Fremskrittspartiet til eksamen

I dag har mange tusen elever i videregående opplæring eksamen i demokrati og menneskerettigheter. En av eksamensoppgavene dreier seg om Frp, og det fikk elevene vite i går - som ledd i forberedelsene til eksamen i dag. Opplysningen førte til en strøm av henvendelser til Frp - som til slutt la ut informasjon på sin hjemmeside om "tips som kan være interessante å lese" før man går opp til eksamen.Mange sliter fortsatt med å knekke Frp-koden og forstå hva slags parti Frp er. Mange kall...

Klassekampen

Skal man forsøke å forstå debattene som foregår på venstresiden, bør man lese Klassekampen. Det er ikke en avis for sosialdemokrater og moderate SV'ere - til det er den forlangt ute. Klassekampen eren avisfor SVs museumsvoktere, gamle ml'ere, kommunister, konspiratører og tilhengere av Rødt og Manifest - i tillegg til oss andre, altså, som syns det er interessant å se hva som skjer. Avisen er dessuten ikke helt forutsigbar. Av og til inntar den standpunkter som faller mer i smak på hø...

Revidert nasjonalbudsjett

Stoltenberg II-regjeringen er en regjering som har hatt utrolig mye flaks i arbeidet med statsbudsjettet. Oppgaven med å sy sammen et budsjett blir riktig nok fremstilt som vanskelig også av denne regjeringens statsråder - men i virkeligheten har det hvert år vært svært lett sammenlignet med det tidligere regjeringer har opplevd. Årsaken er at det har vært historisk mye penger å rutte med, og at det har vært behov for å bruke ekstra mye i forbindelse med finanskrisen.Etter at Sigbjørn Johnsen...

Menneskerettighetsekstremister

Mannen bak Oslo Freedom Forum, Thor Halvorssen, har gjort den ekstreme venstresiden i Norge fly forbanna. De er sinte fordi noen, som de mener er på den politiske høyresiden, engasjerer seg i kampen for menneskerettighetene. De er sinte fordi noen, som de mener erpå den politiske høyresiden, får en posisjon i mediene. Og de er veldig sinte, fordi noen tillater seg å mene at Hugo Chavez ikke er Guds gave til menneskeheten. Magnus Marsdal har vært i fistel (men mest på telefonen til NRK) siden ...

Brennpunkt koker suppe

Nok en gang kan det se ut til at NRK Brennpunkt har kokt suppe på en spiker. I hele dag har NRK radio, sin vane tro, drevet forhåndsreklame for et av sine egne TV-programmer som kommer i kveld. Nyhetsverdien av disse forhåndsreklamene er ofte tvilsom. Små saker hausses opp for at vi skal se på Puls, Forbrukerinspektørene eller Brennpunkt når vi kommer hjem.I radioens siste nyhetsbulletin het det at "det er blitt flere skoletapere i Norge etter reformene de siste 15 åra". Tidligere i...

Fødselspermisjonen

Høyre har omsider vedtatt at mor og far selv kan få velge hvordan de vil dele permisjonen etter at de har fått barn. Det er et standpunkt jeg har hatt lenge. Det bør være grenser for politikk, og det bør bl.a. være en grense for hvor mye politikerne og staten griper inn i familielivet.Slik vedtaket blir fremstilt, er det nok en viss risiko for at noen tror at Høyre bare vil "fjerne pappapermisjonen", og at den samlede permisjonstiden dermed blir kortere. Det er selvsagt ikke tilfell...

Nøytrale journalister

Lederen for Oslo Freedom Forum, Thor Halvorssen, har i et innlegg i Dagbladet skrevet at avisen har vist en mangel på nøytralitet og balanse i sin dekning av Oslo Freedom Forum. Også jeg har kritisert Dagbladets dekning.Dagbladets journalist, Thomas Ergo, svarer på kritikken i Dagbladet i dag. Han mener at han har vært nøytral, bl.a. fordi han har gitt Halvorssen og meg "rikelig" med muligheter til å svare på kritikk fra Magnus Marsdal,Mark Weisbrot og Wenche Hauge.Problemet er bare...

Syretesten

De siste par dagene har jeg vært med på to interessante seminarer. Det ene var et seminar ved Universitetet i Bergen, som dreide seg om Sentraladministrasjonens historie etter 1945, et omfattende bokverk skrevet av Tore Grønlie og Yngve Flo. Et viktig tema i debatten var forholdet mellom embetsverket og politisk ledelse, og hvorvidt byråkratene greier å være lojale og politisk nøytrale.Det andre seminaret foregikk på Institutt for samfunnsforskning og dreide seg - i kjølvannet av programserie...

Kampanje mot Oslo Freedom Forum

I Dagbladet i dag skriver jeg følgende:Menneskerettigheter: Fredag arrangerte Senter for menneskerettigheter ved UiO og PRIO et akademisk seminar om «post-conflict justice», der Lidia Yusupova holdt hovedtalen. Yusupova var i Norge i anledning Oslo Freedom Forum, og arrangementet var det siste av flere i kjølvannet av Oslo Freedom Forums egne arrangementer, som fant sted tidligere i uken.Til sammen har mer enn 40 forkjempere for frihet og menneskerettigheter fra hele verden vært i Oslo i forb...

Hva skal til for at pressen sier unnskyld?

I forrige uke sto det et helt spesielt innlegg på trykk i Aftenposten. Tidligere stortingsrepresentant for SV, Olav Gunnar Ballo, beklaget i sterke og tydelige ordelag at han i sin tid - for ca. 10 år siden - hadde latt seg rive med i en mediestorm mot daværende helsedirektør Anne Alvik. Den voldsomme kritikken av Alvik den gangen førte til at hun til slutt gikk av som helsedirektør.Nå har Alvik skrevet bok, og det har omsider gått opp for flere at kritikken som ble rettet mot henne den gange...
hits