Mer demokrati, mer toleranse

Det er sjelden begivenhetene lever opp til så store ord som de som har vært brukt den siste uken. Men denne gangen gjorde de det. Ord og formuleringer som ellers ville blitt betraktet som "floskler" har nå vært helt riktige og dypt følt. Statsministeren og ordføreren i Oslo satte tonen, som siden ga oss kommentarer, samtale og debatt som har vært ført i verdige og respektfulle former. Som nasjon har Norge så langt bestått prøven. I dagene og ukene som kommer, må vi også klare den vanskelige...

Det borgerlige Norden

I Danmark pågår det en debatt om hvor borgerlig og liberalt landet egentlig er blitt etter 10 år med borgerlig regjering - og om Danmark er et mer borgerlig land enn Sverige. En svensk akademiker, Ann-Sofie Dahl, som i parantes bemerket også var med og stiftet den danske borgerlig- liberale tankesmien Cepos, har skrevet boken Matadorlandet - Om det borgerliga Danmark, der hun forsøker å forklare hvorfor Danmark er et mer borgerlig land enn Sverige. Jeg ville intuitivt trekke samme konklusjo...

Har venstresiden monopol på fellesskapet?

Forleden utga Civita boken Velferden og dens fiender, skrevet av Eirik Vatnøy. I en kronikk i Aftenposten onsdag 13.juli beskriver Vatnøy hovedpoenget i boken: Til tross for at det er ganske små forskjeller i velferdspolitikken, er forskjellene i velferdsretorikken svært store. Det er særlig venstresiden som bruker store ord, som tar eierskap til viktige ord og begreper, og som snakker svært negativt om høyresidens (egentlige) velferdspolitikk, motiver og intensjoner. Fenomenet gjør seg også ...

En politisk statskirke

Det er tragisk at Stortingetikke greier å manne seg opp til å skille stat og kirke. Sist Stortinget hadde en sjanse, var i 2008, da Gjønnesutvalgets innstilling ble behandlet. Eller det vil si: Gjønnesutvalgets innstilling betød nesten ingenting for den politiske behandlingen, slik heller ikke tidligere utvalgsinnstillinger har gjort. Uansett hvor gode argumentene mot å videreføre statskirken er, blir de praktisk talt oversett av de politiske partiene. Statskirken er en anakronisme. Den er d...

Holdninger til innvandring og integrering

Jeg er riktig nok i utlandet, men har likevel ikke kunnet unngå å få med meg sommerens innvandringsdebatt i Norge. Med Aftenposten i spissen er det slått stort opp at befolkningen har fått et mer negativt syn på integrering, og at flere enn før ønsker en innvandringsstopp. Tallene stammer fra IMDIs årlige holdningsundersøkelse, som har vært gjennomført siden 2005. Det er riktig at det er noen flere i 2010 enn i 2005 som, ifølge denne undersøkelsen,mener at integreringen av innvandrere i Norg...
hits