Moderate muslimer i flertall

I går fikk vi vite at Politiets sikkerhetstjeneste, PST,er i ferd med åbedømme trusselsituasjonen i Norge som litt mer alvorlig enn før. Bakgrunnen er noen få ogsmå miljøer som er inspirert av ekstrem islamistisk ideologi eller jihadisme. Mohyeldeen Mohammad, som nå er blitt landskjent for sine vanvittige holdninger til bl.a. demokratiet og homofile, er blant dem PST holder et øye med.Spørsmålet mange nå stiller seg, er hva denne situasjonen vil føre til. Vil debattklimaet hardne til? Er det ...

Ekskluderingsministeren

I enlett klisjéfylt artikkel i Dagbladet i går forsøker inkluderingsministeren å mane sine undersåtter til ro i debatten om integrering. Han tror ikke på faren for islamisering. Det store flertall av muslimer har nemlig ikke ekstreme oppfatninger. I stedet taler hanvarmt om behovet for inkludering og dialog mellom muslimer og andre. Vi må ut av den onde sirkelen som deler nordmenn inn i "vi" og "dem", sier Lysbakken.Så langt, så vel.Men så går det galt.For selv ikke inklud...

Islamisering av Norge?

Jeg betrakter meg selv som liberal-konservativ.Da ligger det ogsåi sakens natur at jeg har stor sans for konservatismen og liberalismen. I begge disse ideologiene er frihet en helt sentral verdi.Samtidig må jeg innrømme at jeg alltid har hatt store problemer med den innvandrings- og integreringspolitikken enkelte liberale, eller liberalistiske, politikere og partier vil føre, både i Norge og andre land. Man hører riktig nok ofte at disse politikerne sier at de prinsipielt sett er for fri migr...

Dristige spådommer om SAS

For nøyaktig ett år siden igår kunne vi lese dette i E24:Vi kan være trygge på at dette ikke er siste gangen staten må stille opp for SAS. Det er på en måte blitt vår versjon av bilselskapene i Detroit- selskaper som går stadig dårligere til tross for statlig hjelp, sier rådgiver i Civita Marius Doksheim til E24. For denne uttalelsen fikk Marius kjeft. Han fikk kjeft av E24s lesere, der en av de mer intelligente kommentarene lød omtrent som følger:Det som enda værre er, er at det ikke er prof...

Birgit Strøm - en spion?

Ifølge mediene er detfremkommet opplysninger som antyder at avdøde Birgit Strømvar "spion". Det vil si: Det har fremkommet opplysninger omat hun muligens var kurer, og at hun kan ha vært et av de mange modige mennesker som hjalp sine medmennesker bak jernteppet - mennesker som levde i ettpartistater, diktatur og undertrykkelse, uten mulighet til selv å bevege seg ut av landet. Birgit Strøm hadde muligheten til å være kurer. Hun hadde sin dukketeaterutdannelse fra Tsjekkoslovakia og ...

Fordømte lykkejegere!

På Dagsrevyen 21i går fikk vi se en usedvanlig barsk justisminister. Nå skal asylsøkere uten lovlig opphold kastes ut, og det skal skje overraskende og kontant. Justisministeren vil bruke fly - mange fly - som skal fly når vi minst venter det. At Europarådet er betenkt, spiller ingen rolle. For her er det om å gjøre å være barsk.I introduksjonen til innslaget fikk vi vite at tvangsutsendelse av asylsøkere vil virke avskrekkende på lykkejegere. Det var da endelig bra! For kan vi egentlig tenke...

Det er likelønn i Norge

Debatten om såkalt likelønn mellom kvinner og menn er notorisk villedende for alle dem som ikke tilfeldigvis har satt seg nokså grundig inn i saken. Når man gjentatte ganger får høre at vi ikke har likelønn i Norge, og at kvinner bare tjener ca. 85 prosent av det mennene tjener, må det etterlate inntrykk av at kvinner og menn ikke har lik lønn for likt arbeid, og at kvinner diskrimineres.Men det er ikke tilfellet. Det er, og har svært lenge vært, lik lønn for likt arbeid i Norge. Kvinner blir...
hits