Nasjonalisme på fremmarsj

Nasjonalismen er på fremmarsj i Europa.  Terror, (muslimsk) innvandring, globalisering og EU har satt fart i partier og bevegelser som ønsker at folk skal ha større selvbestemmelse i og over sitt eget land. De liberale og internasjonalt orienterte sentrum/høyre- og sentrum/venstre-partiene er satt under press fra mer ytterliggående, nasjonalistiske partier som får stadig større oppslutning. I den grad disse partiene har noe ideologisk til felles, er det kanskje riktigst å kalle dem «na...
hits