Behov for statsrådsskole likevel

I dag presenterte NRK Nyhetsmorgen mitt forslag om en statsrådsskole, som jeg blogget om forleden. Reaksjonene fra FrP, Ap og SV viser at jeg antagelighar rett: Det er virkelig behov for bedre opplæring av statsråder og statssekretærer. FrPs Anders Anundsen, som ikke har sittet i regjering,avviste ideen, fordi det ville gjøre alle statsråder like. Det tror jeg ingenting på. At man sitter på "skolebenken" en dag eller to - slik jeg har foreslått - betyr selvsagt ikke at man blir like. Derimot...

Behov for statsrådsskole?

På Twitter stilte jeg i går spørsmål om hva slags opplæring Jens Stoltenberg gir sine statsråder og statssekretærer. Det førte til mange reaksjoner og spørsmål, bl.a. om hvordan systemet egentlig er: Får statsråder opplæring, og hvem har i så fall ansvaret for det? En statsrådspost er et ombud, ikke en jobb, selv om mange snakker om det som om det er en vanlig jobb. Men at det er et ombud- altså et verv - er viktig å huske av minst to grunner: For det første kan det kanskje få statsråder t...

SU-støtten: Konstruert fra starten - eller bare dårlig dømmekraft?

Det skjer selvsagt feil i departementene, og det er ikke urimelig at ulike regjeringer vurderer organisasjoner og formål litt forskjellig. Kristelig Folkeparti, f.eks., vil sikkert vurdere enkelte kristne organisasjoner og deres formål mer positivt enn SV vil. Det er heller ikke i seg selv noe galt med å innta et annet standpunkt enn embetsverket inntar. To standpunkter kan være like legitime, og man kan vurdere ulike forhold forskjellig. I saken om Barne-, likestillings. og inkluderingsdep...

Misbruk og bruk av fellesskapets midler

En million kroner på et offentlig budsjett er veldig lite. Men én million kroner på et offentlig budsjett er samtidig skatten fra en vanlig arbeidstaker i ca.10 år. Hvis det sløses bort én million kroner på et offentlig budsjett, er det altså sløsing med en medborgersarbeidsinnsats gjennom mange år. De nordiske land har, sammenlignet med mange andre land, en effektiv, kompetent og ukorrupt forvaltning. Men også hos oss er det et forbedringspotensiale, og det kommer til uttrykk i disse dage...

Enerett på meninger?

Den politiske debatten om den nordiske modellen har nådd nye ogpinlige høyder. Hør bare: Samarbeidskomiteen for LO-fagbevegelsen og de sosialdemokratiske partiene i Norden,SAMAK, der for øvrig vår egen statsminister er sentral, har engasjert den norske forskningsstiftelsen Fafo til å utføre en forskningsbasert studie av den nordiske samfunnsmodellens kjennetegn og framtidige bærekraft fram til 2030. Forskningsprosjektet ble presentert i januar, og planen er å fremlegge en rekke delrapporter ...

Abort og god samvittighet

Det er nesten litt skremmende å se med hvilken intensitet og forakt enkelte kaster seg over fastleger som gjerne vil fortsette å praktisere en form for reservasjonsrett når det gjelder abort. Under NRKs program Debatten forleden, kokte det nærmest på twitter, og skjellsordene satt løst. Leger som har problemer med samvittigheten, ble kalt "mørkemenn" og fikk beskjed om å finne seg en annen jobb. Forbausende mangeser på loven om selvbestemt abort som et uproblematisk og ubetinget gode. Selv s...

En Høyre-mann i Søndagsavisa

I dag var stortingsrepresentant for Høyre,Nikolai Astrup, gjest i NRKs magasin Søndagsavisa. Det er en hendelse som antagelig kvalifiserer til å være en nyhet.Innslag med borgerlige politikereer nemlig ikke så vanlig i dette programmet. Søndagsavisa eret av nyhetsavdelingens flaggskip, der det, ifølge NRK,er "rom for utdyping og ettertanke i intervjuer, debatter og reportasjer", og der man ofte berører spørsmål av litt mer vidtrekkende og prinsipiell betydning. Selv liker jeg programmet god...

For mange universiteter?

I Klassekampen i dag påstås det at jeg er "kritisk til egen reform". Den reformen det siktes til, er Kvalitetsreformen, og det punktet jeg er kritisk til,dreier seg dels om kriteriene for å bli universitet, dels om hvordan forskningsressursene kan bli spredt for tynt utover på institusjonene. Deter muligKlassekampen vil at det skal se ut som om jeg angrer på noe jeg har gjort eller har fått en annen mening enn jeg den gangen hadde. Men det er ikke tilfellet. Jeg var medlem av en mindretallsr...

Er venstresiden egentlig opptatt av trepartsmodellen?

Det foregår en viss konkurranse om å definere innholdet i den nordiske modellen. På venstresiden er man ofte spesielt opptatt av å fremheve det såkalte trepartssamarbeidet, dvs. samarbeidet mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og myndigheter, som et særlig kjennetegn ved den nordiske modellen - mens man ofte "glemmer" andre viktige sider ved modellen, slik f.eks. Dagbladets Stein Aabø gjorde, da han nylig skrev om modellen. Jeg skal komme tilbake til problemet med Aabøs artikkel. Venstreside...
hits