John Bauer og Adecco

Debatten om det private sykehjemmet Ammerudlunden i Oslo, den såkalte Adecco-saken, minner meg om saken om de private John Bauer-skolene for noen år tilbake. Dette er to private aktører som fikk være med å løse viktige samfunnsoppgaver,men som ikke viste seg tilliten verdig. Det er selvsagt skuffende, men det er også ganske ergerlig, fordi det under gitte omstendigheter kan skape mistillit til private aktører generelt, fordi det kan sette den politiske debatten tilbake, og fordi det kan bidr...

Minoritetsungdom og utdanningsvalg

Hege Skjeie satt kaffen i halsen da hun leste om Jonas Gahr Støre, som - i forbindelse med diskusjonen om forslagene fra Arbeiderpartiets integreringsutvalg - så ut til å fraråde unge med innvandringsbakgrunn bare å velge de høystatusyrkene som familien foretrekker. Jeg skjønner at Skjeie skvatt litt, men jeg skjønner også hva Støre mener. Stort sett er det jo bare positivt at innvandrere, som allerede er overrepresentert i høyere utdanning, i så stor utstrekning velger det vi kan kalle krev...

Ekstrem innflytelse

Det sier seg vel egentlig selv: Et parti som har et standpunkt som nesten ingen støtter, kan ikke vente å få veldig mye gjennomslag i norsk politikk. Jeg er helt enig med Erna Solberg når hun i Politisk kvarter i dag påpeker hvor absurd det ville være, dersom det er SVs standpunkt som skal gjelde i saken om oljevirksomhet i nord. I en åpen avstemning i Stortinget, der man kunne avdekke det reelle ståstedet til stortingsrepresentantene og partiene, og langt på vei også det programmet de er va...

Jens og Erna

Etter et utspill fra Erna Solberg i Dagens Næringsliv 12.februar, har det oppstått en interessant debatt mellom henne og Jens Stoltenberg. Vi kan gjøre oss opp ulike meninger om hvem som har rett i dag, men den endelige dommen faller neppe før om 10, 20 eller 30 år. Så er du ung, kan du ta vare på denne bloggen og se hva du mener i 2030. Da er også Jens og Erna høyst sannsynlig ute av norsk politikk. Så hva gjelder egentlig saken? Jeg tror både Høyre og Arbeiderpartiet kan være enige om det...

Nytale om integrering

Det er vanskelig å se hvilke ytre omstendigheter som gjør at Arbeiderpartiet nå må stramme inn integreringspolitikken, annet enn konkurransen fra Frp. Tvert om fremhever jo Jonas Gahr Støre, som har ledet partiets integreringsutvalg, at integreringen går bra. Likevel trengs det altså 99 tiltak for å få den til å gå bedre. Tiltakene er tydeligvis lite kontroversielle. Mange av forslagene er fremmet av Høyre og, ikke minst, avFrp før - men blitt nedstemt av Ap og SV. Men nå blir det altså også...
hits