KS og lærernes arbeidstidsavtale

Klassekampen skriver i dag at jeg "kaster meg inn" i striden mellom lærerne og KS, og at jeg "støtter KS i lærerstriden". Dette har ikke Klassekampen dekning for å skrive. Jeg har ikke gitt uttrykk for støtte til noen av partene i striden, og jeg har - for den sakens skyld - heller ikke satt meg inn i KS sine krav i forhandlingene. Det jeg snakket med Klassekampen om, er denne utredningen - som beskriver særarbeidstidsavtalene i henholdsvis skolen, helse- og omsorgssektoren og politiet. Og so...

Nord-Koreas samfunnsmodell

Nord-Korea, som har 20 -25 millionerinnbyggere, er verdens mest lukkede land, et av verdens fattigste land og verdens verste regime. Utallige rapporter har fortalt om redselsfulle menneskerettighetsbrudd ogen isolert og undertrykt befolkning. Lederskapet går i arv, og lederne dyrkes som guder. Mennesker som kommer i veien for lederne, henrettes. Så mange som 200.000 personer antas å sitte i konsentrasjonsleirer. Mange av dem er født der og vet ingenting om verden utenfor. Det er ikke lett å...

Tynnhudet kulturliv?

Kritikerne har rett i at Thorhild Widvey ikke burde ha ringt styrelederen i MiST for, slik hun forklarer det, å forhøre seg om fakta i saken om den famøseteksten i vårprogrammet til Trondheim kunstmuseum. Det er ikke en formell feil, men Jon Wessel-Aas har rett i at denne typen handlinger fra en statsråds side kan ha "en nedkjølende effekt på ytringsfriheten til de ansatte" i offentlig sektor. (Adresseavisen 15.2. - ikke på nett). Men når noen mener at telefonen fra Widvey er uttrykk for "vi...

Sandberg har rett

I dag var det to, litt sinte, debatter på Dagsnytt 18. Typisk nok dreide begge seg om utspill fra FrP.Det gjaldtbl.a. Carl I Hagens ønske om en egen innvandringsetat for å sikre bedre integrering og språkopplæring for barn av innvandrere,OsloFremskrittspartis vedtak om å innføre en karensdag i sykelønnsordningen- og ønsket om en egen folkeavstemning om innvandring, som er nedfelt i Fremskrittspartiets program. Typisk nok tas også utspillene fra FrP unødig ille opp. Carl I Hagen, for eksempe...

Solbergs metode

Ivrige lesere av denne bloggen vil vite at jeg mang en gang har stilt meg svært kritisk til den tiltagende bruken av det såkalte underutvalget i regjeringen. Jeg kommenterte det bl.a. her, og jeg skrev også om underutvalgeti Aftenposten i 2010. Jeg føler at jeg har snakket for døve ører. Få har interessert seg, og noen av dem som har gjort det, har ment at det ikke var noe problem eller ikke noe å bry seg med. Jeg er uenig. Jeg mener det er svært uheldig, dersom regjeringen utvikler seg til...

Revolusjon i Belgia

Som første land i verden besluttet Belgia i går å tillate eutanasi - eller det som også blir kalt aktiv dødshjelp - for barn under 12 år. Det er blitt omtalt som en revolusjon. Eutanasi ble lovlig i Belgia i 2002, men da bare for pasienter over 18 år, som lider av en uhelbredelig eller livstruende sykdom, som påfører dem fysiske eller psykiske lidelser som er "ubærlige". Etter dette har antallet tilfeller steget jevnt og trutt - fra ca. 200 i 2003 til over 1400 tilfeller i 2012. Men nå går...

Blå erfaringer i Norden

I dag har tankesmien Res Publica arrangert en konferanse med tittelen Blå erfaringer i Norden. Formålet med konferansen var utilslørt, for som det heter i invitasjonen: Ved valget i 2013 fikk Norge sin blåeste regjering noensinne. I Sverige og Danmark har de årelang erfaring med borgerlige regjeringer. På denne konferansen vil du få høre konkrete endringer av den svenske og danske velferdsstaten. Hva kan vi vente oss i Norge? Hvordan utfordres den nordiske modellen av de borgerlige regjerin...

Fugellis analyse

Professor Per Fugelli egger til debatt. Det skal han ha - og debatt bør han få. Kjernen i Fugellis artikkel i Aftenposten i går -"Norge er blitt et feigt land"- erat «Høyre og NHO er besatt av penger» og konkurransekraft, og at de nå vil forme utdanning og forskning i næringslivets bilde. Universitetene og høyskolene skal forflates og presses inn en kommersiell og trang virkelighet, mens fritenkeren, kritikeren og den ulydige får stadig dårligere kår.Vi får "for mye bestilt tenkning på bek...

Pappaperm og politikk

På en nøye regissert skitur - med mediene til stede - forteller Knut Arild Hareide og Audun Lysbakken om gledene ved å ha pappapermisjon. Samtidig går de til angrep på meg. Jeg har, ifølge Hareide, "en holdning som er på vei ut", mens Lysbakken hevder at jeg mener at "folk på (hans) alder og i (hans) livssituasjon ikke kan være politiker". Lysbakken mener jeg er "utrolig gammeldags", og at jeg har et "foreldet samfunnssyn". Og han er ikke alene. Likestillingsombudet, for eksempel,mener at j...
hits