Aftenposten 31.oktober 1973

Forleden ble min kollega Marius Doksheim og jeg beskyldt for å være "koseliberale". Vi er altfor liberale, optimistiske og naive når vi skriver om innvandring og integrering, sies det. Våre kritikere mener vi er naive når vi sier at ting går seg til over tid. Integrering kan være vanskelig, og det tar tid, men både erfaring og harde fakta viser at innvandrerne og særlig deres etterkommere gradvis integreres i det norske samfunnet på en god måte. Det finnes unntak, selvsagt, men hovedbildet e...

Om å stjele politiske klær

Det er, grunnleggende sett, fint at politiske partier forsøker å stjele hverandres klær. Det betyr bare at de som blir forsøkt frastjålet sine klær, har lyktes med sin politikk: Den har blitt populær, den har blitt allemannseie, og den er blitt nødvendig for å lykkes. Av og til oppstår det likevel en viss debatt rundt slike "tyverier". Det kan skyldes at tyveriet er i overkant freidig - og/eller at det partiet som blir angrepet, føler behov for å beholde eierskapet der det står sterkt og har...

Nytt svar til Hustad - om innvandring og integrering

Jon Hustad startet søndag en debatt med meg med å anklage meg for å lyve. Det er uvanlig i norsk samfunnsdebatt, og derfor følte jeg behov for å svare. I mitt svar forsøkte jeg å unngå sarkasmer og ironi, slik Hustad er så glad i - og forsøkte i stedet å holde meg til saken. Det hjalp lite. I går forelå det et nytt svar fra Hustad, der stilen er den samme. Men la meg igjen forsøke å forklare hva jeg mener: 1. Hustad skriver, under overskriften "Tanketomt fra tenketank", at "Kristin ...

Innvandring og integrering - en kommentar til Jon Hustad

25.april skrev jeg, sammen med Marius Doksheim, et innlegg i Bergens Tidende om arbeidsinnvandring i anledning av at jeg skulle delta i en debatt om dette i regi av Bergens Næringsråd og Studentersamfunnet i Bergen dagen etter. Innlegget møtte motbør i et innlegg i BT av professor Jostein Aarrestad 2.mai, og han fikk svar fra oss 5.mai. Jeg finner dessverre ikke Aarrestads innlegg på nettet. I går skrev Jon Hustad i BT at vår artikkel inneholder alvorlige feil, og at det i bunn og grunn skyl...

Nykommere og etterkommere

Av og til står begrepene vi bruker i innvandringsdebatten, i veien for en nøktern vurdering av hvordan integreringen går. Begrepet "minoritetsspråklige elever", for eksempel, får mange til å tenke på elever som behersker norsk dårlig. Men begrepet er egentlig bare et annet ord for "innvandrerelever", og det er jo slett ikke alle innvandrerelever som snakker dårlig norsk. Mange snakker utmerket norsk. Derimot er det mange innvandrerelever som snakker flere språk enn norsk og dermed er "flersp...
hits