Overdrevne Nobel-spekulasjoner

I det siste har pressen beskyldt enkelte politikere for å miste hodet, fordi de har tatt fullstendig av i den politiske debatten. I diskusjonen om lederskiftet i Nobelkomiteen er det motsatt: Politikerne forholder seg rolig og saklig, mens enkelte i pressen tar fullstendig av i sin iver etter å kolportere spekulasjoner om illegitime årsaker til at Nobelkomiteen skifter leder. Harald Stanghelleer blant dem som skriver merkelig spekulativt om det som har skjedd. Han avslutter med å si at det...
hits