Alvoret i politikken

Som jeg har skrevet om på bloggen min før, kan det virke som om våre politiske ledere har større problemer med å håndtere den krisen som inntraff da 22.julikommisjonen la frem sin rapport enn de hadde med å håndtere 22.juli. Det er ikke så rart. 22.juli 2011 kom katastrofen utenfra, og det var politikernes oppgave å respondere på den ved å finne de rette ordene for å trøste og finne en retning ut av tragedien. 22.julikommisjonens rapport, derimot, avslører en katastrofe som kommer innenfra...

Hvem eier friheten?

I morgen skal jeg delta i en debatt om frihet. Det skjer i Stavanger. Bård Vegar Solhjell og jeg - med hver vår "sekundant" - skal diskutere hvem som eier friheten. Er det den politiskevenstresiden eller høyresiden? I boken sin, og i intervjuer og artikler i Stavanger Aftenblad, viser Solhjell og hans partifelle og "sekundant" Svein Tuastad at de irriterer seg over at det er høyresiden som "eier" friheten. De mener at venstresiden bør (gjen)erobre friheten, fordi venstresiden erlike god til...

Godt lederskap i forvaltningen

Som lesere av denne bloggen vet, har jeg en spesiell interesse for forvaltningspolitikk, for ledelse i offentlig sektor og for politisk ledelse. Denne interessen stammer bl.a. fra min tid som arbeids- og administrasjonsminister i Jan P. Syses regjering. Det er også denne interessen - og ikke politisk-taktiske vurderinger - som gjør at jeg nå følger Regjeringens håndtering av 22.julikommisjonens utredning med spesiell interesse. Mange synes å være imponert over den handlekraft justisminister ...

Lederansvar

Statsminister Jens Stoltenberg har i løpet av det siste året måttet håndtere to store kriser. Den første inntraff 22.juli 2011. Den andre inntraff i går. I den første krisen var statsministerens viktigste oppgave å lede sitt folk. Han skulle trøste, skape trygghet og retning i en situasjon som var preget av sjokk, sorg og sinne. Samtidig hadde han det øverste ansvaret for at helsetjenesten, redningsmannskaper og politiet fungerte optimalt, men selvsagt uten at han selv hadde direkte b...

Regruppering på venstresiden?

1.juli skrev jeg om det jeg antok var partiet Rødts strategi for å forsøke å stjele velgere fra SV og delvis Arbeiderpartiet. Så langt ser det ut til at jeg hadde helt rett. Rødts leder, Bjørnar Moxnes, har vært fast gjest i NRKs viktigste nyhets- og debattprogrammer i hele sommer. Han har deltatt i debatter om Hellas, om eldreomsorgen, om sosialisme, om Plata-aksjonen, om romfolket, om oljestreiken, om Arendalsuka, om SV ogom boligpolitikk - for å nevne noe. De kritiske spørsmålene har stor...

Er velferdsstaten truet? Av hvem?

I et intervju i Aftenposten i dag sier Jonas Gahr Støre at han mener at velferdsstaten er truet. Han mener at den erunder pressfra to hold, nemlig den økonomiske krisen i Europa og en mulig "blå-blå" regjering i 2013. I Dagens Næringsliv i dag skriver Simen Vier Simensen og Martin Bech Holte i McKinseyen artikkel. Også de mener at velferdsstaten er truet, og at krisen i Europa kan smitte over på Norge. Men for øvrig tegner de et bilde av virkeligheten som er helt annerledes enn Støres bilde....
hits