Etikk og teknologi i Høyre

I forslaget til program for Høyre for 2013 - 17 står det følgende i kapitlet om gen- og bioteknologi: "-Forhindre at menneskelig liv sorteres ut fra egenskaper.- Fjerne eugenisk indikasjon som selvstendig abortkriterium.- Si nei til en tidlig, ekstra ultralyd.- Si nei til surrogati og eggdonasjon.- Unngå at mennesker blir redusert til et middel for andre.- Si nei til forskning på befruktede egg. - Styrke stamcelleforskningen på stamceller fra fødte mennesker."Nå har Oslo Høyre behandlet forsl...

Assistert reproduksjon

Det er lenge siden vi hadde de første debattene om assistert reproduksjon. Det første barnet som ble fødtsom følge av "prøverørsbefruktning" (IVF), kom til verden i 1978. Den enkleste varianten av slik assistert reproduksjon innebærer aten mann og en kvinnefår helsevesenets hjelp til å "koble" egen sæd og egne egg, fordibefruktningenikke kan gjennomførespå vanlig måte. Senere har mange nye metoder og temaer dukket opp. På begynnelsen av 1990-tallet, for eksempel,diskuterte Stortinget sæddon...

Blir surrogati tillatt i Norge?

I debatten om surrogati er det viktig å huske dette: Det er ikke forbudt å være et barn som er født ved hjelp av surrogati. Det er heller ikke forbudt å være foreldre til et barn som er født ved hjelp av surrogati. Og det er ikke forbudt å reise til et annet land og få barn ved hjelp av surrogati, dersom det er lovlig i vedkommende land. Noe annet som er viktig å huske, er dette: Alle barn har krav på nøyaktig den samme respekt, beskyttelse og behandling, både av samfunnet og av sine medme...

Nasjonale prøver

Det er forstemmende å se hvordan de nasjonale prøvene blir brukt og misbrukt for politiske formål. La meg kort minne om bakgrunnen for at vi nå har nasjonale prøver i Norge: Helt fra begynnelsen av 1990-tallet har det vært diskusjoner i Norge om etablerting av et nasjonalt system for kvalitetsvurdering. I løpet av 1990-tallet og begynnelsen av 2000-tallet kom det flere utredninger, stortingsmeldinger og stortingsproposisjoner hvor det ble foreslått å etablere et slikt system. Men systemet k...
hits