Eutanasi og abort

Bloggen jeg skrev i går, har blitt likt av mange, mislikt av andre - og lest av desto flere. Noen mener at sammenligningen mellom abort og eutanasi er god - andre mener det er helt galt å sammenligne de to fenomenene. De som er kritiske, har ikke argumentert så mye, men de har karakterisert: De mener at jeg har prestert et "lavmål" i debatten, er "stygg" og"tåkelegger" det debatten dreier seg om - mens Hege Ulstein i Dagsavisen mener at "bunnen er nådd" når jeg sammenligner "abort, som er fu...

Politisk kvarter 29.januar 2038: Debatt om reservasjonsretten (utdrag)

Programleder: Hvis alle bare kunne gjøre som de ville, så ville kanskje noen Høyre-representanter stilt deg noen kritiske spørsmål i spørretimen i dag, statsminister Torbjørn Røe Isaksen? Statsminister Torbjørn Røe Isaksen: Det vet jeg ikke, men da vi behandlet regjeringsgrunnlaget, så var dette spørsmålet om å gi en mulighet til å reservere seg for leger som har store samvittighetsutfordringer med å henvise til aktiv dødshjelp - det var et tema som var tydelig diskutert og akseptert av Høyr...

Rådgiverveldet - og om å tolke Tybring-Gjedde i beste mening

Christian Tybring-Gjedde har annonsert sin avgang som leder i Oslo Fremskrittsparti. I den forbindelse kommer han med et utfallmot dem i partiet som han mener er en form for gratispassasjerer, og som får innta fremtredende posisjoner "uten å ha gitt noe av sin fritid for partiet", samtidig som de ikke har avholdt seg fra å kritisere dem som har deltatt i "dugnadsjobben". Ifølge NA24 er Tybring-Gjedde allerede satt "på plass" av Siv Jensen. Hun er simpelthen helt uenig med Tybring-Gjedde og v...
hits