Frihet hjelper på det meste

Detfinnes to store tenketanker som hvert år prøver å måle den økonomiske friheten i verdens land. Fraser Institute i Canada måler hvert år den økonomiske friheten i ca. 140 land, mens Heritage Foundations Economic Freedom Index dekker over 180 land. Norge er naturlig nok blant de land som alltid skårer høyt, ettersom vi har en svært åpen økonomi og en velordnet kapitalisme.Indeksen brukes både av tenketankene selv og av mange andre forskere for å beskrive sammenhengen mellom økonomisk frihet ...

Elsker Gud og frykter staten

USA fremstilles ofte som noe av det verste norske politikere kan tenke seg. I USA føres det som kjenten markedsliberalistisk, kynisk politikk - i motsetning til den solidariske og hjertevarme politikken vi fører her hjemme. At Norge og"den norske modellen"er bedre enn USA og den amerikanske modellen er så innlysende at det ikke engang krever en forklaring. Det mystiske er at amerikanerne ikke er enig. Skal man tro enkelte norske kommentatorer, må det være fordi de er lurt eller ikke...

SVs sjel

I Dagsavisen i dag skriver Svein Tore Marthinsen, som er statsviter og valganalytiker, om hvorfor SV gjør det så dårlig på meningsmålingene. Etter å ha sitertBård Vegard Solhjell, som mener at "SVs veljarar er nøgd med regjeringa og vil ha oss med der", skriver Marthinsen at hanssvar "er at (SVs fall) trolig henger sammen med at velgerne slett ikke er fornøyd med SV." Han mener at partiet, på område etter område, har beveget seg bort fra det som gjorde partiet attraktivt f...

Nei til datalagringsdirektivet!

Lørdag ble det gjennomført flere demonstrasjoner mot datalagringsdirektivet (DLD). Demonstrasjonenviser at det er stor motstand mot å implementere direktivet i norsk rett, og at motstanden er bred: Samtlige politiske ungdomsorganisasjoner er motstandere av direktivet og av å innføre direktivet i Norge.Datalagringsdirektivet har vært på høring siden januar. I disse dager går høringsfristen ut, og i den forbindelseforsøker PST å skremme: Norge vil bli mye mer utsatt for terrorisme og bli en fri...

Stråmenn i politikken

I går skrev jeg hvordan partiene ofte karikerer og overdriver når de skal beskrive farene ved andre partiers politikk, og at dette nok oftest rammer Fremskrittspartiet mest. Men det rammer også de andre partiene. Av og til blir overdrivelsene så store at det bare virker utroverdig. Her er ett eksempel, som jeg tilfeldigvis så da jeg forleden leste Ny Tid.I spalten "Unge stemmer" er det denne gangen Martin Henriksen fra AUF som skriver om Skoleforskjeller i 2011. La oss se på første ...

Frp og Dansk Folkeparti

Mange i Fremskrittspartiet misliker sterkt at partiet blir sammenlignet med Dansk Folkeparti. De føler at Frp er mer i slekt med det danske Venstre og dyrker derfor forbindelser med dette partiet. Hvilket parti det danske Venstre føler seg mest i slekt med, kan sikkert diskuteres: Formelt er det det norske Venstre som er søster- parti, mens mange vil mene at det er Høyre som politisk sett nå er mest i slekt med Venstre i Danmark. Menogså Fremskrittspartiet dyrker altså forbindelsene til det d...
hits