Kan man måle kvalitet i utdanning og forskning?

I dag lanserte Civita - i samarbeid med Tekna, Nordea, NHO, Abelia, NCE Systems Engineering, Telenor og Aftenposten - studiekvalitet.no. På frokostmøteti morges ble det i den forbindelse en engasjert debatt om kvalitet i høyere utdanning, om hva kvalitet er og om det kan måles.Hvorfor skal vi egentlig være opptatt av kvalitet i utdanning og i forskning? Dette har jeg holdt mange foredrag om, og her er utdrag fra ett av dem, som jeg holdt i 2003: De aller fleste vil være tilhengere av et høy...

Topartsmodellen (og en helt utenkelig avis- reportasje)

Forleden ble det "rabalder" i Klassekampen, da avisen "avslørte" at Civita arbeider med et prosjekt som skal undersøke "fagbevegelsen som samfunnspolitisk aktør» og bl.a. se på hvordan de andre fagforbundene, som Unio og YS, opplever den tette forbindelsen mellom LO og Ap. LO-leder Roar Flåthen ble veldig irritert og sa til Klassekampen at han mente at Civitabrukte en splitt og hersk-taktikk for å svekke fagbevegelsen. - Det virker som den høyreliberalistiske tankesmia Civita, som alltid går...

Lysbakkens sosialistiske folkeparti

Det skal bli spennende å følge Audun Lysbakken som leder i SV og se hvilken vei han vil føre partiet. Det er tydelig at partiet skal bli mer sosialistisk. Audun Lysbakken vil at SV skal bli et"sosialistisk folkeparti". Bare i løpet av landsmøtets siste daghar antagelig Lysbakken brukt ordet sosialisme flere ganger enn Kristin Halvorsen brukte det i løpet av sine 15 år som leder. Det er heller ikke et ord som, med positivt fortegn,forekommer ofte i nestleder Bård Vegar Solhjells bok "Solidari...

FrP, SV og likestilling: Hvem er best?

De fleste av oss har hørt det mange ganger: FrP er et mannsparti og elendig til å tiltrekke seg kvinner, hvilket er både pinlig og typisk, siden FrP er et kvinnefiendtlig parti. FrP selv vil gjerne tiltrekke seg flere kvinner. SV, derimot, er et kvinneparti, og det er ikke pinlig - snarere tvert imot. Det er kanskje litt typisk, men da av mange gode grunner, for SV er jo et kvinnevennlig parti, som alle kan se opp til. Fra SV selv hører vi sjelden noe om at de trenger flere menn. Jeg har al...

Riksrevisjonen og økonomireglementet

Det kan sies mye om Riksrevisjonen. Noe av det man kan si, er at heller ikke Riksrevisjonen er ufeilbarlig. Riksrevisjonen vokser kraftig og har nå over 500 ansatte, men de færreste vet nøyaktig hva alle disse menneskene gjør. Det er tross alt ingen som kontrollerer Riksrevisjonen. I morges meldte NRK at det kan hende at mange tidligere statsråder i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (som riktig nok har hatt andre navn), kan ha begått de samme feilene som Lysbakken har begå...

Juks med helsekøer: Hva gjør en flertallsregjering?

I Aftenposten i dag får vi vite mer om den mulige pasientskandalen ved Oslo universitetssykehus. Kort fortalt er det mistanke om at pasienter som er klar over sine rettigheter, og som klager, prioriteres foran andre pasienter av økonomiske grunner, kanskje på tross av de medisinske. Dette er i så fall brudd på norsk lov. Opplysningene ser ut til å opprøre mange, herunder bl.a. helseminister Strøm-Erichsen. Hun sier at hun kun kjenner saken gjennom mediene, at det er ulovlig å prioritere pa...

Morgenbladets manglende dømmekraft: Om forskjellen på Haga og Lysbakken

I Morgenbladet som kom i dag, besværer lederskribenten seg over pressens og opposisjonens håndtering av Lysbakken-saken. Ifølge Morgenbladet har vi en politisk offentlighet somer i ferd med å"miste sin dømmekraft". Pressen overdriver, og "skrikhalsene" fra opposisjonen har gått for langt - og det bare fordi "noen overivrige statssekretærer" ville hjelpe andre jenter. Morgenbladet viser til atlisten er langover saker der mediekjøret ender, eller nesten ender, med en politikers avgang på grunn...

Departementer uten statsråd

Forleden foreslo jeg å styrke opplæringen av ferske statsråder og statssekretærer. Utrolig nok møtte forslaget motstand, enda det jeg har foreslått, er noen få timer på "skolebenken" sammen med erfarne embetsfolk og (eks-)statråder og/eller statssekretærer. Selvsagt kan ikke et slikt introduksjonskurs kompensere for alt man eventueltmåtte mangle av erfaring og kompetanse. Og selvsagt blir veien, og kompetansen, til mens man går.For meg virker det likevel opplagt at noen timers kursing ikke k...
hits