Lockout i dansk folkeskole?

Hvert år utgir OECD en indikatorrapport for utdanningssektoren, som skal gjøre det mulig å sammenligne OECD-landene når det gjelder ressurser til utdanning, deltakelse i utdanning, resultater osv. Rapporten fra 2012 viser som vanlig også hvor mange timer pr år lærerne underviser - og hvor mye av lærernes totale arbeidstid som brukes til undervisning. I statistikken skilles det mellom barneskole, ungdomsskole og videregående skole. Rapporten for 2012 viser, som i tidligere år, at Norge ligge...

Ære være SV

Høyre har i det siste vært utsatt for en nesten grotesk kampanje, fordi partietsprogramkomite mener at partiet bør beholde et standpunkt partiet har hatt i siden 1997 - om å fjerne den såkalte eugeniske indikasjonen somet selvstendig kriterium for abort etter 12.svangerskapsuke. Programkomiteen harimøtekommet dem som mener bruken av ordet "eugenisk"etterlater eturiktigeller tendensiøst inntrykk av hva dette dreier seg om, så derfor heter detnå at Høyre vil "endre abortloven slik at egenskaper...

Løgn, forbannet løgn og selektiv bruk av statistikk i Blåkopi

Hva er en løgn? En løgn er, ifølge definisjonen, en usannhet som fremføres mot bedre vitende. Teknisk sett må man altså bevisst fremsette en usannhet for at det skal kunne betraktes som en løgn. I praksis er det imidlertid mulig å lyve, selv om det man sier, teknisk sett, er sant. Det er f.eks. fullt mulig å etterlate et feilaktig eller løgnaktig inntrykk av en sak, selv om hvert ord og hver setning man har brukt for å fremstille saken, i og for seg er sanne. At dette er mulig, vet bl.a. ...
hits