Politisk kynisme

Idet jeg skriver dette, er Adecco-saken nok en gang tema i Dagsnytt 18. Anne Grosvold stiller kritiske og nesten sinte spørsmål til Adecco, som nå har bestemt seg for å avvikle sykehjemsvirksomheten i Norge. Ifølge Dagsavisen i dag har venstresiden fått sin store valgkampsak i Adecco-saken. Avisen svinger seg til de store, nesten kommunistiske høyder i sin fordømmelse av privat, kommersiell virksomhet. Konkurranse er visstnok dømt til å føre til uetisk virksomhet - etuholdbart resonnement, s...

DLD

De sentrale spørsmålene i DLD-saken er disse: Skal borgerne, i et fritt land, anses som potensielt skyldige inntil det motsatte er bevist - eller er de uskyldige inntil det motsatte er bevist? Skal staten kunne samle inn potensielle bevis mot borgerne ifall de begår en forbrytelse i fremtiden, eller er det en type politistat-metoder vi vanligvis ikke forbinder med et liberalt demokrati? Det er selvsagt skuffende, men kanskje ikke så overraskende, at flertallet i Høyres stortingsgruppe i re...

Fullt navn, takk!

Kjære blogg-leser! Det er etter hvert veldig mange som leser bloggen min, og det er jeg veldig glad for. Jeg får også mange kommentarer - direkte på bloggen, på twitter, på facebook og på annen måte. Det er fint å kunne svare på kommentarer som kommer. Jeg merker imidlertid at jeg har veldig liten motivasjon for å gå i dialog med de som er anonyme, hvorav noen må sies å være gjengangere. Så siden dette er min blogg, har jeg nå bestemt meg for bare å publisere kommentarer som kommer fra nav...

Marie Simonsens verden

I en artikkel i Dagbladet i går argumenterer og ironiserer Marie Simonsen over en artikkel somjeg nylig har skrevet i siste utgave av Minerva, og som senere er gjengitt i en kortversjon i Dagbladet 1.mars. Jeg vet ikke om Marie Simonsen misforstår meg med vilje, eller om jeg muligens har veldig vanskelig for å uttrykke meg. Men la oss ta det punkt for punkt: Simonsen syns det er utrolig at borgerlige feminister - og jeg - er opptatt av retten til å være hjemme med barn. Selv syns jeg det er...

Velferdsstatens historie

Neste uke utgir Civita en bok om den norske velferdsstatens historie. Målet med boken er å se velferdsstatens utvikling fra et borgerlig perspektiv,ved å tilby et korrektiv til og en utfylling av alminnelige politiske forestillinger om historien. Mange av de historiske analysene av norsk politikk og nasjons­bygging som dukker opp i den politiske debatten, underspiller etter vår mening kon­servative, sosialliberale og kristendemokratiske krefter som aktører i historien. Det er en vinklin...

Private sykehjem

SV er forbilledlig klare. SV vil forby kommersielle barnehager og sykehjem å levere tjenester til det offentlige. Det er bare ideelle organisasjoner som skal kunne motta offentlig støtte til å drive barnehager og sykehjem. Men om talen er klar, er kanskje ikke konsekvensene like klare. La meg bare minne om noen få spørsmål som må avklares før SVs politikk kan gjennomføres: For det første: Hvilke typer virksomheter - som mottar offentlig støtte eller betaling- skal forbys å tjene penger? Vi...

VG og Voldberg

Nå har VG ringt meg også. De lurer på om jeg syns jeg er medlem av et "kvinnefiendtlig" parti. Grunnen til at VG spør, er at Julie Voldberg har tapt en avstemning på nominasjonsmøtet i Oslo Høyre, og at det er kommet "masse påstander" om at Høyre er et kvinnefiendtlig parti. Da jeg spurte hvor disse "masse påstander" kom fra, svarte VG-journalisten at det varTrygve Hegnar (som i Dagsnytt 18 i dag sa at han ikke mener dette) og lederartikler i Dagbladet og Dagsavisen. VG spør også om jeg syns ...
hits