Rolleblanding

Stortingspresidenten beskylder Senterpartiets vararepresentant til Stortinget, Erlend Fuglum, for rolleblanding. Etter min mening er det stortingspresidenten selv som nå blander roller, og som har tatt et oppsiktsvekkende standpunkt, som absolutt bør føre til debatt.Erlend Fuglum er blitt kritisert fordi han har møtt som vararepresentant til Stortinget, samtidig som det er klart at han snart skal begynne å arbeide i PR-byrådet First House. Jeg antar det er denne kritikken som har fått ham til...

Gazas tårer

Vibeke Løkkeberg har laget film - Gazas tårer. Jeg har ikke sett filmen, men den er allerede vist internasjonalt og har visstnok fått svært god mottakelse.I forbindelse med lanseringen av filmen er det oppstått debatt. En representant for Frp mener at Løkkeberg ikke burde fått offentlig støtte til filmen, fordi den ikke er nøytral i forhold til Israel/Palestina-konflikten. Det er selvsagt et helt umulig standpunkt. Støtte til kunst og kultur kan ikke deles ut på betingelse av at kunsten har d...

Rett til en venn

LO vil lovfeste retten til heltid for alle som ufrivillig arbeider deltid. Siden ufrivillig deltid er det samme som ufrivillig arbeidsledighet, bør vel egentlig forslaget også gjelde alle dem som er helt ledige. I så fall er LOs forslag, enkelt og greit, at vi skal lovfeste en rett til arbeid.Det har gått inflasjon i ønsket om å lovfeste rett til ulike velferdsgoder. Noen ganger kan det være riktig, men ofte fremstår slike forslag bare som tom symbolpolitikk. Politiske partierbruker trikset f...

Hersketeknikker

Mandag hadde Dagsnytt 18 besøk av en svensk dame som hadde skrevet en bok om hersketeknikker. NRKs programleder virket veldig interessert og brukte intervjuet bl.a. til å lære hvordan hun selv, på en konstruktiv måte, kunne avsløre hersketeknikker hun selv kunne bli utsatt forsomansatt iNRK.Tirsdag hadde Dagsnytt 18 et innslag om en rapport og kronikk som Eirik Vatnøy i Civita har skrevet. Deninneholderen kritisk analyse av deler av NRKs valgkampdekning i 2009.Men denne dagen var ikke NRK lik...

Statens foreldreutvalg - ikke foreldrenes utvalg

Kristin Halvorsen har skapt debatt etter at hun nok en gang har lovet å lovfeste, eller på annen måte sikre,en ressursnorm for skolen. Høyre er uenig, fordi det overkjører kommunene og binder ressurser til mindre viktige områder i skolen. Seniorsaken er uenig, fordi en slik øremerking kan gå utover eldreomsorgen. KS er uenig, fordi det fratar kommunene muligheten til å prioritere ut fra lokale (velgeres) behov og ønsker. Og skoleforskere er uenig, fordi mindre klasser ikke bedrer kvaliteten i...

Meningsmålingsjournalistikk

Det kommer veldig mange meningsmålinger i Norge. Mange av dem er totalt uinteressante, fordi de bare bringer øyeblikksbilder eller er et resultat av ledende spørsmål. Det virker som om slike meningsmålinger nå brukes som et alternativ til mer undersøkende journalistikk.Ett eksempel på en slik meningsmåling er Aftenpostens måling i kjølvannet av Hardanger-saken, som viser at "én av to mener Regjeringen overkjører lokale stemmer i viktige saker", og at den "ikke lytter til grasro...

Flertallsregjering

Før valget i 2005 syns jeg Jens Stoltenberg argumenterte veldig godt for en flertallsregjering. Selv hadde jeg da vært medlem av en mindretallsregjering i fire år, og det er en krevende øvelse. Ingenting av det man foreslår, er sikret flertall. Og sitter man i en koalisjonsregjering, skal det forhandles på mange plan - først i regjeringen og deretter i Stortinget. Mediene kan dermed på en helt annen måte "forstyrre" forhandlingene, ettersom mange av diskusjonene må skje i full åpenh...

Befri foreldrene!

Jeg har ofte kritisert norske medier, delsfor å være venstrevridde, dels for å være veldig like. Alle toneangivende medier mener stort sett omtrent det samme, og det syns jeg er synd for samfunnsdebatten. Det er mest synd for høyresiden, men i brunn og grunn er det synd for alle. Det skal ikke mye avvik til før man blir ansett for å være ekstrem i Norge. Det gjør det norske debattklimaet litt uinteressant.Det er alltid en del som protesterer på min beskrivelse av situasjonen. Noen mener beskr...

Likestillings- og diskrimineringsombudet - igjen

Det er ubegripelig at ikke norske politikere interesserer seg mer for likestillings- og diskrimineringsombudets virksomhet og virkningen av likestillingsloven og ombudets mandat. Ombudetgår stadigoftereinn i roller og tiltar seg makt som det overhodet ikke burde ha i et demokrati med en fri økonomi oget fritt arbeidsliv. For bare å ta noen eksempler:Ombudet er klart politisk og tar stilling i politiske og ideologiske spørsmål, der det ikke finnes noe objektivt fasitsvar eller svar som er gitt...

Utenforlandet Norge?

I forbindelse med Lene Espersen-skandalen i Danmark, der altså den danske utenriksministeren blir beskyldt for å delta i for få internasjonale møter, var det et medieoppslag som vakte min interesse.Berlingske Tidende har nemlig undersøkt hvor mange reisedager(i utlandet)de skandinaviske utenriksministrene har hatt de siste månedene. Formålet har antagelig vært å undersøke om Espersen har påfallende mange færre reisedager enn de andre utenriksministrene har.Men det har hun ikke. Siden 5.mars h...

Skandaler

Alle land har sine politiske skandaler - spesielt om sommeren. I Sverige har Moderaternas Sven Otto Littorin trukket seg som arbeidsmarkedsminister. Offisielt var forklaringen hensynet til en vanskelig familiesituasjon. Litt mindre offisielt påstås det at den egentlige årsaken var Aftonbladets avsløring av et angivelig sex-kjøp etter at slikt kjøp bleforbudt i Sverige. Selv benekter Littorin at han har kjøpt sex, men skandalen er likevel et faktum. Er han først mistenkt i full offentlighet ut...
hits