Statsrådssyken i verdens beste land

Det finnes ingen statistikk eller undersøkelser som kårer "verdens beste land å bo i", slik man kan få inntrykk av når man leser og hører mediene eller hører politikere tale. Det det siktes til, er FNs Human Development Index, som i virkeligheten måler noe helt annet - nemlig forventet levealder, utdanningsnivå og inntekt pr capita. I 2013 var det med 187 land på listen. Indeksen har vært brukt siden 1990, og siden 2000 har alle 187 land hatt en positiv utvikling. I 2007 og 2008 var det Is...

Borgerlig kaos? Not!

For politiske nerder er det alltid interessant å være vitne til partienes taktikk og strategi for å overvinne sine politiske motstandere. Det mest interessante nå er å se hvordan de rødgrønne partiene, som lenge har ligget under på meningsmålingene, på ulike måter forsøker å gjenerobre regjeringsmakten nok en gang. Så langt har det i liten grad dreid seg om å presentere ny og egen politikk. Taktikkenhittil i år har snarere vært å angripe de borgerlige partiene, og det er særlig to budskap d...

Moen vs. Moe

Det er ikke uvanlig at det går rykter om kjente mennesker - også om politikere. Noen er grepet ut av luften.Noen har noe riktig ved seg, mens atter andre kan være sanne. Slik er det bare, og det må kjente mennesker leve med. Det har lenge gått rykter om det ville komme pikante og personlige avsløringer i Elisabeth Skarsbø Moens bok om Ola Borten Moe, og at det allerede harfått konsekvenser. Noen mener at Borten Moe takket nei til gjenvalg på grunnav mulige avsløringer i boken.Ifølge kommenta...

Offentlig vs. privat i Norden

I den politiske debatten i Norge fremstilles det ofte som typisk norsk eller nordisk at offentlig velferd ikke bare finansieres av det offentlige, men også eies og drives av det offentlige. I en viss forstand er dette riktig. Det er et trekk ved de nordiske samfunn at offentlig sektor ikke bare driver inn skatter og sørger for at befolkningen får velferdstjenester i retur - men at offentlig sektor også eier og driver mange av velferdstjenestene selv.Dermed har vi en relativt høy andel offent...
hits