Apartheid i Norge?

Integreringsdebatten er i ferd med å gå helt av skaftet. Sist ute er Kristelig Folkepartis Robert Wright, som nå går inn for å innføre en form for apartheid i Norge. Han fremfører sitt anliggende i Aftenposten i dag, der han taler for å samle etnisk norske barn i egne klasser på skoler der det er mange elever med innvandrerbakgrunn. Logisk nok innebærer det at han også vil samle de andre barna, som har en annen etnisk bakgrunn, i andre klasser. Om disse barna skal sorteres videre, avhengig av...

Giskes nei

Enkelte på ja-siden har spekulert i hva Trond Giske ville gjøre med sitt EU-standpunktsom ledd iden påståtte maktkampen i Arbeiderpartiet. Noen har håpet at Giske ville endre standpunkt til EU for å gjøre seg mer spiselig som ny leder i partiet og dermed som en mulig fremtidig statsminister. At det, rent teoretisk, var mulig, bekreftet han selv i et intervju i 1994. På spørsmål om det var noe som kunne få ham til å endre mening, svarte han at han ikke ville være kategorisk. "Jeg kan ikke...

Fornøyde rektorer

I en debatt i Dagsnytt 18 i kveld skrøt Helga Pedersen avStoltenberg-regjeringens bevilgningertil universiteter og høyskoler. Da programlederen innvendte at rektorene ved landets universiteter ikke deler hennes oppfatning, men tvert om er misfornøyd med bevilgningene og mener at de er utilstrekkelige til å møte den såkalte yngrebølgen, etterlot Helga Pedersen inntrykk av at det er slik det er dømt til å være. Eller som hun mer presist uttrykte seg, slik jeg hørte det: - Jeg tror aldri vi havn...

Feilslått boligpolitikk?

I dag skriver journalist Trude Ringheim en artikkel i Dagbladet, som viser at hun har forståttat det er viktig å skille mellom etnisitet og språkkunnskaper i Oslo-skolen.Hun skriver også, ganske riktig, at minoritetselevene gjør det bra i Oslo-skolen, og at behovet for bussing eller andre radikale tiltak ikke kan vurderes ut fra antallet minoritetselever på skolene. Omlag halvparten av disse elevene snakker helt utmerket norsk.Den andre halvparten trenger spesielle tiltak - i hvert fall i en ...

Bussing

I helgen bragte Aftenposten en interessant reportasje fra Århus i Danmark, som har startet med bussing av elever. I Århus har de, ifølge Aftenposten, bestemt at ingen skoler skal ha mer enn 20 prosent elever med behov for språkstøtte på hvert trinn. Overskrides dette tallet, blir barna busset til skoler med "mange etnisk danske barn".Litt av hensikten med reportasjen er tydeligvis å illustrere forskjellen mellom Århus og Oslo, for som det heter: "I Oslo, der minoritetsspråklige...

1100 årsverk?

Som regel liker jeg ikke at journalister bruker ordet "krangel" om politiske diskusjoner. Men av og til pågår det debatter som minner mest om krangler - fordi man - ja, krangler - om faktum, fremfor å diskutere med synspunkter og argumenter.Det er ikke alltid lett å si hva som er faktum heller. Ofte presenteres ulike fakta, som alle er riktige,om samme fenomen. Andre ganger vrir man litt på faktum for å få det til å passe inn i sitt eget bilde. Atter andre ganger presenterer man noe...

Støres integreringsutvalg

Jonas Gahr Støre leder Arbeiderpartiets integreringsutvalg. I likhet med SV skal også Arbeiderpartiet nå"tørre å ta debatten" og snakke om alt som, ifølge Støre,er "følelsesmessig krevende".Ifølge Støre skal han bryte "tabuene", men det er ikke helt riktig. Én ting er nemlig fortsatt tabu i Arbeiderpartiet, og det er å ta stilling. Alt skal være prosess og dialog og refleksjon - lenge etter at de fleste andre har tatt standpunkt. Blant de "tabuene" Stør...

Regjeringen vant

Streiken i kommunesektoren er over, og nå skal det fordeles skyld. For hvorfor i all verden måtte det streikes i 13 dager for en økning i rammen på bareca. 0,1 prosent? I virkeligheten er antagelig økningen i rammen enda mindre, fordi det man gjør, er å spise av fremtidige lønnsøkninger, som dermed blir mindre.Av en eller annen merkelig grunn rettes skytset nå mot KS. Streiken kunne visstnok vært unngått, hvis bare KS hadde gitt dette tillegget da man forhandlet. Ifølge en undersøkelse mener ...

Lysbakkens linedans

Jegtror at Audun Lysbakken gjerne vil vel i integreringspolitikken. Jeg tror også at han grunnleggende sett har en positiv holdning til innvandring. Men måten han kommuniserer på, gjør at han etterlater et utydelig bilde. Den ene dagen er han veldig opptatt av å fortelle at integreringen i Norge går bra, mens han den neste dagen snakker om innvandrere og mangel på integrering som et stort problem.Nå vil sikkert noen si at det må være mulig å ha to tanker i hodet samtidig, og at det må være mu...

Høyrebølgen og høyrebølgen

Valgforskeren Tor Bjørklund skjelner mellom Høyrebølgen med stor H og høyrebølgen med liten h.Høyrebølgen med stor H dreier seg om partiet Høyres oppslutning. Er det en Høyrebølge på gang, betyr det at partiet Høyre går frem, slik partiet gjør nå.Høyrebølgen med liten h dreier seg om "høyrefløyens" samlede oppslutning - definert som summen av oppslutning om Høyre og Frp.Et hovedpoeng, som Tor Bjørklund har formidlet i mange år, er at vi sjelden har noen høyrebølge med liten h, fordi...
hits