Har De sluttet å slå Deres kone, herr Støre?

Er det en menneskerett å ikke jobbe oftere enn hver tredje helg? Dette lille spørsmålet fikk helseminister Jonas Gahr Støre av en VG-journalist i går. Hva skulle han svare? Noen spørsmål som politikere får fra pressen, er vanskelige å svare på. De er, som Kåre Willochynder å fremstille det, i kategorien "Har De sluttet å slå Deres kone?" Problemet med slike spørsmål er at de ikke kan besvares hverken med "ja" eller "nei". Det blir feil uansett. Det er et lurespørsmål, som har til hensikt ...

Det store barneregnskapet

De nordiske land har lyktes godt med å gjøre det mulig å kombinere jobb og barn. Takket være svært sjenerøse støtte- og tilsynsordninger og et familievennlig arbeidsliv er det mulig for de aller fleste å kombinere et yrkesaktivt liv med et godt familieliv. Men glansbildet "lyver" litt: Svært mange kvinner arbeider (frivillig) deltid, og i gjennomsnitt arbeider vi alle stadig mindre. Yrkesdeltakelsen er høy sammenlignet med snittet i OECD, men antall utførte timeverk er lavt. Dette bidrar t...

Finansdepartementets modellmonopol

For en stund siden møtte jeg direktøren i den danske tankesmien Cepos. Cepos utmerker seg bl.a. ved å presentere mange analyser av og være svært tydelig til stede i debatten om dansk økonomi. På møtet presenterte vinorske deltakereRegjeringens nylig fremlagte perspektivmeldingog vårt syn på den. Da direktøren for Cepos fikk vite at denne meldingen bare kommer hvert fjerde år, og altså sist i 2009, mente han at Civita de øvrige åreneburde lage sin egen perspektivmelding og presentere oppdater...

Jakten på likestilling - eller likhet?

"Vi som politikere må jo tilrettelegge for at folk tar valg som fører samfunnet i en bestemt retning", sa barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen på Dagsnytt 18 i dag. På twitter etterpå kom det frem at hun særlig tenkte på ordninger som påvirker kvinners og menns valg mellom arbeid og omsorg for barn. Men hvor langt bør egentlig politikerne gå i å gjøre valg på vegne av borgerne? I dag feirer vi 100 årsjubilerum for kvinners stemmerett. Men norsk familieliv ha...
hits