Dropp sirkuset, NRK!

I går fikk vi en forsmak på hva vi kan vente oss av NRK i valgkampen. Det skulle være den første partilederdebatten i årets valgkamp - etter at alle partier nå har lagt landsmøtene bak seg og vedtatt sine programmer for neste periode. I stedet ble det sirkus. Eller som en tidligere, mangeårig statsråd for Arbeiderpartiet uttrykte det på facebook: Det ble en ropedebatt. Det er utrolig anstrengende å høre på en debatt der deltakerne hele tiden avbrytes av hysteriske og kunstige applauser og ...

Den norske modellen

Begrepet "den nordiske modellen" er et veletablert begrep i samfunnsdebatten og i forskningen. I forskning og diskusjon om "den nordiske modellen" er man opptatt av å beskrive modellen (hvilke felles kjennetegn har de nordiske land som adskiller dem fra andre (grupper av) land?), av når og hvordan modellen oppsto (hvem har eierskapet til den?), av suksessfaktorer og problemer ved modellen - og av hva som bør være veien videre. Det "nordiske" blir av og til avgrenset til Skandinavia - men det...

Romfolk og tigging - ansvar og etikk

For nesten ett år siden skrev jeg et innlegg om romfolk og tigging. Jeg avsluttet innlegget slik: Romfolket og tiggerne utfordrer våreliberale holdninger. Det sier noe om kvaliteten på samfunnet vårt hvordan vi håndterer dem som ikke passer inn i flertallets foretrukne samfunnsmodell. Samtidig er det hjerteskjærende å se hvordan barnfrarøves sine fremtidsmuligheter ogdømmes til en evig tilværelse som tiggere. Derfor må vi spørre: Er tilrettelegging for tigging virkelig en god og verdig måte ...

Arbeiderpartiets meningsløse triksing med tall

For en tid tilbake skrev jeg en artikkel i Dagsavisen, som reiste spørsmål om hvorvidt den rødgrønne regjeringen har bruktdet historisk gode handlingsrommet de siste åtte årene så fornuftig som den kunne og burde i henhold til bl.a. handlingsregelen. I artikkelen viste jeg til at statsbudsjettet har vokst med over 400 milliarder kroner siden 2005. Kort tid etter fikk jeg svar fra statssekretær Hilde Singsaas, som mente det var "feil" å si at handlingsrommet var på over 400 milliarder kroner....

AUF-brosjyre om (gratisprinsippet i) skolen

I NRKs Politisk kvarter i dag fikk vi høre om en brosjyre om skolepolitikk som AUF skal bruke i valgkampen. Brosjyren foregir bl.a. å fortelle oss hva som vil skje med skolepolitikken, dersom Høyre og Fremskrittspartiet overtar styringen av landet. Ifølge lederen i FpU, Himanshu Gulati, hefter det imidlertid et problem med brosjyren: Den er full av løgn. AUFs leder Eskil Pedersen benekter dette og mener at han har dokumentasjon som beviser at det brosjyren påstår, er sant. Han viste til Høy...

Abortdebatten i Høyre

Med overveldende flertall vedtok Høyres landsmøte at partiet ikkevil endre paragraf 2c i abortloven. Etter å ha hørt debatten gjør jeg meg noen refleksjoner: For det første det åpenbare: Det blir ingen endringer i abortloven. Det er nå bare KrF som ønsker innstramninger i loven, og avstanden mellom KrF og alle de andre partiene er større enn på lenge. Mens de andre partiene, delvis etter omfattende debatt, har bestemt at de stort sett vil beholde loven slik den er - ønsker KrF en fundament...

Selvbestemt abort til uke 18?

I går skrev jeg om den pågående abortdebatten i Høyre. Jeg vet ikke hvordan oppslutningen om de ulike standpunktene i Høyre nå er, men Kveldsnytt melder i alle fall om knivskarp konkurranse mellom fløyene. Det er mange entusiaster på begge sider: Noen vil stå fast på standpunktet fra 2001 om at paragraf 2c i abortloven bør endres - mens andre vil at paragrafen skal forbli slik den er. Det fremføres mange gode argumenter på begge sider. På ett punkt syns jeg likevel argumentasjonen til de s...

Abortlov for en ny tid

Et av stridsspørsmålene på Høyres landsmøte i helgen vil være abortloven. Siden 2001 har Høyre ment at abortlovens paragraf 2c bør fjernes, og dette er et standpunkt programkomiteen ønsker å videreføre i det nye programmet. Nå øker imidlertid motstanden mot å fjerne denne paragrafen, og utfallet av en avstemning på landsmøtet er uvisst. Selv har jeg engasjert meg i spørsmålet i mange år. I 1996 utga Kristin Halvorsen (SV), Kristin Aase (KrF) og jeg (H) en boksom vi kalte "Abort - en debatt ...
hits