Brochmann, Amundsen og Ulltveit-Moe vs Michelet

Lyver Knut Røed når han sier at en stor andel av pakistanerne som kom til Norge på 1970-tallet, er endt opp som uføre, og at dette kan true bærekraften i velferdsstaten, dersom mønsteret gjentar seg med innvandrere fra andre land? Lyver Kjetil Storesletten når han sier at det ikke lønner seg med ikke-vestlige innvandrere uten utdanning? Lyver Jens Ulltveit-Moe når han sier at innvandrere fra ikke-vestlige land er et rent nettotapfor Norge? Lyver Per-Willy Amundsen fra FrP når han sier at d...

Mosveen

Det kan være mange gode grunner til ikke å engasjere seg i heltidsverv i politikken. At det er for lite å gjøre er ikke en av dem. Derimot kan man bli veldig lei av "spillet" i politikken - og særlig det spillet som utspiller seg i og mellom mediene og politikken. Enkelte politiske journalister har tydeligvis gått sålei av selve politikken at de blir manisk opptatt av spill, skuespillog skandaler og formidler så mye politikerforakt at det ofte bare er trist. En typisk øvelse er f.eks. å bruk...

Tydeligere fokus på deltid!

I det siste nummeret av Samtiden skriver tidligere Civita-praktikant Torstein Ulserød om hvordan politikere ofte må finne på politikk for å vise handlekraft og vise at de gjør noe. Ofte er problemet de skal løse imaginært, andre ganger vet de ikke hvordan de skal løse problemet eller hvordan de skal løse det uten samtidig å skape et nytt og større problem. Men kravet fra mediene, interessegrupper og opposisjonen er at man gjør noe, og dermed finner man altså på noe. Som f.eks. å ha fokus på p...

FrP - ekstremt vanlig

Mange kommentatorer syns åpenbart at Fremskrittspartiets landsmøte var litt kjedelig. Det var "back to basic",og Birkedal-saken ble ikke engang nevnt. Stemningen var god, og uenigheten var liten. Det var typisk et møte som partiet selv, og særlig partiledelsen, er godt fornøyd med. Jeg syns likevel det skjer politisk interessante ting i og rundt Fremkrittspartiet, somkrever at noen hver kanskje må justere sitt syn på partiet. Selv skrev jeg i et blogginnlegg i februar 2010 om hva som skiller...

Svarte og hvite vaskehjelper

I det siste har det versert to debatter der vaskehjelpen har stått sentralt. Den ene debatten dreier seg om selve fenomenet vaskehjelp; om det er greit at folk kjøper slike tjenester til hjemmet, eller om det vil skape et nytt samfunn som vi ikke vil ha? Arbeidsministeren argumenterer på denne måten: Vi må "passe oss for at det vi ikke gidder å gjøre selv, gjøres av folk fra fattige land til en veldig dårlig lønn. Det kan vi ikke akseptere". Slik argumenterer også Klassekampen: Det er feil...

Høyre-koden

Det var ingen store basketak eller konflikter på Høyres landsmøte.Det er det sjelden i partier som går bra. Men det ble diskutert politikk, særlig "kvalitet i omsorgen" og "kunnskap i skolen". Og substansløst var det ikke. Det er nærmest blitt et munnhell blant journalister og kommentatorer at det er helt "umulig" å forklare Høyres fremgang. Ifølge Marie Simonsen, for eksempel,er det "ingen" som skjønner hvorfor Høyre går frem. Jeg kan være enig i at detofte kan være vanskelig å forklare et...

Hjelp i hjemmet - hva er galt med det?

Når sølvpuss for de rike blir hovedsaken i debatten om skattefradrag for tjenester i hjemmet - ja, da er debatten på villspor. Civita har i dag lansert et notat om temaet, der vi foretar en grundig gjennomgang av erfaringene medden svenske ordningen med skattefradrag og drøfter argumenter for og mot en tilsvarende ordning i Norge. Det viktige er selvsagt ikke å lage lukrativ ordning for de rike. De rike har forlengst skaffet seg den hjelpen de trenger, og de har formodentlig også råd til å ...

Borgerlig velferd

Om vi syns forskjellene er små eller store i norsk politikk, avhenger av ståsted og perspektiv. Forskjellene virker større for nordmenn i Norge - enn de er for nordmenn ute eller for utlendinger som betrakter Norge. Forskjellene virker større i samtiden enn de virker i ettertid. Forskjellene virker større for dem som er aktive i partiene enn for dem som står utenfor. Og forskjellene er større på noen områder enn de er på andre. Ett område hvor det alltid har vært relativt små forskjeller...

NRK og FrP

I dag var det et ganske overraskende innslag på Dagsrevyen. Det viser seg at FrP går inn for ganske omfattende endringer i Arbeidsmiljøloven, og dette fikk naturlig nok bred dekning. Dagsrevyen brukte de fem første minuttene på saken - hvorav litt tid gikk med til et intervju med stortingsrepresentant Robert Eriksson fra FrP, mens mesteparten av tiden gikk med til et innslag med kritiske bilmekanikere, fordømmende kommentarer fra LO-leder Roar Flåthenog et lengre intervju med Martin Kolberg ...

Bjurstrøm og vaskehjelpen

Jeg vet ikke om Dagens Næringsliv har lest bloggen min, men det kan nesten virke sånn. I dagens lederartikkel spinner i alle fall avisen videre på det samme temaet som jeg skrev om etter at jeg hadde lest Bjurstrøms filosoferinger over arbeidsmarkedet og vaskehjelpenes rolle. Bjurstrøm syns tydeligvis synd på vaskehjelpen, som ikke har noen til å vaske for seg, og hun mener åpenbart at det ikke er bra at folk ikke "gidder" å vaske selv, men i stedet bruker vaskehjelp. Hun vil likevel "ikke mo...

Hvem lager skomakerens sko?

I et intervju i Dagsavisen lørdag filosoferer arbeidsministeren over den norske rikdommen og hva den gjør med oss. "Etter hvert som vi er blitt rikere, er tida vår blitt veldig dyrebar. Vi kjøper tjenester i stadig større skala. Men hvem vasker for vaskehjelpen", spør arbeidsminister Hanne Bjørstrøm. Etter Bjurstrøms oppfatning må vi "passe oss for at det vi ikke gidder å gjøre selv, gjøres av folk fra fattige land til en veldig dårlig lønn. Det kan vi ikke akseptere", sier arbeidsministere...
hits