Høyre i det komiske sentrum

I Høyres partiprogram for 2013-17 heter det at Høyre vil "tillate søndagsåpne butikker". Det er et programpunkt som ikke vil bli gjennomført, og det er dessuten noe som Høyre ikke lenger mener. På landsmøtet for to uker siden, der partiet behandlet programmet for 2017-21, vedtok partiet i stedet å "tilpasse åpningstidene i handelsnæringen bedre til tiden når forbrukerne ønsker å handle". Jeg vet ikke hvorfor Høyre har skiftet standpunkt.  Man kunne kanskje mistenke at det var en takt...

Innvandringspolitikken etter Senterpartiets landsmøte

Noen ganger lurer jeg på om ordet "innvandringskritikk" har fått en ny og annen betydning i det norske politiske språket. Det virker som om mange tror det betyr "muslim-" eller "islamkritikk", og at den som er "innvandringskritisk", altså først og fremst er "muslim-" eller "islamkritisk". Jeg finner i hvert fall ingen annen forklaring på at så mange av Senterpartiets politiske venner og kommentatorer så nødig vil ta inn over seg at Senterpartiet er det partiet i Norge som har den streng...

Barna våre fortjener gode skoler!

I dag våknet vi til en god nyhet. Regjeringen vil at staten skal bruke eksperter til å gi ekstra hjelp til skoler som "over flere år" har "veldig dårlige resultater", dvs. at de ikke greier å skape en skole som har tilstrekkelig høy kvalitet. Med "kvalitet" menes her både kvaliteten på læringen, for eksempel målt ved nasjonale prøver og standpunktkarakterer i 10.klasse, og kvaliteten på læringsmiljøet, for eksempel slik den fremkommer i elevundersøkelser, der man bl.a. spør om forekomst...

Høyres ideologiske sjel

I dagens aviser er det flere kommentatorer som leter etter Høyres ideologiske sjel. Flytter partiet seg mot venstre? Blir det mer sentrumsorientert? Og er det de liberale eller de konservative som vinner stridssakene?  De fleste kommentatorer synes å mene at det er de «liberale» som vil ha pappakvote, eggdonasjon, gratis barnehager og fjerne eller målrette barnetrygden. De er unge og moderne, og ofte kvinner. De «konservative», derimot, har et annet ståsted: De vil beholde barnetrygden...

Oslo Symposium og de kristne

Det er ikke overraskende at Oslo Symposium virker veldig provoserende på mange. Sterkt religiøse mennesker og miljøer virker generelt provoserende i et så sekulært samfunn som det norske. Men det er spesielt interessant å se hvordan symposiet provoserer enkelte kristne mennesker, som selv har en fremtredende rolle i norsk politikk og samfunnsliv.  En av dem er Trond Bakkevig, som er prost og aktiv Arbeiderparti-mann. Han mener at symposiet "misbruker kristendommen", fordi man...
hits