Tigging: Sosial dumping i stor skala

Det er noe rart med debatten i Norge. Hvis det kommer en ufaglært EØS-borger til Norge, tar en ledig jobbi byggebransjen, skaffer seg et bosted, tjener 120 kroner timen, betaler skatt og dermed får tilgang til basale velferdsordninger,kalles det sosial dumping. Etter Regjeringens mening er det sosial dumping av utenlandske arbeidstakere både når det skjer brudd på helse-, miljø- og sikkerhetsregler, herunder regler om arbeidstid og krav til bostandard, og når lønn og andre ytelser er "uakse...

Trygghetsmullaer i Venstres søsterparti

Legaliseringsdebatten i Dagens Næringsliv, som Unge Venstres leder Sveinung Rotevatnfortjenstefullt var medå starte,og som Civitas Morten Kinander skriver veldig godt om i DN i dag, har sin utløper også i mitt liberale ferieland, Danmark. Her dreier det seg for tiden om et forslag fra Radikale Venstre,Venstressøsterparti, som vil gjøre det straffbart for personer under 15 år å sykle uten hjelm. Det har fått Peter Kurrild-Klitgaard, en professor med tilknytning tilden borgerlig-liberale tank...

Dumme politikere

Hvert år på denne tiden kommer det noen oppslag i mediene som er ment å etterlate inntrykk av at stortingsrepresentantene ikke bare er griske, men også late og dumme. De reiser på unyttige og luksuriøse turer med komiteen. De har godtgjørelser og pensjonsordninger som andre bare kan drømme om. De taler til tom stortingssal. De gidder ikke å møte i komitemøtene. Og de tar lange, lange ferier. Og oppslagene har den virkningen de er ment å ha: Folk syns det er urettferdig og blir forbannet. Ma...

Ung innflytelse mot frafall

Vestre Aker bydel i Oslo, en bydel med en befolkning på størrelse med Ålesund og Bodø, har utlyst det den kaller "verdens viktigste sommerjobb". 12 unge mennesker har fått en nokså utradisjonell sommerjobb i et prosjekt i bydelen. Ett av formålene med prosjektet er å gi unge mennesker økt innflytelse i samfunnet - i pakt med med FNs barnekonvensjon og fordi bydelen mener at unge mennesker er en ressurs. Men viktigere er kanskje det andre formålet, som er å bruke denne ressursen, dvs de 12un...

Den røde fare

Partiet Rødt har fått ny leder. Bjørnar Moxnes, som fremstår som en dannet, sympatisk og dyktig partileder, skal forsøke å gjøre det hans forgjenger, Turid Thomassen, ikke greide: Han skal forsøke å stjele stemmer fra venstresiden iAp og særlig fra SV, som strever med å være ansvarlig regjeringsparti. Foreløpig vet vi ikke om Moxnes lykkes. Det vi vet, er at han allerede har lyktes ganske godt med å profilere seg bedre enn Thomassen greide. Han er allerede i ferd med å bli fast gjest i Dags...
hits