Syretesten - ikke bestått likevel?

Jeg har ved noen anledninger skrevetog uttalt meg om det jeg har kalt selve syretesten for det norske embetsverket, nemlig evnen til å ta imot FrP som regjeringsparti og behandle dette partiet nøyaktig slik embetsverket behandler alle andre partier. Et viktig kjennetegn ved et godt og velfungerende demokrati er at det har et kompetent, effektivt, ukorrupt og politisk nøytralt embetsverk. En viktig årsak til at Norge er blitt et land som det er godt å leve i, er at vi har hatt et slikt embets...

LO behandles som et barn

Trepartsmodellen, dvs. samarbeidet mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og myndigheter, har vært viktig for Norge. Hovedavtalen mellom arbeidstakere og arbeidsgivere, som ble inngått i 1935, innebar en stor endring i forholdet mellom partene. Frem til da hadde det vært mye bråk og spetakkel i norsk arbeidsliv - med mange streiker og lock out. Med hovedavtalen, som ble initiert av en Venstremann, inngikk partene en avtale om sosial fred, og bl.a. ble streikeretten innskrenket til fordel for øk...

Imponerende Italia

800flyktninger reddet etter å ha blitt forlatt på sjøen ved Italia. 900 syriske flyktninger berget fra lasteskip ved Italia. Leger hjelper flyktninger på skip utenfor Italia 450 flyktninger om bord på skip uten mannskap, på vei til Italia. Båt med 500 kantret. 155 afrikanske båtflyktninger ble berget av italiensk kystvakt. Italia mottok flyktninger som Malta forkastet. De siste dagene har Italia reddet 5000 mennesker. Dette er et knippe av de dramatiske overskriftene vi har blitt prese...

Klassekampens jubel-journalistikk

Klassekampen er en god avis, som stadig flere på høyresiden leser og har glede av. Som en organisasjon som ofte blir omtalt av og intervjuet av avisen, kan vi i Civita også si oss fornøyd: Selv om Klassekampen redaksjonelt og sikkert også mange av Klassekampens journalister har et helt annet politisk ståsted enn vi har, blir vi stort sett alltid behandlet ordentlig, dvs. at vi gjengis riktig, at det ikke spekuleres i skjulte motiver, og at man ikke bruker spekulative virkemidler f.eks. når en...

Erna Solbergs oppgave

Ved årsskiftet er det mange som bedømmer Regjeringens innsats så langt, og som vil gi råd om veien videre. Her er mitt råd: Jeg tror det mest fornuftige statsministeren nå kan gjøre, er å anstrenge seg enda mer for å forklare velgerne hvilken oppgave hun har påtatt seg når hun har sagt ja til å styre landet. Hvilken oppgave er det hun skal løse? Hvordan vil hun velge å løse den? Og hvorfor velger hun å løse den på den måten hun gjør? En statsminister har naturligvis ikke bare én oppgave...
hits