Om Solberg, Stoltenberg og jakten på "good governance"

I dag har det vært arrangert en meget viktig og interessant konferanse i Oslo - Jakten på "good governance" - om viktige utviklingstrekk i forvaltningen, om styringen i staten og om hvordan man kan styrke evnen til å gjennomføre politikk. Jeg var dessverre ikke til stede, og det var, ifølge mine undersøkelser, heller ikke pressen. Det siste er i grunnen symptomatisk - det er sjelden pressen viser interesse for forvaltningspolitikk. Som mine mest trofaste lesere vet, er imidlertid dette et t...

Friskolepolitikk og journalistikk

Som jeg skrev i min forrige blogg, går nesten alle elever i Europa i den offentlige skolen. I Norge går 98 prosent av elevene i barneskolen i den offentlige skolen, mens snittet i Europa er 90 prosent. I ungdomsskolen går 97 prosent av elevene i Norge i den offentlige skolen, mens snittet i Europa er 86 prosent. I videregående skole går 88 prosent av elevene i Norge i den offentlige skolen, mens snittet i Europa er 83 prosent. Som jeg også skrev, er det svært få som går i rene private sko...

Skolesystemene i Sverige, Finland og Norge

Sett i fugleperspektiv er det egentlig liten forskjell på skolesystemene i Europa. 90 prosent av elevene i barneskolen går på en offentlig skole, mens bare tre prosent går på private skoler . Sju prosent går på privatskoler som mottar offentlig støtte, også kalt friskoler. Det er en viss variasjon mellom landene, men den er ikke stor. Belgia, Nederland og delvis Spania skiller seg ut med et stort antall elever i friskoler og tilsvarende færre elever i offentlige skoler. I Norden topper ...

Gjennomføringskraft

Debatten som har fulgt i kjølvannet av min forrige blogg, har sporet av.Her et etbidrag tiloppklaring: Ifølge Gjørvkommisjonen var det som skilte det som gikk godt fra det som gikk dårlig 22.juli 2011, knyttet til "holdninger, kultur og lederskap". Deler av forvaltningen manglet "gjennomføringsevne", dvs. evnen til å gjennomføre de vedtak som er truffet av regjering og Storting. Spørsmålet jeg, og mange andre med interesse for forvaltningens virkemåte,har stilt, er dette: Studerte Gjørvkomm...

På tide å slå tilbake, Høyre?

Har vi det så bra i Norge under den rødgrønne regjeringen at opposisjonen egentlig burde unnlatt å stille til valg? Det virker nesten som om det er dette som er det underliggende spørsmålet i deler av valgkampdekningen. I den første partilederdebatten i Arendali går - og i opptakten til den i Dagsrevyen - er det Erna Solberg som stilles til veggs. Temaet er de påstått dramatiske konsekvensene av at Høyres politikk blir gjennomført.Her, og i store deler avvalgkampen ellers,dreier det seg om ...
hits