Aftenposten og Kunnskapsløftet

Aftenposten hadde i gåren leder med et godt budskap: Det er bred støtte til Kunnskapsløftet, og det er bra.Jeg er enig med Aftenposten: Det er bred støtte til Kunnskapsløftet, selv åtte år etter at det ble vedtatt, og det er veldig bra. Mye tyder på at evalueringen av reformen i hovedsak vil være positiv, hvilket i så fall vil kunneskille den fra reformene på 90-tallet, som fikk mye "pepper" av forskerne.Det er likevel enkelte ting ved Aftenpostens kommentarer om skole som forundrer meg, og d...

Nynorsk som sidemål

Dethar igjen oppstått debatt om sidemålets plass i norsk skole. Men hva er det man diskuterer? Alle er enige om at nynorsk og bokmål er to likestilte målformer i Norge. Alle er også enige om atelevene selv skal kunnevelge om de vil ha nynorsk eller bokmål som hovedmål, og alle er enige om at de også skal ha opplæring i sidemål. Det diskusjonen dreier seg om, er innholdet i sidemålsopplæringen: Skal skriftlig sidemålsopplæring være obligatorisk, skal det være egne eksamener, og skal det gis ...

Arbeidslivet - behov for reformer

Aftenposten kan i dag fortelle at både FrP, Høyre og KrF skal "slipe vekk" de skarpe kantene i arbeidslivspolitikken. Bare Venstre står fast på de standpunktene partiet har hatt før, noe Aftenposten omtaler som å ligge "til høyre for Høyre". Hva partiene rent konkret vil bestemme seg for, er fortsatt uklart. Det pågår et arbeid i forbindelse med arbeidslivsmeldingen Regjeringen har fremlagt. Det var en melding blottet for forslag, så det er lite å ta stilling til. De borgerlige partiene må e...

Norge bør få en Europaminister

I dag fremlegges Europautredningen. Den vil vise det de fleste av oss visste fra før: * Omfanget av norsk EU-tilpasning er meget stort. Siden 1992 har Norge overtatt over 6000 nye EU-rettsakter gjennom EØS. * Norsk tilknytning til EU skjer ikke bare gjennom EØS-avtalen. Norge har i tillegg inngått en rekke andre avtaler på mange ulike politikkområder- til sammen 74 avtaler. * Norge er mer knyttet til EU enn enkelte medlemsland er. * Norge er ikke representert i de organer som treffer besl...

Sjikane, trusler og sex-trakassering

I morges våknet vi tilnyheten om atkvinner blir sjikanert, truet og sex-trakassert når de engasjerer seg i offentlig debatt. På nrk.no ligger det akkurat nå ute en sak med bilde av Stortinget under overskriften "Tør du å velge inn datteren din her?". Ifølge NRK må en kvinnelig politiker "regne med" grov seksuell sjikane, og det gjelder ikke bare politikere. Også kvinnelige forskere og næringslivsledere blir truet og sjikanert, og flere har visstnok trukket seg fra den offentlige debatten ford...

Politisk kvarter uten borgerlig kaos

Hvis man var i det konspiratoriske hjørnet, ville man kanskje tro at NRK hadde lagt en plan for inngangen til det nye året. Først holder statsministeren sin nyttårstale. Det var entale man nærmest på forhånd visste ville få en god karakter og bli oppfattet som samlende, og slik ble det: Alle opposisjonslederne syns det var en god tale. Aftenposten syns det var en sterk og viktig tale - ja, faktisk blant de beste statsministeren har holdt. Lederne i ungdomspartiene vil alle følge statsministe...
hits