. Dermed er det ikke underlig at det pågår en debatt om årsakene til SVs svake result...

Rød regjering med blå politikk i Danmark

"Danmark har fått en ny regjering." Det er åpningsordene i nesten alle taler og innlegg den nye danske statsministeren nå holder. Danmark har fått en ny regjering for første gang på 10 år. ...

Den menneskelige faktor

Pernille Vigsø Bagge er en politiker med følelser og temperament. Da den danske SF-representanten ble kjent med regjeringsgrunnlaget og sammensetningen av den nye danske regjeringen, ble hun åpenba...

Borgerlig samarbeid

Flere partier må finne seg i å ha en syvende far i huset, dvs. en avgått leder som fortsatt deltar aktivt og med stor frimodighet i samfunnsdebatten. Høyre har Kåre Willoch, Arbeiderpartiet har Tho...

FrP - et forfulgt parti?

Aftenpostens Harald Stanghelle kom med en overraskende innrømmelse på NRK Aktuelt i går kveld. Han ga Siv Jensen rett i at FrP forskjellsbehandles av pressen -ved at partiet tas hardere enn de and...

SV - et foregangsparti

Det går mot et svært spennende og imponerende ledervalg i SV. Det er spennende, fordi det står mellom tre ulike kandidater med ulik politisk profil og ulike ideer om hvordan de vil bygge opp SV ti...

Stoltenbergs kunnskapsbløff

Som (tidligere) politiker bør man være fornøyd når politikere fra andre partier kappes om ta æren for det du har gjorteller forsøker å taeierskapet til reformer som er gjennomført av andre. Arbeide...

Dagbladet - en liberal avis?

Er Dagbladet en liberal avis? Sist jeg hørte Dagbladet omtale seg selv som en "liberal" avis, var da redaktøren - den tidligere etikk-redaktøren - skulle forklare (og forsvare)hvorfor Dagbladet nå...

Enhetsskolen, fellesskolen, høyreskolen, skolen

De partiene som sier at de er mest opptatt av fellesskap og en felles skole for alle, har den mest ekskluderende retorikken i skolepolitikken. Før het det enhetsskolen. Dette begrepet fikk etter h...

Likhetens pris

I dag har tankesmien Res Publica lansert boken The Spirit Level i Norge. Ulikhetens pris, som boken heter på norsk, ble, i følge meldinger på twitter, lansert uten motforestillinger på noe som lign...

Testhysteriet i norsk skole

Norsk skole - og Oslo-skolen i særdeleshet - preges visstnok av "testhysteri", ifølge kunnskapsministeren. Det er en interessant påstand, som fortjener ennærmere dokumentasjon. Ifølge opplæringsl...

Valgkamp og politisk debatt: Hva kan vi vente oss?

Menge er spente på hva valgkampen nå vil bringe og hva vi kan vente oss av den politiske debatten i tiden som kommer. Her er noen av tankene jeg gjør meg. Jeg tror Arbeiderpartiet er hardere ramme...

Den personlige erfaring

I Dagbladet i går, og her på bloggen min, skriver Robert Wright at jeg har "stemplet" han og hans standpunkter, fordi jeg har nevnt ham som én av flere jeg er uenig med i innvandrings- og integreri...

Heksejakt på andres eller egne ytringer?

I Stortinget mandag ba statsministeren om at "vi ikke starter en heksejakt på ytringer" etter tragedien i Regjeringskvartalet og på Utøya. Mange vil følge denne oppfordringen, men ikke alle. Magnu...

Mer demokrati, mer toleranse

Det er sjelden begivenhetene lever opp til så store ord som de som har vært brukt den siste uken. Men denne gangen gjorde de det. Ord og formuleringer som ellers ville blitt betraktet som "floskler...

Det borgerlige Norden

I Danmark pågår det en debatt om hvor borgerlig og liberalt landet egentlig er blitt etter 10 år med borgerlig regjering - og om Danmark er et mer borgerlig land enn Sverige. En svensk akademiker,...

Har venstresiden monopol på fellesskapet?

Forleden utga Civita boken Velferden og dens fiender, skrevet av Eirik Vatnøy. I en kronikk i Aftenposten onsdag 13.juli beskriver Vatnøy hovedpoenget i boken: Til tross for at det er ganske små fo...

En politisk statskirke

Det er tragisk at Stortingetikke greier å manne seg opp til å skille stat og kirke. Sist Stortinget hadde en sjanse, var i 2008, da Gjønnesutvalgets innstilling ble behandlet. Eller det vil si: Gjø...

Holdninger til innvandring og integrering

Jeg er riktig nok i utlandet, men har likevel ikke kunnet unngå å få med meg sommerens innvandringsdebatt i Norge. Med Aftenposten i spissen er det slått stort opp at befolkningen har fått et mer n...

Behold NRK-lisensen

Høyre vil "avskaffe TV-lisensen og la NRKs allmennkringkasterrolle finansieres over statsbudsjettet". Venstre vil "avvikle NRK-lisensen til fordel for annen offentlig finansiering". Fremskrittspa...

Konservatisme

På frokostmøte i morgen lanserer Civita boken Konservatisme. Boken er bygget opp etter samme mal som boken Liberalisme, som vi lanserte for et par år siden. Liberalisme-boken var redigert av profes...

Brochmann, Amundsen og Ulltveit-Moe vs Michelet

Lyver Knut Røed når han sier at en stor andel av pakistanerne som kom til Norge på 1970-tallet, er endt opp som uføre, og at dette kan true bærekraften i velferdsstaten, dersom mønsteret gjentar se...

Mosveen

Det kan være mange gode grunner til ikke å engasjere seg i heltidsverv i politikken. At det er for lite å gjøre er ikke en av dem. Derimot kan man bli veldig lei av "spillet" i politikken - og sær...

Tydeligere fokus på deltid!

I det siste nummeret av Samtiden skriver tidligere Civita-praktikant Torstein Ulserød om hvordan politikere ofte må finne på politikk for å vise handlekraft og vise at de gjør noe. Ofte er probleme...

FrP - ekstremt vanlig

Mange kommentatorer syns åpenbart at Fremskrittspartiets landsmøte var litt kjedelig. Det var "back to basic",og Birkedal-saken ble ikke engang nevnt. Stemningen var god, og uenigheten var liten. D...

Svarte og hvite vaskehjelper

I det siste har det versert to debatter der vaskehjelpen har stått sentralt. Den ene debatten dreier seg om selve fenomenet vaskehjelp; om det er greit at folk kjøper slike tjenester til hjemmet, ...

Høyre-koden

Det var ingen store basketak eller konflikter på Høyres landsmøte.Det er det sjelden i partier som går bra. Men det ble diskutert politikk, særlig "kvalitet i omsorgen" og "kunnskap i skolen". Og s...

Hjelp i hjemmet - hva er galt med det?

Når sølvpuss for de rike blir hovedsaken i debatten om skattefradrag for tjenester i hjemmet - ja, da er debatten på villspor. Civita har i dag lansert et notat om temaet, der vi foretar en grundi...

Borgerlig velferd

Om vi syns forskjellene er små eller store i norsk politikk, avhenger av ståsted og perspektiv. Forskjellene virker større for nordmenn i Norge - enn de er for nordmenn ute eller for utlendinger s...

NRK og FrP

I dag var det et ganske overraskende innslag på Dagsrevyen. Det viser seg at FrP går inn for ganske omfattende endringer i Arbeidsmiljøloven, og dette fikk naturlig nok bred dekning. Dagsrevyen br...

Bjurstrøm og vaskehjelpen

Jeg vet ikke om Dagens Næringsliv har lest bloggen min, men det kan nesten virke sånn. I dagens lederartikkel spinner i alle fall avisen videre på det samme temaet som jeg skrev om etter at jeg had...

Hvem lager skomakerens sko?

I et intervju i Dagsavisen lørdag filosoferer arbeidsministeren over den norske rikdommen og hva den gjør med oss. "Etter hvert som vi er blitt rikere, er tida vår blitt veldig dyrebar. Vi kjøper ...

Akhtar Chaudry - helt på jordet

Stortingets visepresident, SVs Akhtar Chaudry, viste en oppsiktsvekkende mangel på kunnskap om norsk skolepolitikk da han i dag deltok i en debatt i Dagsnytt 18 sammen med Høyres byrådsleder Stian ...

Det gror på borgerlig side

I går ble jeg glad da jeg hørte Dagsnytt 18. Byråd Anniken Hauglie (H) og skribent Karen Thue diskuterte Oslo kommunes kampanje for å rekruttere flere fosterforeldre til barn som trenger det. Deba...

Raymond Johansens bestefar

Venstresiden har lenge hatt et retorisk overtak i velferdsdebatten. Arbeiderpartiet har greid å overbevise seg selv og andre om at det er Arbeiderpartiet som har skapt velferdsstaten, og at partie...

Politisk kynisme

Idet jeg skriver dette, er Adecco-saken nok en gang tema i Dagsnytt 18. Anne Grosvold stiller kritiske og nesten sinte spørsmål til Adecco, som nå har bestemt seg for å avvikle sykehjemsvirksomhete...

DLD

De sentrale spørsmålene i DLD-saken er disse: Skal borgerne, i et fritt land, anses som potensielt skyldige inntil det motsatte er bevist - eller er de uskyldige inntil det motsatte er bevist? Sk...

Fullt navn, takk!

Kjære blogg-leser! Det er etter hvert veldig mange som leser bloggen min, og det er jeg veldig glad for. Jeg får også mange kommentarer - direkte på bloggen, på twitter, på facebook og på annen må...

Marie Simonsens verden

I en artikkel i Dagbladet i går argumenterer og ironiserer Marie Simonsen over en artikkel somjeg nylig har skrevet i siste utgave av Minerva, og som senere er gjengitt i en kortversjon i Dagbladet...

Velferdsstatens historie

Neste uke utgir Civita en bok om den norske velferdsstatens historie. Målet med boken er å se velferdsstatens utvikling fra et borgerlig perspektiv,ved å tilby et korrektiv til og en utfylling a...

Private sykehjem

SV er forbilledlig klare. SV vil forby kommersielle barnehager og sykehjem å levere tjenester til det offentlige. Det er bare ideelle organisasjoner som skal kunne motta offentlig støtte til å dri...

VG og Voldberg

Nå har VG ringt meg også. De lurer på om jeg syns jeg er medlem av et "kvinnefiendtlig" parti. Grunnen til at VG spør, er at Julie Voldberg har tapt en avstemning på nominasjonsmøtet i Oslo Høyre, ...

John Bauer og Adecco

Debatten om det private sykehjemmet Ammerudlunden i Oslo, den såkalte Adecco-saken, minner meg om saken om de private John Bauer-skolene for noen år tilbake. Dette er to private aktører som fikk væ...

Minoritetsungdom og utdanningsvalg

Hege Skjeie satt kaffen i halsen da hun leste om Jonas Gahr Støre, som - i forbindelse med diskusjonen om forslagene fra Arbeiderpartiets integreringsutvalg - så ut til å fraråde unge med innvandri...

Ekstrem innflytelse

Det sier seg vel egentlig selv: Et parti som har et standpunkt som nesten ingen støtter, kan ikke vente å få veldig mye gjennomslag i norsk politikk. Jeg er helt enig med Erna Solberg når hun i Po...

Jens og Erna

Etter et utspill fra Erna Solberg i Dagens Næringsliv 12.februar, har det oppstått en interessant debatt mellom henne og Jens Stoltenberg. Vi kan gjøre oss opp ulike meninger om hvem som har rett i...

Nytale om integrering

Det er vanskelig å se hvilke ytre omstendigheter som gjør at Arbeiderpartiet nå må stramme inn integreringspolitikken, annet enn konkurransen fra Frp. Tvert om fremhever jo Jonas Gahr Støre, som ha...

SVs politiske reise

SVs Snorre Valen har sendt meg et svar på min forrige bloggpost, som jeg gjerne vil kommentere.Jeg tror nemlig vi snakker litt forbi hverandre. Jeg vet selv hvordan det er å få ulike politiske mer...

Idealistene i Dagsnytt 18

I Dagsnytt 18 i kveld var det debatt om boken Idealistene, om den norske venstresidens reise i det autoritære - som Civita og forfatteren, Bård Larsen, lanserte i går. Boken har ført til debatt, o...

Norge stadig mer marginalisert

Jonas Gahr Støre har vært i Brussel for å møte EUs utenrikssjef Catherine Ashton. Ved årsskiftet ble Generaldirektoratet for utenrikssaker lagt ned, og de ansatte ble overført til EUs nye utenrikst...

Forsøk på skadebegrensning fra Solhjell?

På frokostmøte i morgen lanserer Civita boken Idealistene. Den norske venstresidens reise i det autoritære. Boken er skrevet av prosjektleder og historiker i Civita, Bård Larsen. Boken er nok ette...

Halvorsen - NRK: 10 - 0

Lørdag presenterte Dagsrevyen en reportasje om norsk skole som var, for å si det forsiktig, helt "på trynet". I introduksjonen til reportasjen ble det påstått at "kampen for resultater" i norsk sk...

Store eller små forskjeller i norsk politikk?

Mens jeg har vært på reise i utlandet har jeg fått flere svar på et innlegg jeg skrev i Dagens Næringsliv 4.januar. Der skrev jeg at jeg mener at forskjellene i norsk politikk er ganske små, og at...

Utrolig av forsvarsministeren

I Dagsrevyen i går stilte Atle Bjurstrøm et godt, betimelig og enkelt spørsmål til forsvarsminister Grete Faremo: "Har du, som forsvarsminister, aldri reflektert over at ikke du har visst om omfan...

Hvorfor tar Stoltenberg feil?

Jens Stoltenberg holdt på mange måter en god nyttårstale. Men som vi har hørt på nyhetene i dag, tok han feil på noen viktige punkter. Han feilinformerte om velstandsnivået i Norge for 100 år siden...

Godt år for Civita, og godt nytt år!

Jeg vil benytte anledningen til å ønske alle mine lesere godt nytt år! Det har vært morsomt å blogge og hyggelig med mye respons! For Civita har det vært et spennende år. Vi er "all time high", bå...

Glemsomt og historieløst i SV

Jeg har tidligere skrevet om SV som landets mest glemsomme parti. Både SV og mange på venstresiden generelt har en lei tendens til å "glemme" hva de selv har stått for historisk og hva andre har st...

SV og trepartssamarbeidet

Torsdag i forrige uke hadde kirke-, utdannings- og forskningskomiteen budsjettdebatt i Stortinget. Da representanten Aksel Hagen fra SV ble utfordret av Tord Lien i Frp om SVs historiske holdning t...

SVs finest hour

I dag har Regjeringen fremmet forslag om å implementere datalagringsdirektivet i norsk rett. Senterpartiet og SV har tatt dissens, og den fortjener å bli gjengitt i sin helhet: «Etter en samlet v...

Norges frekkeste parti

SV må være Norges frekkeste eller mest glemsomme parti. Det foregår utrolige hamskifter i partiet, men det virker nesten som om de ikke merker det selv. La meg bare ta tre eksempler: SV har blitt...

Om forskjeller og skyld

Det er åpenbart at de rødgrønne partienegjerne vil ta æren for velferdsstaten, og at mange avpolitikerne deresblir veldig sinte, hvis noen andre antyder at de også syns at velferdsstaten er en god ...

Den norske modell - en kritikkløs sone

Debatten om den danske modellen, som av forskere ofteregnes sommer "ur-nordisk" enn den norske modellen, ligner mye på den norske debatten. I Danmark snakker man riktig nok ikke så mye om at det er...

Nattåpent

LO er skeptisk til nattåpne butikker, men vil gjerne ha nattåpnebarnehager. Nattåpne barnehager trengs til barna, bl.a. fordi vi har nattåpne restauranter for de voksne. KrF er som vanlig skeptis...

For små forskjeller i norsk politikk

I Civita abonnerer vi på en medieovervåkningstjeneste. Mitt navn dukker stadig oftere opp i en helt spesiell forbindelse. Det dreier seg om rødgrønne politikere som forsøker å angripe Høyre eller e...

Stakkars Stoltenberg

Jeg har akkurat kommet hjem fra en av verdens raskest voksende økonomier, nemlig India. I 2010 er det snakk om en tosifret vekst i BNP. Markedsmulighetene er enorme, og det vet bl.a. Telenor. Men ...

Pissing og hetsing

Det er mulig jeg begynner å bli gammel. Kanskje det bare er jeg som ikke forstår at det er tøft når Anette Trettebergstuen kaster seg over PC'en for å diskutere med sine meningsmotstandere. "Klam ...

Danske pappaer

Et klart flertall av dem som ble spurt i en meningsmåling utført for Aftenposten, mener at foreldrene selv må få velge hvordan de vil dele fødselspermisjonen. De er altså motstandere av at politike...

Språkrådet

Kjell Lars Berge er opprørt over den behandlingen han har fått som søker til stillingen som direktør i Språkrådet. Aftenposten, med redaktør Per Anders Madsen i spissen, svarer at det kanskje ikke ...

Skattelistene

I dag er SVs lykkedag. I dag er skattelistene lagt frem, og det er en åpenhet SV er veldig begeistret for. Ingen er varmere forsvarere av åpenheten om skattelistene enn nettopp SV. Høyre, derimot,...

Lotto eller pyramidespill?

Etter min mening trengs det reformer i den nordiske velferdsmodellen for at den skal være bærekraftig på sikt. Også i fremtiden må modellen ha legitimitet, og den må kunne finansieres. Statistisk ...

Mer igjen for pengene

"Altfor sjelden spør vi hvordan vi kan få mer igjen for pengene", skriver Erik Solheim i Dagens Næringsliv, og mener at "det er en veldig viktig debatt". Gjenbruk er ofte god ressursutnyttelse. S...

Alenepappa-perm

For en stund siden skrev jeg om Kvinnepanelets forslag til utvidet fødselspermisjon. Jeg viste bl.a. hvordan fødselspermisjonen stadig har fått nye begrunnelser, etter hvert som den er blitt utvide...

Fredspris til kapitalismen?

Det var veldig spesielt å høre professor Arnulf Kolstad uttale seg om fredsprisen i går. Ifølge Kolstad er det en "typisk vestlig tankegang" (som riktig nok deles av svært mange undertrykte mennesk...

Trettebergstuen og den nordiske modellen

2.oktober skrev jeg et innlegg i Dagens Næringsliv om den nordiske modellen og veien videre. 6. oktober fikk jeg svar fra LOs sjeføkonom Stein Reegård. Siden innlegget hans ikke inneholdt noen arg...

Program for rødgrønn seier

I dag lanserer Klassekampen det programmet som skal til for at de rødgrønne skal vinne valget for tredje gang. Det er om å gjøre å finne frem til "vinnersakene", og de er det visst mange av, skal v...

Kvinnepanelet og fødselspermisjonen

Kvinnepanelet vil utvide fødselspermisjonen til 52 uker med full lønn. Begrunnelsen er litt innfløkt, men den er vel omtrent som følger: Kvinner taper på arbeidsmarkedet, fordi de har og tar lenge...

Armadillo for voksne

Vi har fått "vårt Armadillo på papir", uttalte forsvarsminister Grete Faremo i går, etter at vi ble presentert for enkelte soldaters sterke uttalelser til magasinet Alfa.Soldatene omtalerkamphandli...

Ertekroken Chavez

I går vardet valg til nasjonalforsamlingen i Venezuela. Hugo Chavez tillater ikke internasjonale valgobservatører, og det bidrar til å reise tvil om hvorvidt valget i ett og alt foregår slik det sk...

Sverige

"Alt tyder på at den regjerende borgerlige alliansen i Sverige vinner valget i dag. Men det har ikke vært lett å få med seg hvorfor." Dette skrev Marie Simonsen i Dagbladet søndag, og hun har så e...

Mas om penger

På nyhetene i kveld kom Erik Solheim med et høyst forståelig hjertesukk. Det viser seg at en rekke ordførere har unnlatt å følge opp en henstilling fra miljøvernministeren om å ta vare på truede a...

KrFs valg

I helgen har KrF vært tydeligere enn på lenge. Det har sikkert vært nyanser i budskapet som mediene ikke har fått med seg, men alt i alt lyder beskjeden omtrent slik: KrF mener vi trenger et regjer...

NRK og det svenske valget

I går deltok Mona Sahlin og Fredrik Reinfeldt i den siste lange TV-duellen på svensk fjernsyn før valget 19. september. Ifølge opinionsinstiuttet Demoskop, som har gjort en undersøkelse for den sve...

Dømmekraft

Man kan ikke lage regler for alt. Det er bl.a. umulig, og heller ikke ønskelig, å regulere alt våre politikere og eks-politikere foretar seg. Til syvende og sist må hver enkelt også utøve et skjønn...

Rolleblanding

Stortingspresidenten beskylder Senterpartiets vararepresentant til Stortinget, Erlend Fuglum, for rolleblanding. Etter min mening er det stortingspresidenten selv som nå blander roller, og som har ...

Gazas tårer

Vibeke Løkkeberg har laget film - Gazas tårer. Jeg har ikke sett filmen, men den er allerede vist internasjonalt og har visstnok fått svært god mottakelse.I forbindelse med lanseringen av filmen er...

Rett til en venn

LO vil lovfeste retten til heltid for alle som ufrivillig arbeider deltid. Siden ufrivillig deltid er det samme som ufrivillig arbeidsledighet, bør vel egentlig forslaget også gjelde alle dem som e...

Hersketeknikker

Mandag hadde Dagsnytt 18 besøk av en svensk dame som hadde skrevet en bok om hersketeknikker. NRKs programleder virket veldig interessert og brukte intervjuet bl.a. til å lære hvordan hun selv, på ...

Statens foreldreutvalg - ikke foreldrenes utvalg

Kristin Halvorsen har skapt debatt etter at hun nok en gang har lovet å lovfeste, eller på annen måte sikre,en ressursnorm for skolen. Høyre er uenig, fordi det overkjører kommunene og binder ressu...

Meningsmålingsjournalistikk

Det kommer veldig mange meningsmålinger i Norge. Mange av dem er totalt uinteressante, fordi de bare bringer øyeblikksbilder eller er et resultat av ledende spørsmål. Det virker som om slike mening...

Flertallsregjering

Før valget i 2005 syns jeg Jens Stoltenberg argumenterte veldig godt for en flertallsregjering. Selv hadde jeg da vært medlem av en mindretallsregjering i fire år, og det er en krevende øvelse. Ing...

Befri foreldrene!

Jeg har ofte kritisert norske medier, delsfor å være venstrevridde, dels for å være veldig like. Alle toneangivende medier mener stort sett omtrent det samme, og det syns jeg er synd for samfunnsde...

Likestillings- og diskrimineringsombudet - igjen

Det er ubegripelig at ikke norske politikere interesserer seg mer for likestillings- og diskrimineringsombudets virksomhet og virkningen av likestillingsloven og ombudets mandat. Ombudetgår stadigo...

Utenforlandet Norge?

I forbindelse med Lene Espersen-skandalen i Danmark, der altså den danske utenriksministeren blir beskyldt for å delta i for få internasjonale møter, var det et medieoppslag som vakte min interesse...

Skandaler

Alle land har sine politiske skandaler - spesielt om sommeren. I Sverige har Moderaternas Sven Otto Littorin trukket seg som arbeidsmarkedsminister. Offisielt var forklaringen hensynet til en vansk...

SV bygger kraftlinjer

Regjeringen har bestemt seg for at de omstridte kraftlinjene i Hardanger skal bygges ut. I den forbindelse prøver SV nok en gang å ri to hester: Partiet har ansvaret, men vil ikke ta ansvaret. Men ...

Integreringsdebatten

Jeg har vært blogger siden september ifjor. Jeg harblitt lest av overraskende mange, og jeg har fått mange kommentarer - men aldri så mange som jeg har fått de siste dagene til innlegget mitt om &q...

Skolens resultater

Forleden var det en synlig stolt kunnskapsminister som var med og presenterte resultatene av den såkalte CIVIC-undersøkelsen, som sammenligner elevenes demokratikunnskaper i ulike land. Norske elev...

Apartheid i Norge?

Integreringsdebatten er i ferd med å gå helt av skaftet. Sist ute er Kristelig Folkepartis Robert Wright, som nå går inn for å innføre en form for apartheid i Norge. Han fremfører sitt anliggende i...

Giskes nei

Enkelte på ja-siden har spekulert i hva Trond Giske ville gjøre med sitt EU-standpunktsom ledd iden påståtte maktkampen i Arbeiderpartiet. Noen har håpet at Giske ville endre standpunkt til EU for ...

Fornøyde rektorer

I en debatt i Dagsnytt 18 i kveld skrøt Helga Pedersen avStoltenberg-regjeringens bevilgningertil universiteter og høyskoler. Da programlederen innvendte at rektorene ved landets universiteter ikke...

Feilslått boligpolitikk?

I dag skriver journalist Trude Ringheim en artikkel i Dagbladet, som viser at hun har forståttat det er viktig å skille mellom etnisitet og språkkunnskaper i Oslo-skolen.Hun skriver også, ganske ri...

Bussing

I helgen bragte Aftenposten en interessant reportasje fra Århus i Danmark, som har startet med bussing av elever. I Århus har de, ifølge Aftenposten, bestemt at ingen skoler skal ha mer enn 20 pros...

1100 årsverk?

Som regel liker jeg ikke at journalister bruker ordet "krangel" om politiske diskusjoner. Men av og til pågår det debatter som minner mest om krangler - fordi man - ja, krangler - om fakt...

Støres integreringsutvalg

Jonas Gahr Støre leder Arbeiderpartiets integreringsutvalg. I likhet med SV skal også Arbeiderpartiet nå"tørre å ta debatten" og snakke om alt som, ifølge Støre,er "følelsesmessig kr...

Regjeringen vant

Streiken i kommunesektoren er over, og nå skal det fordeles skyld. For hvorfor i all verden måtte det streikes i 13 dager for en økning i rammen på bareca. 0,1 prosent? I virkeligheten er antagelig...

Lysbakkens linedans

Jegtror at Audun Lysbakken gjerne vil vel i integreringspolitikken. Jeg tror også at han grunnleggende sett har en positiv holdning til innvandring. Men måten han kommuniserer på, gjør at han etter...

Høyrebølgen og høyrebølgen

Valgforskeren Tor Bjørklund skjelner mellom Høyrebølgen med stor H og høyrebølgen med liten h.Høyrebølgen med stor H dreier seg om partiet Høyres oppslutning. Er det en Høyrebølge på gang, betyr de...

Fremskrittspartiet til eksamen

I dag har mange tusen elever i videregående opplæring eksamen i demokrati og menneskerettigheter. En av eksamensoppgavene dreier seg om Frp, og det fikk elevene vite i går - som ledd i forberedelse...

Klassekampen

Skal man forsøke å forstå debattene som foregår på venstresiden, bør man lese Klassekampen. Det er ikke en avis for sosialdemokrater og moderate SV'ere - til det er den forlangt ute. Klassekamp...

Revidert nasjonalbudsjett

Stoltenberg II-regjeringen er en regjering som har hatt utrolig mye flaks i arbeidet med statsbudsjettet. Oppgaven med å sy sammen et budsjett blir riktig nok fremstilt som vanskelig også av denne ...

Menneskerettighetsekstremister

Mannen bak Oslo Freedom Forum, Thor Halvorssen, har gjort den ekstreme venstresiden i Norge fly forbanna. De er sinte fordi noen, som de mener er på den politiske høyresiden, engasjerer seg i kampe...

Brennpunkt koker suppe

Nok en gang kan det se ut til at NRK Brennpunkt har kokt suppe på en spiker. I hele dag har NRK radio, sin vane tro, drevet forhåndsreklame for et av sine egne TV-programmer som kommer i kveld. Nyh...

Fødselspermisjonen

Høyre har omsider vedtatt at mor og far selv kan få velge hvordan de vil dele permisjonen etter at de har fått barn. Det er et standpunkt jeg har hatt lenge. Det bør være grenser for politikk, og d...

Nøytrale journalister

Lederen for Oslo Freedom Forum, Thor Halvorssen, har i et innlegg i Dagbladet skrevet at avisen har vist en mangel på nøytralitet og balanse i sin dekning av Oslo Freedom Forum. Også jeg har kritis...

Syretesten

De siste par dagene har jeg vært med på to interessante seminarer. Det ene var et seminar ved Universitetet i Bergen, som dreide seg om Sentraladministrasjonens historie etter 1945, et omfattende b...

Kampanje mot Oslo Freedom Forum

I Dagbladet i dag skriver jeg følgende:Menneskerettigheter: Fredag arrangerte Senter for menneskerettigheter ved UiO og PRIO et akademisk seminar om «post-conflict justice», der Lidia Yusupova hold...

Hva skal til for at pressen sier unnskyld?

I forrige uke sto det et helt spesielt innlegg på trykk i Aftenposten. Tidligere stortingsrepresentant for SV, Olav Gunnar Ballo, beklaget i sterke og tydelige ordelag at han i sin tid - for ca. 10...

Frihet hjelper på det meste

Detfinnes to store tenketanker som hvert år prøver å måle den økonomiske friheten i verdens land. Fraser Institute i Canada måler hvert år den økonomiske friheten i ca. 140 land, mens Heritage Foun...

Elsker Gud og frykter staten

USA fremstilles ofte som noe av det verste norske politikere kan tenke seg. I USA føres det som kjenten markedsliberalistisk, kynisk politikk - i motsetning til den solidariske og hjertevarme polit...

SVs sjel

I Dagsavisen i dag skriver Svein Tore Marthinsen, som er statsviter og valganalytiker, om hvorfor SV gjør det så dårlig på meningsmålingene. Etter å ha sitertBård Vegard Solhjell, som mener at &quo...

Nei til datalagringsdirektivet!

Lørdag ble det gjennomført flere demonstrasjoner mot datalagringsdirektivet (DLD). Demonstrasjonenviser at det er stor motstand mot å implementere direktivet i norsk rett, og at motstanden er bred:...

Stråmenn i politikken

I går skrev jeg hvordan partiene ofte karikerer og overdriver når de skal beskrive farene ved andre partiers politikk, og at dette nok oftest rammer Fremskrittspartiet mest. Men det rammer også de ...

Frp og Dansk Folkeparti

Mange i Fremskrittspartiet misliker sterkt at partiet blir sammenlignet med Dansk Folkeparti. De føler at Frp er mer i slekt med det danske Venstre og dyrker derfor forbindelser med dette partiet. ...

Nei takk til Valla!

Forleden presenterte Klassekampen Gerd-Liv Valla som en mulig ordførerkandidat i Oslo. Arild Rønsen, som selvhar bakgrunn fra partiet Rødt, mener at dette var"den uten sammenlikning mest opplø...

Hvem lekker til Dagens Næringsliv?

Det er tydelig at Dagens Næringsliv har en eller flere meget gode kilder til Regjeringens budsjettarbeid.Hvert år,når regjeringen starter arbeidet med neste års statsbudsjett, er det alltid mange s...

Steinerskolen

Personlig har jeg ingenting imot Steinerskolen. Jeg har ikke gått der selv, og jeg har heller ikke sendt barna mine til Steinerskolen. Men jeg har stor respekt for at andre velger annerledes enn me...

En venstreside uten ideer

Ifølge Dagsnytt 18, der jeg deltok i går, "raser" det en debatt i Dagsavisen mellom LO og Civita. "Raseriet" består av ett innlegg - over én spalte - skrevet av sjeføkonomen i L...

Harald Eia, mangfold og ulikhet

Norge er landet som elsker mangfold og hater ulikhet. En ganske merkelig kombinasjon, spør du meg, men slik er det. Enhver politiker og synser med respekt for seg selv, vil prise mangfoldet - men d...

Lønnslogikk

Fem direktører i staten tjener mer enn statsministeren, melder Aftenposten, som tydeligvis mener at det er rart.Detminner litt om SV, som tidligere har uttalt at ingenher i landet fortjener å tjene...

Trenger vi egentlig å avholde valg?

I dag, på den internasjonale kvinnedagen, har landets kommunalminister skrevet brev til partiene og bedt dem sette opp valglister til kommunevalget som er mer i tråd med hennes ønsker. Liv Signe Na...

Gledelig moderasjon i SV

Det kan se ut til at SVs motstand mot hijab i skolen er i ferd med å svekkes. Det er i hvert fall en tydelig spakere Kristin Halvorsen som uttaler seg til Dagsavisen i dag. Nå mener hun at "fo...

SVs hijab-argumentasjon

Kristin Halvorsen, Heikki Holmås og Per Østvold, som skal bli ny leder i Oslo SV, vil enten innføre eller vurdere å innføre et forbud mot hijab i skolen. Ingen av dem har så langt lagt frem noen do...

Hijab i skolen og SVs snuoperasjon

For seks år siden var jeg utdanningsminister. Da fikk jeg et spørsmål i Stortingets spørretime fra Fremskrittspartiets utdanningspolitiske talsmann, Arne Sortevik. Det lød slik:Også i Norge pågår e...

Moderate muslimer i flertall

I går fikk vi vite at Politiets sikkerhetstjeneste, PST,er i ferd med åbedømme trusselsituasjonen i Norge som litt mer alvorlig enn før. Bakgrunnen er noen få ogsmå miljøer som er inspirert av ekst...

Ekskluderingsministeren

I enlett klisjéfylt artikkel i Dagbladet i går forsøker inkluderingsministeren å mane sine undersåtter til ro i debatten om integrering. Han tror ikke på faren for islamisering. Det store flertall ...

Islamisering av Norge?

Jeg betrakter meg selv som liberal-konservativ.Da ligger det ogsåi sakens natur at jeg har stor sans for konservatismen og liberalismen. I begge disse ideologiene er frihet en helt sentral verdi.Sa...

Dristige spådommer om SAS

For nøyaktig ett år siden igår kunne vi lese dette i E24:Vi kan være trygge på at dette ikke er siste gangen staten må stille opp for SAS. Det er på en måte blitt vår versjon av bilselskapene i Det...

Birgit Strøm - en spion?

Ifølge mediene er detfremkommet opplysninger som antyder at avdøde Birgit Strømvar "spion". Det vil si: Det har fremkommet opplysninger omat hun muligens var kurer, og at hun kan ha vært ...

Fordømte lykkejegere!

På Dagsrevyen 21i går fikk vi se en usedvanlig barsk justisminister. Nå skal asylsøkere uten lovlig opphold kastes ut, og det skal skje overraskende og kontant. Justisministeren vil bruke fly - man...

Det er likelønn i Norge

Debatten om såkalt likelønn mellom kvinner og menn er notorisk villedende for alle dem som ikke tilfeldigvis har satt seg nokså grundig inn i saken. Når man gjentatte ganger får høre at vi ikke har...

Eimen av det totalitære

I Aftenposten i dag skriver Håvard Narum om "vågale (ideologiske) eksperimenter" i Høyre. Den som leser det, kan jo selv gjøre seg opp en oppfatning av hvor "vågale" eksperiment...

Instrumentelt kultursyn

Kulturminister Anniken Huitfeldt har gitt flere større intervjuer i det siste. Det er interessant lesning. Trond Giske ble kritisert, av de som turte å kritisere, for å styre kulturlivet gjennom mi...

Dårlig arbeidsmoral i mediene?

Har mediene dårlig arbeidsmoral? Ja, noen medier har dårlig arbeidsmoral. Det går nesten ikke en dag nå uten atjeg og andrefår spørsmål fra mediene om nordmenns arbeidsmoral. Har vi dårlig arbeidsm...

Aftenpostens politiske profil

Tirsdag hadde jeg et innlegg i Aftenposten om Aftenposten og kvotering. Bakgrunnen var, sett med borgerlige øyne,en veldig dårlig lederartikkel i Aftenposten 3. januar, der avisen argumenterte for ...

Syke stortingsrepresentanter med høy lønn og lang ferie

Søndag hadde Dagbladet en reportasje om stortings- representantenes sykefravær. Det viser seg nemlig at det ikke er noen som fører kontroll med representantenes fravær. Reportasjen inngår i serien ...

Medianvelgeren

I dag avholder NHO sin årskonferanse i Operaen. Over 1000 mennesker er samlet for å høre foredrag og diskusjoner om behovet for "smartere vekst". Et utsagn som statsministeren kom med i s...

Reformpause i skolen?

Aftenpostens Per Anders Madsen skriver i dag om behovet for reformpause i skolen. Det lyder som et ekko av noejeg har hørt og lest mange ganger i det siste: Lærerne ønsker arbeidsro. Stoltenberg-re...

Er lærerne alltid på elevenes side?

I Aftenposten i dag kan vi lese noe veldig merkelig. Det er Utdanningsforbundets nye leder, Mimi Bjerkestrand, som presenteres, og det gjør Aftenposten på denne måten: "I dag starter en ny sko...

Sterke klima-meldinger

For et par år siden skrev jeg en artikkel i Morgenbladet om det dårlige debattklimaet i klimadebatten. Det var ment som en liten refleksjon, men selv en liten refleksjon førte til at jeg fikk kjeft...

Obamas sanne ansikt

Obamas tale var usedvanlig - og usedvanlig god. Men den var ikke slik jeg haddetrodd på forhånd. Den beveget ikke, og den rørte ikke, slik mange av Obamas tidligere taler har gjort. Det var snarere...

Amatørenes inntogsmarsj - i fredens tjeneste

I dag fikk jeg en mail fra Barack Obama."Let's win this together",skriver han,men det er ikke freden han tenker på. Det er helsen. Han er rett og slett, dagen før dagen,opptatt av hel...

Offentlig ansvar - privat arbeid

På NRK i morges fikk vi atter en gang vite at folk stort sett er like fornøyd med tjenestene de får, enten de som utfører tjenestene, er ansatt i det offentlige eller i det private. Det er, med res...

Sykefravær og arbeidsmoral

I en kronikk i Aftenposten på torsdag skrev Kjetil van der Wel, Espen Dahl og Knut Halvorssen, som holder til ved Høgskolen i Oslo, at jeg og andre mener at økt bruk av trygdeytelser skyldes fallen...

Sykelønnssaken: Et snedig argument om tillit

Sykelønnsdebatten ruller videre. I dag skriver bl.a. Per Fugelli innlegg iVG, Einar Øverenget i DN og jeg i Aftenposten - mens Torbjørn Røe Isaksen har vært i Dagsnytt 18 for å forsvare og forklare...

Det er forskjell på skoler

I juli i år fattet Kunnskapsdepartementet endelig vedtak om at John Bauer-skolen i Bergen måtte tilbakebetale 2,9 mill. kroner til staten som følge av flere brudd på privatskoleloven. Vedtaket var ...

LOs velgere

NRKs nyhetssendinger i morges var preget av debatten om sykelønnsordningen. Et hovedpoeng, som ble formidlet i hver eneste sending fra kl.06.30, var at "LOs velgere" var sviktet av Regjer...

NRK for barn? En (foreløpig) utkvittering.

Alle hører ikke på Dagsnytt 18. Derfor syns jeg det er verdt en liten kommentar at jeg i dag deltok i Dagsnytt 18 for å diskutere de kommende nyhetssendingene for barn. Bakgrunnen var innlegget på ...

ARK for barn?

NRK-TV skal begynne med nyhetssendinger for barn.Jeg skal gi sendingene en sjanse, men jeg er skeptisk. Jeg er bl.a. skeptisk til NRKs evne til å være politisk nøytral. Vi har allerede nok voksne s...

En skikkelig drittjobb

En gang i tiden vakte det voldsom oppsikt da Thorbjørn Jagland tok ordet drittjobber i sin munn. Det han siktet til, var bl.a. rengjøringsassistenter og kioskarbeidere, som, ifølge Jagland, gjør dr...

Fjern ombudene

For nesten 20 år siden foreslo jeg å nedlegge barneombudet og likestillingsombudet. Det ble det debatt av, men ingenting skjedde. Det var ikke politisk korrekt å mene det jeg mente. Kvinner og barn...

Frp i Sverige

I går fikk jeg en mail fra en svensk liberaler og blogger, Fredrik Segerfeldt, som har havnet i en debatt om hva slags parti Fremskrittspartiet egentlig er - etter at Siv Jensen forleden besøkte Sv...

Bjarne Håkon Hanssen og norsk presse

Bjarne Håkon Hanssen-saken er i ferd med å nå nye og latterlige høyder. Det siste nå, ifølge NRK,er at Hanssen risikerer en bot på 500.000 kroner (!) fordi han ikke har informert Karanteneutvalget ...

Politikk som virker - eller ikke virker

I løpet av noen få dager har det kommet to interessante nyheter som har vært forbausende lite debattert.Den første nyheten dreide seg om kvoteringsloven. Av de 100 største selskapene i Norge er 35 ...

Urimelig kritikk av Regjeringen

Av og til får man inntrykk av at partiene kritiserer hverandre bare for å kritisere. Etter valget har det vært borgfred, men nå begynner de politiske diskusjonene - eller "kranglingen", s...

Klaus vs Solheim: Hvem venter på hvem?

For tiden er det Sverige som har formannskapet i EU. Det har vært nok å gripe fatt i- med håndteringen av finanskrisen, forberedelsene til klimatoppmøtet i Københavnog en endelig ratifikasjon av Li...

Dagbladet og skattelistene

Pressen skriver aldri så bra som når den skriver om behovet for ytringsfrihet, informasjon og åpenhet. I disse dager svinger den seg til de riktig store høyder for å forklare oss hvor viktig det er...

Alle skal med

Den nye regjeringen er stolt av at den er så representativ for Norges befolkning. Flere regjeringsmedlemmer mener at det er et mål at regjeringen i størst mulig grad er et speilbilde av befolkninge...

Samordningsministeren

Den nye Stoltenberg-regjeringen etterlater en følelse av déjà vu. Ikke bare fordi Sigbjørn Johnsen og Grete Faremo er tilbake i regjering, men også fordi Thorbjørn Jaglands gamle kongstanke om en s...

Det er urettferdig!

Dagsrevyen melder at Grete Faremo blir ny forsvarsminister. Det går sikkert bra. Men det er jammen meg ganske urettferdig at det ikke er Espen Barth Eide som nå rykker opp. Han er statssekretær i F...

"Trygghetsskapende" ministre

Utdanningsforbundet er fornøyd med SV i regjering. Helga Hjetland syns at SV har gjort en god jobb i Kunnskapsdepartementet, og at partiet derfor bør få beholde departementet. Begrunnelsen er at So...

LO som overdommer

De siste dagene har debatten om sykelønn og uføretrygd igjen eksplodert. Statsministeren sier plutselig ting han ikke sa i valgkampen. For dette kan ikke fortsette: Bare neste år skal trygdeutgifte...

Har Kristin Halvorsen bestått prøven?

Mange journalister har en nesegrus beundring for Kristin Halvorsen. Hun fremstår som vellykket og urban, sosial, smakfull og med glimt i øyet, samtidig som hun er SV'er og gjerne vil være snill...

Handlingsregelen - god eller dårlig regel?

I morgen legger Regjeringen frem statsbudsjettet for 2010. Den kommer selv til å mene at den holder seg til handlingsregelen, slik alle regjeringer har ment siden regelen ble innført i 2001. Bare F...

Venstrevridde journalister og spørsmål fra høyre

Alle vet at journalistene er mer venstrevridde enn befolkningen for øvrig, og at også journaliststudentene er det. Nå er det avdekket at også lærerne ved journalistutdanningen har bakgrunn fra vens...

Skavlan, G20 og Norden

Jeg har vært ute og reist. Jeg har ikke lest en eneste norsk avis på ti dager, og det har ikke vært lett å finne nyheter om Norge der jeg har vært. Det første jeg leste da jeg kom hjem og fikk kjøp...

Aftenposten, politikerne og modernisering av offentlig sektor

I valgkampen arrangerte Civita noen frokostmøter, hvis formål bl.a. var å utfordre selve formen på (medie)valgkampen. Vi ville tilby et alternativ til den politiske debattkulturen som innebærer at ...

Politikk - før og etter finanskrisen

I februar skrev nyhetsmagasinet Newsweek: "Vi er alle sosialister nå". Mange så for seg en ny æra med en enda større offentlig sektor og omfattende inngrep i økonomien. På SVs landsmøte v...

For et språk!

Det er fortsatt kamp om Kunnskapsdepartementet. Siste nytt på spekulasjonsfronten er at Arbeiderpartiet ønsker å overta departementet, og at Solhjell og Aasland må finne seg noe annet å gjøre.Da hå...

Mediestyrte politikere

Denne uken skal Kringkastingsrådet møtes for å evaluere NRKs dekning av valgkampen. Her er fireforhold som rådets medlemmer bør studere nærmere før de trekker sine konklusjoner:Det første de bør st...

Færre departementer

Flere som har lest bloggen min, har spurt hvorfor jeg mener at det bør være færre departementer. Jeg skal prøve å forklare det.For tiden har vi 17 departementer i Norge - i tillegg til Statsministe...

Kampen om Kunnskapsdepartementet

Spekulasjonene er igang. Hvem må ut av regjering, og hvem kommer inn? Jeg vet ikke og skal derfor heller ikke late som om jeg vet det. Det jeg derimot vet litt om, er departementene, og de vet ikke...

Fortsatt borgerlig flertall

På Redaksjon 1 i går nevnte Siv Jensen, prisverdig nok, at det faktisk er et borgerlig flertall blant dem som har avgitt stemme ved valget. Det virker som om denne opplysningen forstyrrer stemninge...

Borgerlig trøbbel

Tirsdag 15. september 2009La det være sagt: Arbeiderpartiet har gjort et meget godt valg, og Jens Stoltenberg har gjennomført en imponerende valgkamp. Partiets velgere har god grunn til å feire. Fo...