Fremskrittspartiet og bistandsbransjen

RORG heter en organisasjon, eller snarere et samarbeid mellom organisasjoner, som gjennom avtaler med Norad mottar offentlig støtte til å drive folkeopplysning i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål. Til sammen er det ca. 50 organisasjoner som mottar slik støtte. I neste uke, nærmere bestemt 7.juni, inviterer RORG til et åpent møte om "De borgerlige og utviklingsdebatten". Der lanseres en "intervjusamling med tolv borgerlige tenkere", som - ifølge reklamen - sier noe...

SSB og innvandringsdebatten

På NRK radio i morges ble vi presentert for to SSB-nyheter, som på sett og vis hang sammen: Den ene nyheten var at gjennomsnittsnordmannen nå er et netto tapsprosjekt for det offentlige. Vi mottar i gjennomsnitt merfra enn vi bidrar med inntekter til offentlige kasser. Grunnen til at det overhodet er mulig, i hvert fall på kort sikt, er oljeinntektene, som gir oss et "gratis" overskudd, utover den skatten vi betaler til det offentlige. Den andre nyheten var at innvandring ikke lønner seg, f...

Om rosetog, privatskoler og fellesskap

Kristin Halvorsen har fått berettiget kritikk for sitt forsøk på å slå politisk mynt på de såkalte rosetogene. I NRKs Politisk kvarter advarte hun mot flere privatskoler, fordi de, ifølge Halvorsen, "tiltrekker seg mange av de elevene til foreldre som enten har penger eller er veldig opptatt av skole eller begge deler" - og så "tiltrekker de seg etterhvert lærerkrefter, og det går på bekostning av fellesskapet. Og i Norge har vi fellesskap og samhold. Det er derfor vi har rosetog.Det er ford...

Handlingsregelen - en del av skaperverket?

I dag var det en interessant debatt på NRKs Politisk kvarter. Ketil Solvik-Olsen (FrP) og Torgeir Micaelsen (Ap) diskuterte handlingsregelen og FrPs alternativ til denne regelen. Debatten er aktualisert av det nylig fremlagte Revidert Nasjonalbudsjett og av at Fremskrittspartiet har fremmet et forslag i Stortinget , der det ber Regjeringen "fremme forslag om å erstatte dagens handlingsregel for bruk av oljeinntektene med et nytt ankerfeste for den økonomiske politikken", som bl.a. skal legge...

Felles borgerlig politikk

Noen mener at det mest interessante som skjedde på Høyres landsmøte, var en debatt som fant sted i en lunsjpause - arrangert av Unge Høyre. Unge Høyre hadde greid å samle alle de fire borgerlige partiene, representert ved fire meget sentrale politikere - nemlig Bent Høie, Ketil Solvik-Olsen, Ola Elvestuen og Kjell Ingolf Ropstad. Formålet var å diskutere hva det borgerlige prosjektet skal være, dersom de borgerlige partiene vinner valget. Også jeg deltok i debatten, ifølge enkelte medier so...

Det nye arbeidspartiet

Torbjørn Røe Isaksen har tydeligvis vært i Sverige og lært av Moderaternas suksess som "det nye arbetarpartiet" - for nå skal Høyre bli "det nye arbeidspartiet". Ifølge Røe Isaksen skal Høyre nå "erobre arbeidsfolk" ved å utmeisle en ny arbeidslivspolitikk. I en stort oppslått artikkel i Aftenposten i dag får vi bl.a. vite at Høyre avviser kutt i sykelønnen, vil stramme inn reglene for midlertidige ansettelser, går inn for allmenngjøring av tariffavtaler, skal kjempe mot "sosial dumping" med ...

Privatisering av skolen?

Gradvis begynner det å bli klart hva slags saker som blir tema foran valget i 2013 og hvilken retorikk som vil bli brukt. Særlig 1. mai gir en god anledning til å få et inntrykk av hvordan Arbeiderpartiets valgkamp vil bli. Slik det ser ut nå, er det særlig to budskap Ap vil ha frem: Det ene er "trygg styring" av økonomien, og det andre er trusselen om en kraftig høyredreining, dersom Høyre og FrP kommer til makten - og der statsministeren allerede har begynt å hamre inn fire konkrete trusle...
hits