Behold NRK-lisensen

Høyre vil "avskaffe TV-lisensen og la NRKs allmennkringkasterrolle finansieres over statsbudsjettet". Venstre vil "avvikle NRK-lisensen til fordel for annen offentlig finansiering". Fremskrittspartiet vil "fjerne lisensavgiften og privatisere NRK". Hva KrF mener vet jeg ikke, men Knut Arild Hareide har i alle fall uttalt at KrF "sier takk og farvel til hele kringkastingsavgiften" , og at skattefinansering av NRK bl.a. vil være mer rettferdig og mindre byråkratisk. Jeg er uenig med alle di...

Konservatisme

På frokostmøte i morgen lanserer Civita boken Konservatisme. Boken er bygget opp etter samme mal som boken Liberalisme, som vi lanserte for et par år siden. Liberalisme-boken var redigert av professor og prosjektleder i Civita, Lars Fr Svendsen. Konservatisme-boken er redigert av Torbjørn Røe Isaksen og Henrik Syse. Sistnevnte er medlem av Civitas fagråd. Førstnevnte er medredaktør i Minerva og har vært tilknyttet Civita en periode før han ble stortingsrepresentant. Bøkeneblir utgittpå Univer...
hits