Borgerlig samarbeid

Flere partier må finne seg i å ha en syvende far i huset, dvs. en avgått leder som fortsatt deltar aktivt og med stor frimodighet i samfunnsdebatten. Høyre har Kåre Willoch, Arbeiderpartiet har Thorbjørn Jagland, og Fremskrittspartiet har Carl I. Hagen. Jeg er sikker på at både Erna, Jens og Siv en gang iblant har irritert seg over utspill fra sine forgjengere. Men jeg føler meg også sikker på at Siv er den somirriterer seg mest, og det har hun, etter min mening, grunn til. Kåre Willoch er b...

FrP - et forfulgt parti?

Aftenpostens Harald Stanghelle kom med en overraskende innrømmelse på NRK Aktuelt i går kveld. Han ga Siv Jensen rett i at FrP forskjellsbehandles av pressen -ved at partiet tas hardere enn de andre partiene når det gjelder såkalte sex-skandaler, bl.a. ved at pressen leter mer aktivt etter slike historier i FrP og ved at den bruker et mer fordømmende språk når saker først avdekkes. VGs Elisabeth Skarsbø Moen, derimot, var helt uenig - og føler seg sikker på at det ikke foregår noen forskjel...

SV - et foregangsparti

Det går mot et svært spennende og imponerende ledervalg i SV. Det er spennende, fordi det står mellom tre ulike kandidater med ulik politisk profil og ulike ideer om hvordan de vil bygge opp SV til å bli et større parti. Men den forestående valgkampen i SV er også imponerende. Det er i seg selv imponerende at tre dyktige kandidater har mot til å stille opp i en slik konkurranse. Slikt er det altfor lite av i norsk politikk. Nominasjonsprosessene er som regel veldig lukket, og alternative k...

Stoltenbergs kunnskapsbløff

Som (tidligere) politiker bør man være fornøyd når politikere fra andre partier kappes om ta æren for det du har gjorteller forsøker å taeierskapet til reformer som er gjennomført av andre. Arbeiderpartiet er en mester i så måte og har bl.a. greid å få eierskapet til "fellesskapet" og den norske velferdsstaten, enda det er faglig helt uomstridt at velferdsstaten hverken er en sosialdemokratisk eller norsk oppfinnelse. Forhåpentligvis har Civita gjennom sine arbeider bidratt til å slå hull på ...

Dagbladet - en liberal avis?

Er Dagbladet en liberal avis? Sist jeg hørte Dagbladet omtale seg selv som en "liberal" avis, var da redaktøren - den tidligere etikk-redaktøren - skulle forklare (og forsvare)hvorfor Dagbladet nå igjen vil tillate de såkalte sex-annonsene. Det hadde visstnok lite med økonomi å gjøre - det skyldtes først og fremst at Dagbladet er en liberal avis, og at det følgelig nærmest var nødvendig å ta inn slike annonser. Dagbladets redaktør bruker ellers sjelden ordet liberal når han skal begrunne av...

Enhetsskolen, fellesskolen, høyreskolen, skolen

De partiene som sier at de er mest opptatt av fellesskap og en felles skole for alle, har den mest ekskluderende retorikken i skolepolitikken. Før het det enhetsskolen. Dette begrepet fikk etter hvert en litt negativ klang, så Trond Giske døpte det om til "den offentlige fellesskolen", da han var utdanningsminister. Begrepet "fellesskolen" har senere vært i flittig bruk av venstresiden som betegnelsen på den offentlige skolen i Norge. Også NRK har adoptert begrepet, forhåpentligvis uten å te...
hits